ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet All-in-One - ข้อผิดพลาด '0x6100004a' หลังจากข้อความแจ้งกระดาษติด

ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด Printer Failure 0x6100004a (เครื่องพิมพ์รล้มเหลว 0x6100004a) ปรากฏขึ้นที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นหลังจากข้อความแจ้งกระดาษติด

ตรวจสอบว่าปิดฝาช่องตลับหมึกแล้ว

จะต้องปิดฝาช่องตลับหมึกให้สนิท เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดหรือปัญหาอื่นๆ

 1. เปิดฝาช่องตลับหมึก

  เปิดฝาช่องตลับหมึก
 2. ถอดฝาครอบเส้นทางป้อนกระดาษออก จากนั้นนํากระดาษที่ขาด ฉลากหรือสิ่งกีดขวางอื่น ๆ ที่อาจติดค้างอยู่ข้างในออก

  การตรวจสอบฝาช่องตลับหมึกว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่หรือไม่
 3. ใส่ฝาครอบเส้นทางป้อนกระดาษกลับเข้าไปในเครื่องพิมพ์ให้สุดเพื่อไม่ให้มีปัญหาในการปิดฝาช่องตลับหมึก

 4. ปิดฝาช่องตลับหมึก ตรวจสอบว่าติดตั้งเข้าที่แน่นหนาดี

ล้างข้อความแจ้งข้อผิดพลาด

ถอดตลับหมึกและรีเซ็ตเครื่องพิมพ์เพื่อล้างข้อความแจ้งข้อผิดพลาด

 1. กดปุ่ม เปิด-ปิด เพื่อปิดเครื่องพิมพ์

 2. เปิดฝาช่องตลับหมึกขณะเครื่องพิมพ์ปิดเครื่องอยู่

  เปิดฝาช่องตลับหมึก
 3. เปิดเครื่องและรอให้แคร่ตลับหมึกเคลื่อน

 4. ถอดปลั๊กเครื่องพิมพ์ออกจากแหล่งจ่ายไฟขณะเครื่องพิมพ์เปิดเครื่องอยู่

 5. ถอดตลับหมึกพิมพ์ออก จากนั้นวางไว้ด้านข้าง อาจต้องเลื่อนแคร่ตลับหมึกเพื่อเข้าถึงตลับหมึกด้วยตัวเอง

 6. ขณะที่ฝาช่องตลับหมึกยังเปิดอยู่ ให้เปิดเครื่องพิมพ์ จากนั้นรอให้เครื่องพิมพ์สิ้นสุดขั้นตอนการเริ่มทํางาน

 7. หลังจากแคร่ตลับหมึกกลับไปที่ตรงกลางและข้อผิดพลาดหายไปแล้ว ให้ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ หากข้อผิดพลาดยังไม่ถูกล้าง ให้ทวนซ้ําขั้นตอนนี้สูงสุดสามครั้ง

นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

ซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ HP หากยังคงมีปัญหาอยู่หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมดแล้ว

ไปที่ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก คุณจะต่อสายตรงไปยังศูนย์บริการท้องถิ่นในพื้นที่ของคุณ

ในการยืนยันสถานะการรับประกันของคุณ ให้ไปที่ การตรวจสอบการรับประกันผลิตภัณฑ์ของ HP อาจต้องเสียค่าซ่อมแซมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกันประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย