ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP ScanJet Pro 2600 f1, 3600 f1, N4600 fnw1 / HP ScanJet Enterprise Flow N6600 fnw1 - ปัญหาการติดตั้งเครื่องสแกน

ตรวจดูข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการติดตั้งสแกนเนอร์

การตรวจสอบสายต่างๆ

ตรวจสอบสายเคเบิล

ชนิดของสายสัญญาณ

การดำเนินการ

สายไฟ

ต่อสายไฟระหว่างสแกนเนอร์และเต้ารับไฟฟ้า

 • ดูให้แน่ใจว่า ได้ต่อสายไฟไว้เป็นอย่างดีระหว่างสแกนเนอร์และเต้าเสียบไฟหรืออุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระชากที่มีไฟเข้า

 • หากต่อสายไฟเข้ากับอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระชาก ต้องแน่ใจว่าเสียบปลั๊กอุปกรณ์นี้เข้ากับเต้าเสียบและเปิดสวิตช์ไว้แล้ว

 • กดปุ่มเปิด/ปิด ปุ่มเปิด/ปิด เพื่อปิดสแกนเนอร์ จากนั้นปิดคอมพิวเตอร์ หลังผ่านไป 30 วินาที ให้เปิดสวิตช์ตกลง และจากนั้นจึงเปิดคอมพิวเตอร์ตามลำดับ

สาย USB

ต่อสาย USB ระหว่างสแกนเนอร์และคอมพิวเตอร์

 • ใช้สายสัญญาณที่มาพร้อมกับสแกนเนอร์ สาย USB อื่นอาจเข้ากันไม่ได้กับสแกนเนอร์

 • ดูให้แน่ใจว่าสาย USB ต่อไว้เป็นอย่างดีระหว่างสแกนเนอร์และคอมพิวเตอร์

 • หากต่อสาย USB เข้ากับพอร์ต USB ที่ด้านหน้าคอมพิวเตอร์ ให้ย้ายมาเสียบสายนี้เข้ากับพอร์ต USB ที่ด้านหลังคอมพิวเตอร์แทน

สำหรับข้อมูลการแก้ไขปัญหา USB เพิ่มเติม โปรดดูที่หน้าหลักการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ เลือกประเทศ/พื้นที่ของคุณ และใช้เครื่องมือค้นหาเพื่อค้นหาหัวข้อการแก้ปัญหา USB

สาย Ethernet (รุ่น N4600 fnw1 และ N6600 fnw1)

ตรวจสอบว่าสาย Ethernet เชื่อมต่อไว้เป็นอย่างดีระหว่างตกลงและพอร์ตเครือข่าย

สำหรับข้อมูลการแก้ไขปัญหา Ethernet เพิ่มเติม โปรดดูที่ www.hp.com/support เลือกประเทศ/พื้นที่ของคุณ และใช้เครื่องมือค้นหาเพื่อค้นหาหัวข้อการแก้ปัญหา Ethernet

ถอนการติดตั้งแล้วติดตั้งไดรเวอร์และเครื่องมือ HP ScanJet อีกครั้ง (Windows)

หากตรวจสอบการเชื่อมต่อสายสแกนเนอร์แล้วยังคงมีปัญหาอยู่ ปัญหาอาจเกิดจากการติดตั้งที่ไม่สมบูรณ์ ให้ลองถอนการติดตั้ง จากนั้นติดตั้งไดรเวอร์และเครื่องมือ HP ScanJet อีกครั้ง

 1. กดปุ่มเปิด/ปิด ปุ่มเปิด/ปิด เพื่อปิดสแกนเนอร์ จากนั้นให้ถอดสาย USB และสายไฟออกจากสแกนเนอร์

 2. บนคอมพิวเตอร์ให้เปิดแผงควบคุม และใช้เครื่องมือ Programs and Features (โปรแกรมและคุณสมบัติ) ในการยกเลิกการติดตั้งแอปพลิเคชันต่อไปนี้:

  • ซอฟต์แวร์อุปกรณ์ HP ScanJet พื้นฐาน

  • ไดรเวอร์ HP ScanJet ISIS

  • HP Scan

  • HP ScanJet Plugin

 3. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

 4. ติดตั้งไดรเวอร์และเครื่องมือของ HP ScanJet อีกครั้ง

  • ปิดสวิตช์ตกลง รอ 30 วินาที และจากนั้นเปิดสวิตช์ตกลงอีกครั้ง ซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ที่จำเป็นควรมีการติดตั้งโดยอัตโนมัติ

  • ถ้าไม่ได้ติดตั้งไดรเวอร์และเครื่องมือโดยอัตโนมัติ ให้ติดตั้งด้วยตนเอง

 5. เสียบสาย USB และสายไฟกลับเข้าไปที่สแกนเนอร์ จากนั้นกดปุ่มเปิด/ปิด ปุ่มเปิด/ปิด เพื่อเปิดสแกนเนอร์ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย