solution Contentsolution Content

เครื่องพิมพ์ HP ENVY Inspire - ปัญหาในการพิมพ์ภาพพาโนรามาหรือการพิมพ์สองด้าน

ขณะพิมพ์ภาพพาโนรามาหรือภาพสองด้าน เครื่องพิมพ์ติดหรือหมึกเลอะ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษที่เหมาะสมลงในถาดกระดาษที่ถูกต้อง

ใส่กระดาษภาพถ่าย

พิจารณาถาดกระดาษที่รองรับขนาดกระดาษที่คุณต้องการใช้ จากนั้นใส่กระดาษลงในถาด

ข้อควรระวัง:

สำหรับเครื่องพิมพ์ HP ENVY Inspire ที่วางจำหน่ายในญี่ปุ่น ให้ใส่เฉพาะกระดาษขนาด L 89 x 127 มม. (3.5 x 5 นิ้ว) หรือ L2 127 x 178 มม. (5 x 7 นิ้ว) ลงในถาดภาพถ่าย ใส่กระดาษ 102 x 152 มม. (4 x 6 นิ้ว) หรือ 128 x 128 มม. (5 x 5 นิ้ว) ลงในถาดหลัก เพื่อป้องกันกระดาษติดและเครื่องพิมพ์เสียหาย

ขนาดกระดาษภาพถ่ายที่รองรับในเครื่องพิมพ์ HP ENVY Inspire

ขนาดที่รองรับในถาดกระดาษหลัก

ขนาดที่รองรับในถาดกระดาษภาพถ่าย

127 x 178 มม. (5 x 7 นิ้ว)

102 x 152 มม. (4 x 6 นิ้ว)

203 x 254 มม. (8 x 10 นิ้ว)

128 x 128 มม. (5 x 5 นิ้ว)

101 x 305 มม. (4 x 12 นิ้ว)

127 x 178 มม. (5 x 7 นิ้ว)

พิมพ์ภาพถ่ายสองด้านหรือภาพพาโนรามา

พิมพ์ภาพถ่ายสองด้านหรือภาพพาโนรามาจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพา
ประเทศ/ภูมิภาค: