ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP PC - การเปลี่ยนหรือรีเซ็ตรหัสผ่านคอมพิวเตอร์ใน Windows 11

หากคุณจำรหัสผ่านไม่ได้หรือต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน ให้พิจารณาทางเลือกต่อไปนี้

HP แนะนำให้ใช้บัญชี Microsoft เพื่อลงชื่อเข้าใช้ Windows การใช้บัญชี Microsoft มีข้อดีหลายอย่าง เช่น ระบบกู้รหัสผ่านที่ไม่ยุ่งยาก หากปัจจุบันคุณมีบัญชีผู้ใช้ภายใน ให้พิจารณาเปลี่ยนมาใช้บัญชี Microsoft หลังจากกู้หรือเปลี่ยนรหัสผ่านในปัจจุบันของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่หัวข้อ HP PC - การจัดการบัญชีผู้ใช้และการเข้าสู่ระบบใน Windows 10

หมายเหตุ:

หากคุณไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วยรหัสผ่านเดิม ตรวจสอบก่อนว่าไม่ได้เปิด caps lock และเค้าโครงแป้นพิมพ์เป็นของประเทศ/พื้นที่ของคุณ หรือใช้วิธีการอื่นๆ ที่มีเพื่อลงชื่อเข้าใช้ เช่น ระบบใบ้รหัสผ่าน PIN หรือรหัสผ่านภาพ

รีเซ็ตรหัสผ่านบัญชี Microsoft ของคุณ

หากคุณใช้อีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านของ Microsoft สำหรับลงชื่อเข้าใช้ คุณสามารถรีเซ็ตหรือแก้ไขรหัสผ่านได้จากเว็บเบราเซอร์ต่าง ๆ

ไปที่หัวข้อ Microsoft recover your account (in English) เพื่อตั้งรหัสผ่านใหม่

เปลี่ยนรหัสผ่านภายในเครื่องของคุณหากคุณทราบรหัสผ่านของตนเองในปัจจุบัน

ใช้ตัวเลือกลงชื่อเข้าใช้ผ่านบัญชี Windows หากคุณทราบรหัสผ่านของคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน และต้องการแก้ไขเป็นอย่างอื่น

 1. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด Sign-in options (ตัวเลือกการลงชื่อเข้าใช้)

 2. จาก Password (รหัสผ่าน) คลิกที่ Change (เปลี่ยนแปลง) จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสร้างรหัสผ่านและคำใบ้ใหม่

  เปลี่ยนรหัสผ่านคอมพิวเตอร์ที่ทราบ

เปลี่ยนรหัสผ่านภายในเครื่องของคุณจากบัญชีผู้ใช้อื่น

ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีอื่นเพื่อจัดการบัญชีอื่นใน Windows บัญชีดังกล่าวจะต้องมีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ คุณอาจต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าของบัญชีเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้คอมพิวเตอร์ด้วยบัญชีผู้ใช้อื่น

 2. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด Control Panel (แผงควบคุม)

 3. คลิกที่ User Accounts (บัญชีผู้ใช้) จากนั้นคลิกที่ User Accounts (บัญชีผู้ใช้) อีกครั้ง

  User Accounts (บัญชีผู้ใช้) ใน Control Panel (แผงควบคุม)
 4. คลิก Manage another account (จัดการบัญชีผู้ใช้อื่น)

  หมายเหตุ:

  หาก Manage another account (จัดการบัญชีอื่น) ไม่มีให้เลือกใช้ แสดงว่าบัญชีไม่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ บัญชีนี้จะต้องมีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบเพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ

  จัดการบัญชีผู้ใช้อื่น
 5. เลือกบัญชีที่มีรหัสผ่านที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  การเลือกบัญชีผู้ใช้ที่จะทำการแก้ไข
 6. คลิก Change the password (เปลี่ยนรหัสผ่าน) จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อกำหนดรหัสผ่านและคำใบรหัสผ่านใหม่

  เปลี่ยนรหัสผ่าน
 7. ลงชื่อออกจากบัญชีผู้ใช้ดังกล่าว จากนั้นลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีผู้ใช้เดิมของคุณด้วยรหัสผ่านใหม่

ใช้ดิสก์รีเซ็ตรหัสผ่านภายในที่จัดทำไว้ก่อนหน้าหรือไดร์ฟ USB

รีเซ็ตรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้ Windows ภายในของคุณจากดิสก์รีเซ็ตหรือแฟลชไดร์ฟ USB จาก Forgotten Password Wizard

 1. เปิดคอมพิวเตอร์และลองลงชื่อเข้าใช้

 2. จากหน้าจอ The password is incorrect. Try again. (รหัสผ่านไม่ถูกต้อง ลองใหม่อีกครั้ง) ให้คลิกเลือก OK (ตกลง)

 3. ใส่แผ่นดิสก์รีเซ็ตรหัสผ่านหรือแฟลชไดร์ฟ USB เข้าที่คอมพิวเตอร์ จากนั้นคลิกที่ Reset password (รีเซ็ตรหัสผ่าน) Password Reset Wizard จะเปิดขึ้นมา

 4. คลิก Next (ถัดไป) เลือกตำแหน่งคีย์รหัสผ่านจากเมนูแสดงรายการ จากนั้นคลิกที่ Next (ถัดไป)

 5. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อกำหนดรหัสผ่านใหม่และคำใบ้รหัสผ่าน

 6. หลังจากเสร็จสิ้น คลิกที่ Next (ถัดไป) จากนั้นคลิก Finish (เสร็จสิ้น)

  หมายเหตุ:

  คุณไม่จำเป็นต้องสร้างดิสก์สำหรับรีเซ็ตรหัสผ่านสำหรับรหัสผ่านใหม่

ให้ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์กู้รหัสผ่านภายในเครื่องให้กับคุณ

หากไม่มีวิธีการกู้รหัสผ่านอื่น ๆ หรือใช้ไม่ได้ ให้ติดต่อศูนย์ซ่อมคอมพิวเตอร์ ศูนย์หลายแห่งมีบริการกู้รหัสผ่านโดยคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

รีเซ็ตคอมพิวเตอร์ของคุณหากทางเลือกอื่นๆ ทั้งหมดไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

หากการกู้คืนรหัสผ่านทั้งหมดของคุณล้มเหลว คุณไม่จำเป็นต้องทิ้งคอมพิวเตอร์ ให้รีเซ็ต PC เพื่อเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด โดยกำหนดรหัสผ่านใหม่ระหว่างกระบวนการนี้

ข้อควรระวัง:

Reset this PC (รีเซ็ต PC เครื่องนี้) จะเป็นการลบไฟล์และรหัสผ่านทั้งหมดในเครื่อง ตัวเลือกนี้จะรีเซ็ตคอมพิวเตอร์เป็น Windows 11 เวอร์ชันล่าสุดที่ทราบว่าใช้การได้ปกติ หลังจากรีเซ็ต รายการแอปที่จะไม่พร้อมใช้งานจะถูกบันทึกไว้บนเดสก์ทอป คุณสามารถติดตั้งแอปและซอฟต์แวร์ใหม่จาก Microsoft Store หรือจากดิสก์ติดตั้ง

 1. จากหน้าจอลงชื่อเข้าใช้ ให้กดค้างที่ปุ่ม shift คลิกที่ไอคอน ปุ่มเปิด/ปิด เลือก Restart (รีสตาร์ท) จากนั้นกดปุ่ม shift ต่อจนกว่าหน้าจอ Choose an option (เลือกตัวเลือก) จะปรากฏขึ้น

 2. คลิก Troubleshoot (แก้ไขปัญหา)

  การคลิกที่ปุ่ม Troublshoot (แก้ไขปัญหา)
 3. คลิก Reset this PC (รีเซ็ต PC เครื่องนี้) จากนั้นคลิกที่ Remove everything (ลบทั้งหมด)

  ตัวเลือก Keep my files and Remove everything (เก็บไฟล์ของฉันและลบทั้งหมด)
 4. คลิก Local reinstall (ติดตั้งใหม่ภายในเครื่อง)

 5. คลิก Just remove my files (ลบเฉพาะไฟล์ของฉัน) จากนั้นคลิกที่ Reset (รีเซ็ต)

  Just remove my files (ลบเฉพาะไฟล์ของฉัน)

  Windows จะทำการติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ เมื่อเสร็จสิ้น หน้าจอต้อนรับของ Windows จะปรากฏขึ้น

การรองรับรหัสผ่านที่เกี่ยวข้อง

ใช้ลิงก์ต่อไปนี้เพื่อการรองรับรหัสผ่านเพิ่มเติม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ได้จากหัวข้อ HP PC - การจัดการบัญชีผู้ใช้และการเข้าสู่ระบบใน Windows 10

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับรหัสผ่านที่ลืมได้จากหัวข้อ Microsoft policy about lost or forgotten passwords (ภาษาอังกฤษ)ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย