ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP PC - ย้อนกลับไปที่ Windows เวอร์ชันก่อนหน้า

ตัวเลือก Go Back (ย้อนกลับ) เป็นคุณสมบัติที่ใช้ในการคืนค่าคอมพิวเตอร์ของคุณให้กลับไปใช้ระบบปฏิบัติการก่อนหน้าที่จะอัปเกรด

สำหรับคอมพิวเตอร์ใช้งานทางธุรกิจ การติดตั้งระบบปฏิบัติการอาจถูกจัดการโดยฝ่าย IT และอาจไม่สามารถใช้ Windows เพื่อย้อนกลับไปเป็นเวอร์ชั่นก่อนหน้าได้ ตรวจสอบกับฝ่าย IT ของบริษัทหรือบริการด้าน IT ในพื้นที่

HP PC - ย้อนกลับไปที่ Windows เวอร์ชันก่อนหน้าจาก Windows 11

ใช้ Go Back (ย้อนกลับ) ใน Windows 11 เพื่อกู้คืน Windows 10 ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ:

ตัวเลือก Go back (ย้อนกลับ) พร้อมให้ใช้งานได้เพียงสิบวันเท่านั้นหลังจากติดตั้ง Windows 11 หากคุณทําการล้างข้อมูลบนดิสก์ รีเฟรช หรือรีเซ็ตใน Windows 11 คุณจะไม่มีตัวเลือกเพื่อย้อนกลับ หากคุณลบไฟล์ windows.old ออกจากคอมพิวเตอร์ คุณจะไม่สามารถย้อนกลับเวอร์ชันระบบปฏิบัติการได้ หากการติดตั้งของคุณจำเป็นต้องใช้ USB แฟลชไดรฟ์ภายนอก คุณจะต้องใช้ไดรฟ์เดียวกันเมื่อทำการย้อนกลับ

 1. ก่อนที่จะย้อนกลับไป Windows เวอร์ชันก่อนหน้า ให้ปฏิบัติดังนี้:

  • แม้ว่าไฟล์ส่วนตัวของคุณไม่ควรได้รับผลกระทบใดๆ จากการย้อนระบบปฏิบัติการ HP ขอแนะนำให้สำรองข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดไว้ (ไฟล์ส่วนตัว รูปถ่าย วิดีโอ เอกสาร แอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ ฯลฯ) ก่อนย้อนกลับระบบปฏิบัติการ การดำเนินการนี้จะช่วยหลีกเลี่ยงโอกาสการสูญเสียข้อมูลที่สําคัญของคุณ

  • หากคุณใช้รหัสผ่านอื่นกับ Windows เวอร์ชันก่อนหน้าในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณอาจต้องใช้รหัสผ่านเดิมของคุณ

  • ในระหว่างการย้อนกลับระบบปฏิบัติการ ห้ามปิดเครื่องพีซีและต้องเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ AC จนเสร็จสิ้นกระบวนการ

  • หลังจากย้อนกลับแล้ว คุณจะต้องติดตั้งแอปหรือโปรแกรมบางตัวใหม่ และระบบจะรีเซ็ตการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่สูญเสียไป

 2. ใน Windows คลิก Search (ค้นหา) ค้นหา go back (ย้อนกลับ) จากนั้นคลิก Go back to Windows 10 (กลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้า (Windows 10))

  หน้าจอ Search (ค้นหา)
 3. หน้าต่าง Recovery (การกู้คืน) จะเปิดขึ้น คลิก Go back (ย้อนกลับ)

  หน้าจอ Go back (ย้อนกลับ)
 4. ในหน้าจอ Why are you going back? (เหตุผลที่ย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้า) เลือกคำตอบ พิมพ์รายละเอียดเพิ่มเติมในช่อง Tell us more (บอกรายละเอียดเพิ่มเติม) (ไม่บังคับ) จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)

  หน้าต่าง Why are you going back (เหตุผลที่ย้อนกลับไปใช้เวอร์ชันก่อนหน้า)
 5. จากหน้าจอ Check for updates? (ตรวจหาข้อมูลอัปเดตหรือไม่) คลิก No, thanks (ไม่ ขอบคุณ)

 6. อ่านหน้าจอ What you need to know (สิ่งคุณต้องทราบ) จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)

  หน้าต่าง What you need to know (สิ่งคุณต้องทราบ)
 7. Windows แจ้งเตือนคุณว่า คุณจะต้องมีรหัสผ่านเดิมของคุณ หากมี คลิก Next (ถัดไป)

  หน้าต่าง Don't get locked out (อย่าออกจากระบบ)
 8. คลิก Go back to an earlier build (กลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้า)

 9. รอในขณะที่ระบบกู้คืนไปยัง Windows เวอร์ชันก่อนหน้า อย่าปิดเครื่องหรือถอดปลั๊กไฟของคอมพิวเตอร์

  เมื่อ Go Back (ย้อนกลับ) เสร็จสิ้น ให้เข้าสู่ระบบด้วยชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านจากของ Windows เวอร์ชันก่อนหน้า

HP PC - ย้อนกลับไปที่ Windows เวอร์ชันก่อนหน้าจาก Windows 10

ใช้ Go Back (ย้อนกลับ) ใน Windows 10 เพื่อกู้คืน Windows 8 หรือ Windows 7 ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ:

ตัวเลือก Go back (ย้อนกลับ) พร้อมให้ใช้งานได้เพียงสิบวันหลังจากติดตั้ง Windows 10 หากคุณทําการล้างข้อมูลบนดิสก์ รีเฟรช หรือรีเซ็ตใน Windows 10 คุณจะไม่มีตัวเลือกเพื่อย้อนกลับ หากคุณลบไฟล์ windows.old ออกจากคอมพิวเตอร์ คุณจะไม่สามารถย้อนกลับเวอร์ชันระบบปฏิบัติการได้ หากการติดตั้งของคุณจำเป็นต้องใช้ USB แฟลชไดรฟ์ภายนอก คุณจะต้องใช้ไดรฟ์เดียวกันเมื่อทำการย้อนกลับ

 1. ก่อนที่จะย้อนกลับไป Windows เวอร์ชันก่อนหน้า ให้ปฏิบัติดังนี้:

  • แม้ว่าไฟล์ส่วนตัวของคุณไม่ควรได้รับผลกระทบใดๆ จากการย้อนระบบปฏิบัติการ HP ขอแนะนำให้สำรองข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดไว้ (ไฟล์ส่วนตัว รูปถ่าย วิดีโอ เอกสาร แอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ ฯลฯ) ก่อนย้อนกลับระบบปฏิบัติการ การดำเนินการนี้จะช่วยหลีกเลี่ยงโอกาสการสูญเสียข้อมูลที่สําคัญของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก การสำรองไฟล์ข้อมูลของคุณ (Windows 10, 8)

  • หากคุณใช้รหัสผ่านอื่นกับ Windows เวอร์ชันก่อนหน้าในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณอาจต้องใช้รหัสผ่านเดิมของคุณ

  • ในระหว่างการย้อนกลับระบบปฏิบัติการ ห้ามปิดเครื่องพีซีและต้องเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ AC จนเสร็จสิ้นกระบวนการ

  • หลังจากย้อนกลับแล้ว คุณจะต้องติดตั้งแอปหรือโปรแกรมบางตัวใหม่ และระบบจะรีเซ็ตการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่สูญเสียไป

 2. ใน Windows ค้นหา go back (ย้อนกลับ) จากนั้นคลิก Go back to an earlier build (กลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้า)

  หน้าจอการตั้งค่า Go back (ย้อนกลับ)
 3. หน้าต่าง Recovery (การกู้คืน) จะเปิดขึ้นมาใน Settings (การตั้งค่า) ในส่วน Go back to an earlier build (กลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้า) คลิกที่ Get started (เริ่มต้นใช้งาน)

  ตัวเลือก Get Started (เริ่มต้นใช้งาน)
 4. ในหน้าจอ Why are you going back? (เหตุผลที่ย้อนกลับไปใช้เวอร์ชันก่อนหน้า) เลือกคำตอบ พิมพ์รายละเอียดเพิ่มเติมในช่อง Tell us more (บอกรายละเอียดเพิ่มเติม) (ไม่บังคับ) จากนั้นเลือก Next (ถัดไป)

  หน้าต่าง Why are you going back (เหตุผลที่ย้อนกลับไปใช้เวอร์ชันก่อนหน้า)
 5. อ่านหน้าจอ What you need to know (สิ่งคุณต้องทราบ) จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)

  หน้าต่าง What you need to know (สิ่งคุณต้องทราบ)
 6. Windows แจ้งเตือนคุณว่า คุณจะต้องมีรหัสผ่านเดิมของคุณ หากมี เลือก Next (ถัดไป)

  หน้าต่าง Don't get locked out (อย่าออกจากระบบ)
 7. เลือก Go back to an earlier build (กลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้า)

 8. รอในขณะที่ระบบกู้คืนไปยัง Windows เวอร์ชันก่อนหน้า อย่าปิดเครื่องหรือถอดปลั๊กไฟของคอมพิวเตอร์

  เมื่อ Go Back (ย้อนกลับ) เสร็จสิ้น ให้เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านจากของ Windows เวอร์ชันก่อนหน้าประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย