ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP ENVY Inspire 7200e, 7900e - เครื่องพิมพ์ไม่ยอมดึงกระดาษ

เครื่องพิมพ์ไม่ยอมดึงกระดาษจากถาดป้อนกระดาษหรือตัวป้อนเอกสาร และมีข้อความ Paper Jam (กระดาษติด) ปรากฏขึ้น

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ตามลำดับที่ให้ไว้ ลองใช้เครื่องพิมพ์หลังจากแต่ละงานเพื่อดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย