solution Contentsolution Content
หน้านี้ได้รับการแปลอัตโนมัติโดย Microsoft Translator

HP PC - การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการแสดงผล ภาพพื้นหลัง ไอคอน และภาพพักหน้าจอ (Windows 11)

เรียนรู้วิธีการเปลี่ยนขนาดข้อความ พื้นหลังเดสก์ทอป ขนาดไอคอน ภาพพักหน้าจอ และการตั้งค่าการแสดงผลเดสก์ทอปหรือการแสดงผลอื่นๆ ใน Windows 11

เปลี่ยนขนาดข้อความ ความสว่างจอแสดงผลและความละเอียดหน้าจอโดยใช้ค่าการแสดงผล

คุณสามารถปรับขนาดข้อความและหน้าต่างเดสก์ทอปตามความต้องการของคุณ นอกจากนี้ยังสามารถปรับความละเอียดหน้าจอ นอกเหนือจากการตั้งค่าการแสดงผลอื่นๆ ได้อีกด้วย

หมายเหตุ:

ระหว่างการติดตั้ง Windows แบบปกติ โปรแกรมจะทดสอบการ์ดกราฟิกและแสดงขนาดและความละเอียดที่ดีที่สุดสำหรับการ์ดดังกล่าว

 1. ใน Windows ให้คลิกขวาบนพื้นที่ว่างบนเดสก์ทอป จากนั้นเลือก Display settings (ตั้งค่าการแสดงผล)

 2. ปรับ Display orientation (ทิศทางจอแสดงผล) ระหว่าง Landscape (แนวนอน) และ Portrait (แนวตั้ง) หรือพลิกกลับด้านโดยเลือกตัวเลือกจากเมนูดรอปดาวน์ Display Orientation (ทิศทางจอแสดงผล) จากนั้นคลิก Keep Changes (เก็บค่าการเปลี่ยนแปลง) หรือ Revert (เปลี่ยนกลับ)

  การปรับทิศทางการแสดงผล
 3. เปลี่ยนขนาดข้อความและขนาดหน้าต่างแอพโดยเลือกขนาดที่คุณต้องการจากเมนูดรอปดาวน์ Scale (ขนาด) ในส่วน Scale & Layout (ขนาดและเค้าโครง) การเปลี่ยนแปลงจะมีผลในทันที

  เปลี่ยนขนาดข้อความ แอพ และรายการอื่นๆ
 4. การปรับความสว่างโดยการคลิกและลากแถบเลื่อนใน Brightness & color (ความสว่างและสี) การเปลี่ยนแปลงจะมีผลในทันที

  การปรับแถบเลื่อนเพื่อปรับความสว่าง
 5. การลดปริมาณแสงสีน้ำเงินที่มาจากจอแสดงผลทำโดยการเปิด Night light (ไฟกลางคืน)

  การเปิดไฟกลางคืน
 6. กําหนดเวลาไฟกลางคืนโดยคลิกที่ลูกศรทางด้านขวาของ Night light (ไฟกลางคืน) จากนั้นเปิด Schedule night light (กำหนดเวลาไฟกลางคืน)

  การเปิดใช้งานกำหนดเวลาไฟกลางคืน
 7. การเปลี่ยน Display resolution (ความละเอียดจอแสดงผล) เลือกความละเอียดจากเมนูดรอปดาวน์ จากนั้นคลิก Keep Changes (เก็บค่าการเปลี่ยนแปลง) หรือ Revert (เปลี่ยนกลับ)

  หมายเหตุ:

  ในกรณีส่วนใหญ่ HP ขอแนะนำให้ใช้ความละเอียดดั้งเดิมของจอภาพซึ่งกำกับเป็น Recommended (แนะนำ)

  เปลี่ยนแปลงความละเอียดของหน้าจอ

  หากคุณมีจอภาพมากกว่าหนึ่งจอ ให้คลิกที่จอภาพที่คุณต้องการปรับ จากนั้นทำขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำเพื่อปรับความละเอียด หน้าต่างยืนยันจะปรากฏขึ้นมา

วิธีการเพิ่มเติมในการเปลี่ยนขนาดตัวอักษรหรือวัตถุ

เรียนรู้วิธีการทําให้วัตถุใน Windows เช่น ไอคอนเดสก์ทอปหรือข้อความ ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง ซูมเข้าหรือออกในแอพพลิเคชั่นและหน้าเว็บเพื่อให้ออบเจคต์และข้อความใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง

ซูมโดยใช้ล้อเลื่อนบนเมาส์

หากคุณมีเมาส์ที่มีล้อเลื่อน คุณสามารถใช้เมาส์เพื่อทําให้วัตถุ (เช่น ไอคอนเดสก์ท็อปหรือหน้าเว็บ) ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง

 1. คลิกที่ใดก็ได้บนเดสก์ทอป Windows หรือเปิดหน้าเว็บที่ต้องการเปิดดู

 2. กดปุ่ม ctrl ที่แป้นพิมพ์ค้างไว้

 3. เลื่อนล้อเลื่อนเมาส์เพื่อย่อหรือขยายวัตถุบนหน้าจอ

ซูมผ่านแป้นพิมพ์

คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ของคุณเพื่อซูมเข้าหรือออกได้ วิธีการนี้ใช้ได้กับแอพพลิเคชั่นและเว็บเบราเซอร์หลายตัว

 1. คลิกที่ใดก็ได้บนเดสก์ทอป Windows หรือเปิดหน้าเว็บที่ต้องการเปิดดู

 2. กดปุ่ม ctrl ค้างไว้ จากนั้นกด + (เครื่องหมายบวก) หรือ - (เครื่องหมายลบ) พร้อมกันเพื่อให้วัตถุบนหน้าจอใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง

 3. กู้คืนมุมมองปกติโดยกดปุ่ม ctrl ค้างไว้ จากนั้นกด 0

ปรับขนาดข้อความในค่าการใช้งานของ Windows

เปิดค่าการใช้งานเพื่อปรับขนาดสําหรับข้อความและรายการอื่น ๆ

 1. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด Accessibility (การใช้งาน)

 2. เลือกขนาดข้อความ

 3. เลื่อนแถบเลื่อนติดกับ Text size (ขนาดข้อความ ) เพื่อขยายหรือย่อขนาดข้อความ จากนั้นคลิก Apply (ปรับใช้)

  ค่าขนาดข้อความ Accessibility (การใช้งาน)

ซูมโดยใช้ทัชแพด (เฉพาะโน้ตบุ๊ก)

หากคุณมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่ใช้ทัชแพด ให้ใช้รูปแบบสั่งการแบบสองนิ้วที่ทัชแพดเพื่อย่อหรือขยายวัตถุบนหน้าจอ

 • ซูมเข้า (ทำให้ใหญ่ขึ้น): แยกนิ้ว 2 นิ้วออกจากกัน

 • ซูมออก (ทำให้เล็กลง): เลื่อนนิ้ว 2 นิ้วเข้าหากัน

เพื่อให้แน่ใจว่าเปิดรูปแบบสั่งการไว้:

 1. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด ค่าทัชแพดขึ้นมา

 2. คลิก Scroll & zoom (ไล่รายการ - ซูม) จากนั้นเลือก Pinch (จีบนิ้วเพื่อซูม)

  ค่าทัชแพด
 3. ใช้ตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นเพื่อปรับค่าทัชแพดสําหรับรูปแบบสั่งการ เช่น การไล่รายการ กดเลือกและการคลิกเลือก

ปรับซูมใน Microsoft Edge

ปรับซูมใน Microsoft Edge โดยใช้ชอร์ตคัทแป้นพิมพ์หรือเมนู Microsoft Edge

 • ซูมผ่านแป้นพิมพ์: กด ctrl ค้างไว้ จากนั้นกดค้างพร้อมกันทั้งปุ่ม + (เครื่องหมายบวก ) หรือ ( เครื่องหมายลบ) เพื่อให้วัตถุบนหน้าจอใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง

 • ซูมโดยใช้ Microsoft Edge: ขณะ Microsoft Edge เปิดขึ้นมา คลิกที่จุดสามจุด ที่ด้านขวาบนของหน้าจอ จากนั้นคลิก + (เครื่องหมายบวก ) หรือ ( เครื่องหมายลบ) ติดกับตัวเลือก Zoom (ซูม ) เพื่อให้วัตถุบนหน้าจอใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง

ค่าการซูมใน Microsoft Edge

เปลี่ยนพื้นหลังเดสก์ทอปใน Windows

คุณสามารถปรับแต่งรูปแบบหรือภาพบนพื้นหลังหน้าจอ Start

 1. คลิกขวาบนพื้นที่ว่างของเดสก์ท็อป แล้วคลิก Personalize (ปรับให้เป็นส่วนบุคคล)

 2. เปลี่ยนภาพที่แสดงในพื้นหลังโดยคลิกที่ Background (พื้นหลัง)

  ตัวเลือก Background (พื้นหลัง)
 3. เลือกภาพหรือสไลด์โชว์หรือคลิก Browse (เรียกดู) เพื่อเลือกภาพหรือสไลด์โชว์ที่ต้องการ

 4. การเปลี่ยนรูปแบบการแสดงภาพบนพื้นหลัง เลือก Fit (พอดี), Stretch (ยืด), Tile (ไทล์), Center (ตรงกลาง) หรือ Span (ขยาย) จากเมนูดรอปดาวน์ การเปลี่ยนแปลงจะมีผลในทันที

ปรับไอคอนเดสก์ทอป

เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อปรับรูปลักษณ์ไอคอน แสดงไอคอนเดสก์ทอปที่สูญหาย และเพิ่มโฟลเดอร์หรือชอร์ตคัทไปยังเดสก์ทอป

ปรับขนาดของไอคอนเดสก์ทอป

คุณสามารถเปลี่ยนขนาดไอคอนจากเดสก์ทอป Windows

ในการเปลี่ยนขนาดของไอคอนเดสก์ทอป ให้คลิกขวาบริเวณที่ว่างบนเดสก์ทอป เลือก View (มุมมอง) จากนั้นคลิก Large icons (ไอคอนขนาดใหญ่), Medium icons (ไอคอนขนาดกลาง) หรือ Small icons (ไอคอนขนาดเล็ก)

หมายเหตุ:

คุณสามารถปรับขนาดไอคอนทั้งหมดได้พร้อมกันโดยคลิกที่พื้นที่ว่างบนเดสก์ทอป จากนั้นกดค้างที่ปุ่ม ctrl และใช้ลูกกลิ้งเมาส์เพื่อปรับ

ปรับขนาดไอคอนเดสก์ทอป

เปลี่ยนชื่อไอคอนเดสก์ทอป

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อไอคอนเดสก์ทอปได้

 1. คลิกขวาที่ไอคอนที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ แล้วคลิกไอคอน Rename (เปลี่ยนชื่อ)

 2. พิมพ์ชื่อใหม่ จากนั้นกด Enter

แสดงไอคอนเดสก์ทอปที่หายไป

หากไอคอนเดสก์ทอปทั้งหมดหายไป คุณสามารถกู้คืนโดยใช้ขั้นตอนนี้

หากไอคอนเดสก์ทอปทั้งหมดหายไป ให้คลิกขวาบนส่วนพื้นที่ว่างบนเดสก์ทอป เลือก View (มุมมอง) จากนั้นตรวจสอบว่าได้เลือก Show desktop icons (แสดงไอคอนเดสก์ทอป)

แสดงไอคอนเดสก์ท็อป

สร้างโฟลเดอร์ใหม่

หากต้องการนำโฟลเดอร์ใหม่ที่แสดงในเดสก์ทอป โปรดนำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. สร้างโฟลเดอร์ใหม่จากเดสก์ทอป Windows โดยคลิกขวาที่พื้นที่ว่างของเดสก์ทอป จากนั้นคลิก New (สร้าง) จากนั้นคลิก Folder (โฟลเดอร์)

 2. พิมพ์ชื่อของคุณในโฟลเดอร์ จากนั้นกด Enter

  สร้างโฟลเดอร์ใหม่ในเดสก์ทอป

สร้างทางลัดใหม่ในเดสก์ทอป

จัดทำชอร์ตคัทใหม่ที่เดสก์ทอปโดยลากและวางแอพจากเมนู Start ไปยังเดสก์ทอป

หรือสามารถคลิกขวาบนพื้นที่ว่างบนเดสก์ทอป จากนั้นเลือก New (สร้าง) แล้วเลือก Shortcut (ชอร์ตคัท) จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อจัดทำชอร์ตคัท

สร้างทางลัดใหม่ในเดสก์ทอป

เปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของหน้าต่างและข้อความในคุณสมบัติต่างๆ ของ Windows

คุณสามารถปรับรูปลักษณ์ของ Windows ได้โดยเลือกสีข้อความ พื้นหลังข้อความ ขอบหน้าต่างและส่วนประกอบอื่นๆ ที่ต้องการ นอกจากนี้คุณสามารถเลือกแบบอักษรและขนาดอักษรสำหรับคุณสมบัติการทำงานต่าง ๆ ของ Windows เช่น รายการเมนู

 1. คลิกขวาที่พื้นที่ว่างของเดสก์ท็อป และเลือก Personalize > Lock screen

 2. จากหน้าต่าง Lock screen (หน้าจอล็อค) คุณสามารถเลือกตัวเลือกต่อไปนี้จากเมนูแบบดรอปดาวน์:

  • Windows spotlight: แสดงรูปภาพรายวันจาก Microsoft รวมถึงคำแนะนำและเคล็ดลับสำหรับการใช้ Windows

  • Picture (ภาพ): ช่วยให้คุณสามารถเลือกรูปภาพที่จะใช้เป็นพื้นหลังของคุณจากโฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

  • Slideshow (สไลด์โชว์): แสดงรูปภาพทั้งหมดในโฟลเดอร์ตามลําดับ นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกอื่นๆ ที่คุณสามารถปรับสําหรับสไลด์โชว์ได้

  การปรับแต่งการแสดงหน้าต่างซึ่งกำลังแสดงการตั้งค่าหน้าจอล็อค

การตั้งค่าการแสดงผลเพิ่มเติม

เปิดการตั้งค่าคุณสมบัติการแสดงผลขั้นสูงหรืออะแดปเตอร์การแสดงผลเพื่อดูโหมดเดสก์ทอป ตั้งอัตราการรีเฟรช หรือจัดการสีและการตั้งค่าขั้นสูงอื่นๆ

 1. คลิกขวาบนเดสก์ทอป แล้วเลือก Display settings (การตั้งค่าจอแสดงผล) เลื่อนรายการลง คลิกที่ Advanced display (การแสดงผลขั้นสูง)

  การเปิดคุณสมบัติของอะแดปเตอร์การแสดงผลขั้นสูง
 2. ในหน้าต่าง Advanced display (การแสดงผลขั้นสูง) ให้เลือกจอแสดงผลเพื่อดูค่าปัจจุบัน หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการแสดงผลสำหรับจอภาพอื่น ให้คลิกที่หน้าจอหรือเลือกจากเมนูแบบดรอปดาวน์

  เลือกจอแสดงผลเพื่อทำการปรับ

เปลี่ยนภาพพักหน้าจอ

Windows ได้รับการโหลดมาพร้อมภาพพักหน้าจอจำนวนมากที่ให้คุณเลือก

 1. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด Change screen saver (เปลี่ยนภาพพักหน้าจอ) หน้าต่าง Screen Saver Settings (การตั้งค่าภาพพักหน้าจอ) จะปรากฏขึ้น

 2. เลือกภาพพักหน้าจอจากเมนู

  การตั้งค่าภาพพักหน้าจอ
 3. คลิก Settings (การตั้งค่า) เพื่อเปิดหน้าต่างการตั้งค่าสำหรับภาพพักหน้าจอที่เลือก (หากมีค่าให้เลือก)

 4. คลิก Preview (ตัวอย่าง) เพื่อดูการแสดงผลภาพพักหน้าจอที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ เลื่อนเมาส์เมื่อคุณเสร็จสิ้นการดูตัวอย่างภาพพักหน้าจอ

 5. ระบุจำนวนนาทีในฟิลด์ Wait (รอ) นี่คือจำนวนนาทีที่ไม่ได้ใช้งานก่อนที่ภาพพักหน้าจอจะเปิดขึ้น

  หมายเหตุ:

  Wait time (เวลารอ) สำหรับภาพพักหน้าจอควรต่ำกว่าจำนวนนาทีก่อนที่คอมพิวเตอร์จะเข้าสู่โหมดสลีป

 6. หากต้องการขอข้อมูลล็อกอินเมื่อทำงานต่อ ให้เลือก On resume, display logon screen (เมื่อทำงานต่อ ให้แสดงหน้าจอล็อกอิน)

 7. คลิก OK (ตกลง) เพื่อบันทึกการตั้งค่าและปิดหน้าต่างการตั้งค่าภาพพักหน้าจอ

แก้ไขปัญหาภาพพักหน้าจอ

หากภาพพักหน้าจอไม่เปิดขึ้นมาหลังจากผ่านเวลาที่เลือกไว้ ปัญหาอาจเกิดจากการทำงานของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์บางตัว ใช้การตั้งค่า Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ์) เพื่อป้องกันอุปกรณ์เหล่านี้จากการรบกวนภาพพักหน้าจอ:

 1. คลิกที่ไอคอน Search (ค้นหา) จากนั้นพิมพ์ว่า device manager ในช่องค้นหา

 2. คลิกที่ Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ์)

 3. ดับเบิลคลิกที่ประเภทอุปกรณ์ที่อาจรบกวนภาพพักหน้าจอ จากนั้นดับเบิลคลิกที่ชื่ออุปกรณ์เพื่อเปิดหน้าต่าง Properties (คุณสมบัติ)

  อุปกรณ์บางตัวที่มักรบกวนการทำงานของภาพพักหน้าจอได้แก่ออพติคอลเมาส์ (เมาส์และอุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง) การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ตั้งค่าเป็น "Always-on" (เปิดตลอด) (อะแดปเตอร์เครือข่าย) และระบบเสียงความละเอียดสูง (ตัวควบคุมเสียง วิดีโอ และเกม)

 4. คลิกแท็บ Power Management (การจัดการพลังงาน) และล้างกล่องทำเครื่องหมาย Allow this device to wake the computer (อนุญาตให้อุปกรณ์นี้ปลุกการทำงานคอมพิวเตอร์)

  หมายเหตุ:

  หากคุณตั้งค่าไม่ให้เมาส์ปลุกการทำงานของคอมพิวเตอร์ คุณสามารถปลุกคอมพิวเตอร์โดยการกด spacebar ที่แป้นพิมพ์

  แท็บการจัดการพลังงานสำหรับเมาส์
 5. คลิก OK (ตกลง) ปิดหน้าต่างใดๆ ที่เปิดอยู่ จากนั้นรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

 6. ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงที่ไม่จำเป็นทั้งหมด เช่น เครื่องพิมพ์ สแกนเนอร์ และแฟลชไดรฟ์ USB

 7. เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์อีกครั้งโดยเชื่อมต่อเฉพาะเมาส์ จอภาพ และแป้นพิมพ์

  หากวิธีนี้แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสลีป/สแตนด์บาย แสดงว่าหนึ่งในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา เปลี่ยนอุปกรณ์ตัวหนึ่งและทดสอบดูว่าปัญหานี้ยังเกิดขึ้นอีกหรือไม่ ดำเนินการเพิ่มและทดสอบอุปกรณ์ต่อไปจนกว่าคุณจะพบอุปกรณ์ที่เป็นต้นเหตุของปัญหา
ประเทศ/ภูมิภาค: