ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ
หน้านี้ได้รับการแปลอัตโนมัติโดย Microsoft Translator

เครื่องพิมพ์ HP - ข้อผิดพลาด 'We're sorry, something wrong' (ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดบางอย่าง)

ระหว่างการติดตั้งเครื่องพิมพ์ HP ข้อความ แสดงข้อผิดพลาด We're sorry, something wrong error with error with error code UU_400_EB000U0004, OW_500_OWSID00001, EBS00P0004, EBS00P00010 หรือ INTL0000001 ปรากฏขึ้นที่แอพ HP Smartประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย