ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - การตั้งค่า ติดตั้ง และกำหนดค่า AirPrint

ใช้เอกสารนี้เพื่อเริ่มต้นกับ AirPrint™ ในการพิมพ์แบบไร้สายไปยังเครื่องพิมพ์ HP Enterprise จาก iPad, iPhone, iPod Touch หรือเครื่อง Mac

เครื่องพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารนี้ใช้กับ HP LaserJet Enterprise, HP OfficeJet Enterprise และ HP PageWide Enterprise

สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro สําหรับการพิมพ์แบบไร้สาย โปรดดู HP LaserJet Pro - ใช้อุปกรณ์มือถือ iOS เพื่อตั้งค่าเครื่องพิมพ์ที่รองรับแบบไร้สายบนเครือข่ายไร้สาย

ขั้นตอนที่หนึ่ง: ตรวจสอบการใช้งานร่วมกันได้กับ AirPrint

ทําตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์มือถือของคุณเข้ากันได้กับ AirPrint:

 1. ตรวจสอบว่าคุณมีเครื่องพิมพ์ที่รองรับ AirPrint

  สำหรับรายชื่อเครื่องพิมพ์ HP LaserJet ที่รองรับ AirPrint ของ Apple ให้ดู HP LaserJet, HP OfficeJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - เครื่องพิมพ์ที่สามารถใช้โซลูชันการพิมพ์ทางมือถือได้

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีอุปกรณ์ Apple ที่สามารถใช้งานได้กับ AirPrint:

  • เครื่อง Mac ที่ใช้ Mac OS X 10.7 หรือใหม่กว่า

   หมายเหตุ:

   AirPrint ไม่สามารถใช้ได้กับ Mac OS เวอร์ชัน 10.6 และเก่ากว่า

  • อุปกรณ์ iOS ที่ใช้ iOS 4.2 หรือใหม่กว่า (iPhone 3GS หรือใหม่กว่า iPad และ iPod Touch รุ่นที่ 3 หรือใหม่กว่า)

 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีแอปพลิเคชันที่สามารถใช้ได้กับ AirPrint:

  • สามารถใช้เครื่อง Mac กับ AirPrint ในแอปพลิเคชันใดก็ตามที่รองรับการพิมพ์

  • อุปกรณ์ iOS ใช้งานกับ AirPrint ได้ในแอปพลิเคชันประเภทต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่หนึ่ง: ตรวจสอบเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์

ตรวจสอบว่ามี AirPrint ให้ใช้งานในเฟิร์มแวร์ด้วยการพิมพ์หน้าการกำหนดค่าจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์

 • ในหน้าการกำหนดค่า หากมี AirPrint อยู่ในรายการ Personalities and Options ที่ติดตั้ง หมายความว่ามี AirPrint ให้ใช้ในเฟิร์มแวร์ ดำเนินการขั้นตอนถัดไป

 • ในหน้าการกำหนดค่า หากไม่มี AirPrint ในรายการ Personalities and Options ที่ติดตั้ง ให้อัปเดตเฟิร์มแวร์ก่อนดำเนินการต่อ

  หากต้องการคำแนะนำ โปรดอ้างอิงถึง HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise, HP Managed - การอัปเดตเฟิร์มแวร์ของเครื่องพิมพ์

ขั้นตอนที่สอง: เชื่อมต่ออุปกรณ์ Apple กับเครือข่ายไร้สายเดียวกันกับเครื่องพิมพ์

ในการใช้ AirPrint จะต้องเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์อยู่บนซับเน็ตของเครือข่ายไร้สายเดียวกันกับอุปกรณ์ Apple iOS (สามารถเชื่อมต่อแลปทอปกับเครือข่ายไร้สายหรือมีสาย (Ethernet))

ทําตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ Apple กับเครือข่ายเดียวกันกับเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ:

ไม่สามารถใช้ AirPrint ผ่านการเชื่อมต่อ USB ได้ หากเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครื่อง Mac ผ่านสาย USB, AirPort Base Station หรือ Time Capsule ให้ลองใช้ซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาสำหรับเครื่องพิมพ์ที่พบใน Mac OS X 10.8 หรือใหม่กว่า แทน AirPrint

 1. เปิดเครื่องพิมพ์และตรวจสอบให้แน่ใจว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายอยู่

 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า iPad, iPhone, iPod Touch หรือเครื่อง Mac เชื่อมต่อแบบไร้สายกับเครือข่ายเดียวกับเครื่องพิมพ์

  หมายเหตุ:

  สามารถเชื่อมต่อแลปทอปกับเครือข่ายแบบมีสาย (Ethernet) หรือแบบไร้สายได้

ขั้นตอนที่สาม: ค้นหาชื่อ AirPrint ของเครื่องพิมพ์

หากมีเครื่องพิมพ์หลายเครื่องที่เป็นรุ่นเดียวกันเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย ให้ใช้ชื่อ AirPrint ของ เครื่องพิมพ์เพื่อเลือกเครื่องพิมพ์ที่ต้องการจากอุปกรณ์ Apple เพื่อค้นหาชื่อ AirPrint ของเครื่องพิมพ์ ให้ทําตามขั้นตอนด้านล่างซึ่งใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ของคุณ

เพื่อค้นหาชื่อ AirPrint ของเครื่องพิมพ์ ให้ทําตามขั้นตอนด้านล่างซึ่งใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ของคุณ

หมายเหตุ:

ขั้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม

แผงควบคุม FutureSmart 3

แผงควบคุม FutureSmart 3

แผงควบคุม FutureSmart 4

แผงควบคุม FutureSmart 4

FutureSmart 3

ค้นหาประเภทของแผงควบคุม (ทัชสกรีนหรือแผงควบคุมด้วยปุ่มกด) ในตัวเลือกด้านล่าง แล้วคลิกเพื่อขยายส่วนนั้นและทําตามขั้นตอนที่ให้ไว้

 • แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส:

  1. เปิดเครื่องพิมพ์และตรวจสอบให้แน่ใจว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้

  2. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะไอคอนเครือข่าย ไอคอนเครือข่าย หรือเมนู วิธีการเชื่อมต่อ

  3. ให้จำชื่อที่ใช้ระบุเป็นชื่อ AirPrint แล้วดำเนินการตาม ขั้นตอนที่สี่: เปลี่ยนชื่อ AirPrint ของเครื่องพิมพ์

   ชื่อ AirPrint ในเมนูวิธีการเชื่อมต่อ
 • แผงควบคุมที่มีปุ่มกด:

  1. กดปุ่มเมนู ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลื่อนลง แล้วเลือก วิธีการเชื่อมต่อ

   หมายเหตุ:

   ถ้าไม่มีวิธีการเชื่อมต่ออยู่ในรายการ อาจถูกซ่อนอยู่หรือถูกนำออกจากเมนูแผงควบคุมโดยผู้ดูแลระบบ

  2. เลือก แอดเดรสเครือข่าย หาชื่อ AirPrint ของเครื่องพิมพ์ในรายการ แล้วดำเนินการตาม ขั้นตอนที่สี่: เปลี่ยนชื่อ AirPrint ของเครื่องพิมพ์

FutureSmart 4

 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เลือกไอคอนข้อมูล ไอคอนข้อมูล

 2. เลือก Ethernet จากนั้นค้นหาชื่อ AirPrint ในรายการถัดจาก Bonjour Service

ขั้นตอนที่สี่: เปลี่ยนชื่อ AirPrint ของเครื่องพิมพ์

ในการเปลี่ยนชื่อ AirPrint ของเครื่องพิมพ์เพื่อการจดจำที่ง่ายยิ่งขึ้น ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. เปิดเว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับ จากนั้นป้อน IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์ในช่องแอดเดรส/URL เพื่อเปิด Embedded Web Server (EWS)

  หมายเหตุ:

  หากเว็บเบราว์เซอร์แสดงข้อความที่ระบุว่าการเข้าใช้งานเว็บไซต์อาจไม่ปลอดภัย ให้เลือกตัวเลือกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ต่อไป โดยการเข้าถึงเว็บไซต์นี้จะไม่เป็นอันตรายกับคอมพิวเตอร์

 2. คลิกแท็บ เครือข่าย แล้วคลิก การตั้งค่า TCP/IP แล้วคลิก การระบุเครือข่าย

  แท็บ Networking (เครือข่าย) ใน EWS

  แท็บ Networking (เครือข่าย) ใน EWS
 3. ในฟิลด์ Bonjour Service Name ให้พิมพ์ชื่อใหม่แล้วคลิก นำไปใช้

  ชื่อบริการ Bonjour

  ชื่อบริการ Bonjour

  จะแสดงชื่อใหม่ในพื้นที่ต่อไปนี้บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์:

  หมายเหตุ:

  ใช้ชื่อนี้เมื่อกำหนดค่า AirPrint และเมื่อกำลังพิมพ์

  • FutureSmart 3: วิธีการเชื่อมต่อ หรือ ตัวเลือกเครือข่าย

  • FutureSmart 4: ตัวเลือกไร้สาย หรือ Ethernet บนหน้าจอ ข้อมูล

ขั้นตอนที่ห้า: กำหนดค่า AirPrint สำหรับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ iOS

เพื่อกําหนดค่า AirPrint บนอุปกรณ์ iOS หรือคอมพิวเตอร์ Mac ให้คลิกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้เพื่อขยายส่วนนั้นและทําตามขั้นตอนที่ให้ไว้ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย