ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - ตั้งค่าและกําหนดค่าวิธีใช้ออนไลน์ของ HP

ใช้ข้อมูลในเอกสารนี้เพื่อตั้งค่าและกำหนดค่าวิธีใช้แบบออนไลน์ HP ที่อยู่บน Cloud

เครื่องพิมพ์รุ่น HP Enterprise มีวิธีใช้แบบออนไลน์ HP บน Cloud สำหรับแก้ไขปัญหาการพิมพ์ เช่น กระดาษติด ผู้ใช้วิธีใช้แบบออนไลน์ของ HP สามารถสแกนรหัส QR บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ์โดยใช้โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต หรือคลิกลิงค์ของข้อผิดพลาดในบันทึกการทำงานของ Embedded Web Server เพื่อเรียกข้อมูลหรือวิดีโอที่เกี่ยวข้องและอัปเดตมากที่สุดเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่แผงควบคุมโดยอัตโนมัติ

คิวอาร์โค้ดที่ใช้ในการเข้าถึงวิธีใช้ออนไลน์ของ HP

คิวอาร์โค้ดที่ใช้ในการเข้าถึงวิธีใช้ออนไลน์ของ HP

เครื่องพิมพ์ส่งข้อมูลไปยัง HP Solution Finding Web Service เพื่อระบุข้อมูลหรือวิดีโอที่เกี่ยวข้องและอัปเดตมากที่สุดที่มีอยู่ จากนั้น HP Solution Finding Web Service จะส่งคืนโซลูชันไปยังผู้ใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต

หมายเหตุ:

คุณสมบัติวิธีใช้แบบออนไลน์ให้รหัส QR และเว็บลิงค์ไปยังหน้าโซลูชันสำหรับแก้ปัญหาเครื่องพิมพ์ ในการเชื่อมต่อไปยังหน้าที่ถูกต้อง เครื่องพิมพ์จะส่งข้อมูลไปยัง HP ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเหตุการณ์ หมายเลขรุ่น และหมายเลขผลิตภัณฑ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของ HP โปรดดูเว็บไซต์ต่อไปนี้: http://www.hp.com/go/privacy

ก่อนที่คุณสมบัตินี้จะสามารถใช้กับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ต้องใช้เฟิร์มแวร์ FutureSmart เวอร์ชัน 3.4 หรือสูงกว่า และต้องเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้โดยผู้ดูแลระบบใน Embedded Web Server (EWS) ของเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ:

เครื่องพิมพ์รุ่นใหม่กว่า เช่น HP LaserJet Enterprise MFP M630 ไม่จำเป็นต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์ และสามารถเปิดใช้งานคุณสมบัติวิธีใช้แบบออนไลน์ได้โดยใช้วิซาร์ดการติดตั้งครั้งแรกที่ปรากฏบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์หลังจากเปิดเครื่อง

วิดีโอ

นอกเหนือจากคำแนะนำที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แล้ว คุณสามารถดูวิดีโอต่อไปนี้สำหรับวิธีกำหนดค่าคุณสมบัติวิธีใช้ออนไลน์ของ HP แบบคลาวด์

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

ข้อมูลบางอย่างจําเป็นในการทําขั้นตอนในเอกสารนี้จนเสร็จสมบูรณ์

 • ตรวจสอบว่าคุณมี IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์หรือชื่อโฮสต์

  หมายเหตุ:

  ในการได้มาซึ่งที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์ ให้ไปที่เมนูการตั้งค่าเครือข่ายบนเครื่องพิมพ์ หรือพิมพ์หน้าการกำหนดค่า

 • ตรวจสอบว่าคุณมีข้อมูลการตรวจสอบรหัสผ่านผู้ดูแลระบบสำหรับ Embedded Web Server (EWS)

ขั้นตอนที่หนึ่ง: อัปเดตเฟิร์มแวร์เป็น FutureSmart เวอร์ชัน 3.4 หรือใหม่กว่า

หากต้องการคำแนะนำในการอัพเดตเฟิร์มแวร์ ให้อ้างถึงเอกสารต่อไปนี้:

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise, HP Managed - การอัปเดตเฟิร์มแวร์ของเครื่องพิมพ์

ขั้นตอนที่สอง: เปิดใช้งานวิธีใช้แบบออนไลน์ของ HP ใน Embedded Web Server (EWS)

ใช้ Embedded Web Server (EWS) เพื่อเปิดใช้วิธีใช้แบบออนไลน์ของ HP และเลือกคุณสมบัติวิธีใช้ที่คุณต้องการ

หมายเหตุ:

HP Web Jetadmin ยังสามารถใช้เพื่อกำหนดค่าวิธีใช้แบบออนไลน์สำหรับกลุ่มของอุปกรณ์ได้ด้วย ในการใช้วิธีการนี้ ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ HP สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงสคริปต์ “xtp” ที่จำเป็น

 1. เปิดเว็บเบราเซอร์ และในบรรทัดที่อยู่ ให้พิมพ์ IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์ตรงตามที่แสดงบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์หรือหน้าการกำหนดค่า แล้วกด Enter บนแป้นพิมพ์

  ตัวอย่างที่อยู่ IP ในช่องที่อยู่เบราว์เซอร์

  ตัวอย่างของ IP แอดเดรสในช่องที่อยู่เบราเซอร์
  หมายเหตุ:

  คุณต้องล็อกอินโดยใช้ข้อมูลการตรวจสอบผู้ดูแลระบบเพื่อเข้าถึงและกำหนดการตั้งค่า

  หมายเหตุ:

  หากเว็บเบราว์เซอร์แสดงข้อความที่ระบุว่าการเข้าใช้งานเว็บไซต์อาจไม่ปลอดภัย ให้เลือกตัวเลือกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ต่อไป โดยการเข้าถึงเว็บไซต์นี้จะไม่เป็นอันตรายกับคอมพิวเตอร์

  หน้าแรกของ Embedded Web Server (EWS) จะแสดงขึ้น

 2. บนหน้าหลัก EWS ให้คลิกแท็บ แก้ไขปัญหา ที่ด้านบนของแถบนำทาง

 3. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย ให้คลิก วิธีใช้แบบออนไลน์

 4. เลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับคุณสมบัติวิธีใช้แบบออนไลน์ที่คุณต้องการเปิดใช้งาน แล้วคลิก ใช้ที่มุมล่างขวาของหน้า

  • เปิดวิธีใช้ออนไลน์

   หมายเหตุ:

   รายการนี้ไม่มีอยู่ใน EWS ทุกเวอร์ชัน หากไม่มีรายการนี้อยู่หมายความว่าคุณสมบัติการวิธีใช้แบบออนไลน์ถูกเปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้น

  • แสดงรหัส QR ในรายละเอียดเหตุการณ์แผงควบคุม

  • แสดงลิงค์ในบันทึกการทำงาน EWS

  • จำกัดวิธีใช้แบบออนไลน์ให้กับผู้ดูแลระบบ

   หมายเหตุ:

   ตัวเลือกนี้ไม่มีอยู่ใน EWS ทุกเวอร์ชัน หากมีตัวเลือกนี้ การเลือกตัวเลือกนี้จะไม่จำกัดการเข้าถึงบันทึกเหตุการณ์ EWS แต่จะจำกัดลิงค์รหัส QR และบันทึกเหตุการณ์ จึงสามารถใช้โดยผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้เป็นผู้ดูแลระบบ เพื่ออนุญาตให้เข้าถึงลิงค์รหัส QR และบันทึกเหตุการณ์สำหรับผู้ใช้ทุกคน อย่าเลือกตัวเลือกนี้

  • จำกัดลิงค์ให้ผู้ดูแลระบบ

   หมายเหตุ:

   ตัวเลือกนี้มีให้ใช้ใน EWS เวอร์ชันที่เปิดใช้งานวิธีใช้แบบออนไลน์เป็นค่าเริ่มต้นเท่านั้น หากมีตัวเลือกนี้ การเลือกตัวเลือกนี้จะไม่จำกัดการเข้าถึงบันทึกเหตุการณ์ EWS แต่จะจำกัดลิงค์บันทึกเหตุการณ์ จึงสามารถใช้โดยผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้เป็นผู้ดูแลระบบ เพื่ออนุญาตให้เข้าถึงลิงค์บันทึกเหตุการณ์สำหรับผู้ใช้ทุกคน อย่าเลือกตัวเลือกนี้

  หากต้องการคำแนะนำในการใช้วิธีใช้แบบออนไลน์ ให้อ้างถึงเอกสารต่อไปนี้:

  HP LaserJet Enterprise, HP OfficeJet Enterprise, HP PageWide Enterprise, HP Managed - ใช้วิธีใช้แบบออนไลน์ของ HP บนระบบคลาวด์เพื่อแก้ไขปัญหาการพิมพ์

เครื่องพิมพ์ที่สนับสนุนวิธีใช้แบบออนไลน์ของ HP

วิธีใช้แบบออนไลน์ HP ใช้ได้สำหรับเครื่องพิมพ์ต่อไปนี้:

 • เครื่องพิมพ์ HP LaserJet Enterprise

 • เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet Enterprise

 • เครื่องพิมพ์ HP PageWide Enterprise

อาจต้องทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้กับเครื่องพิมพ์บางรุ่นเพื่อให้สามารถใช้คุณสมบัติวิธีใช้แบบออนไลน์ ขึ้นอยู่กับวันเปิดตัว โปรดดูคำแนะนำต่อไปนี้:

 • สำหรับเครื่องพิมพ์ที่เปิดตัวก่อนฤดูใบไม้ร่วง 2014: ต้องทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์เป็น FutureSmart เวอร์ชั่น 3.4 หรือใหม่กว่า เพื่อใช้คุณสมบัติวิธีใช้แบบออนไลน์

 • สำหรับเครื่องพิมพ์ที่เปิดตัวหลังจากฤดูใบไม้ร่วง 2014: เวอร์ชันเฟิร์มแวร์ที่สนับสนุนวิธีใช้แบบออนไลน์ HP และเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้เป็นค่าเริ่มต้น

HP แนะนำให้อัปเกรดเป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุดที่มีสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย