ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP PC - ข้อผิดพลาดไม่พบอุปกรณ์บู๊ตฮาร์ดดิสก์ 3F0

หากข้อผิดพลาดไม่พบอุปกรณ์บู๊ตฮาร์ดดิสก์ 3F0 ปรากฏขึ้นบนหน้าจอสีดํา ให้เรียกใช้ Hard Disk Test (การทดสอบฮาร์ดดิสก์) จาก System Diagnostics (การวินิจฉัยระบบ)

การระบุข้อผิดพลาดของฮาร์ดดิสก์ 3F0
หมายเหตุ:

หากข้อความแจ้งข้อผิดพลาดระบุ 3F0 error (ข้อผิดพลาด 3F0) Boot Device Not Found (ไม่พบอุปกรณ์บู๊ต) ให้ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของคุณได้ติดตั้งและกำหนดค่าหน่วยความจำ Optane อย่างถูกต้องหรือไม่ ดูใน PC เดสก์ท็อปสําหรับผู้บริโภคจาก HP - ข้อผิดพลาด Boot Device Not Found (3F0) (ไม่พบอุปกรณ์บู๊ต (3F0)) หรือ Automatic Repair (การซ่อมแซมอัตโนมัติ) สําหรับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปหรือ PC โน้ตบุ๊กสําหรับผู้ใช้ทั่วไปจาก HP - ข้อผิดพลาด Boot Device Not Found (3F0) (ไม่พบอุปกรณ์บู๊ต (3F0)) หรือ Automatic Repair (การซ่อมแซมอัตโนมัติ) สําหรับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยความจำ Optane ได้ที่ HP PC- การติดตั้งและการใช้งาน Intel Optane

เปิดเมนู Component Tests (การทดสอบส่วนประกอบ) หาก Windows ไม่ยอมเริ่มทำงาน

เมื่อ Windows ไม่เริ่มทำงาน ให้ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อเปิดเมนู Component Tests (การทดสอบส่วนประกอบ)

 1. กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้อย่างน้อยห้าวินาทีเพื่อปิดเครื่อง

 2. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และกดปุ่ม esc ซ้ำๆ ทันทีประมาณวินาทีละหนึ่งครั้ง เมื่อเมนูที่ปรากฏขึ้น กดปุ่ม f2

 3. จากเมนูหลัก คลิกที่ Component Tests (การทดสอบส่วนประกอบ)

เมนู Component Tests (การทดสอบส่วนประกอบ) ปรากฏขึ้นมา

เมนู Component Tests (การทดสอบส่วนประกอบ) ของคุณอาจแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ

เมนู Component Tests (การทดสอบส่วนประกอบ)

การทดสอบฮาร์ดไดรฟ์ใน HP PC Hardware Diagnostics

HP PC Hardware Diagnostics มีชุดการทดสอบฮาร์ดไดร์ฟหลายตัวเพื่อทดสอบฮาร์ดไดร์ฟในคอมพิวเตอร์และตรวจสอบข้อผิดพลาดของฮาร์ดแวร์ เริ่มจากเรียกใช้ Quick Test (การทดสอบเร่งด่วน) (สองถึงสามนาที) หาก Quick Test (การทดสอบเร่งด่วน) ไม่พบปัญหา ให้เรียกใช้ Extensive Test (การทดสอบอย่างละเอียด) (สองชั่วโมงขึ้นไป) สามารถเรียกใช้หนึ่งครั้งหรือวนไปเรื่อยๆ จนกว่าจะพบข้อผิดพลาด

 1. จากเมนู Component Tests (การทดสอบส่วนประกอบ) คลิก Storage (พื้นที่เก็บข้อมูล) > Quick Test (การทดสอบด่วน)

  การเลือกการทดสอบฮาร์ดไดรฟ์เร่งด่วน
 2. คลิก Run once (เรียกใช้หนึ่งครั้ง) Quick Test (ทดสอบเร่งด่วน) จะเริ่มทำงาน

  หน้าจอทดสอบ HP PC Hardware Diagnostics Hard Drive SSD
 3. หากคอมพิวเตอร์มีฮาร์ดไดรฟ์มากกว่าหนึ่งชุด ให้คุณเลือกฮาร์ดไดรฟ์ที่ต้องการทดสอบ หากต้องการทดสอบฮาร์ดไดรฟ์พร้อมกันทั้งหมด เลือก Test All Hard Drives (ทดสอบฮาร์ดไดรฟ์ทั้งหมด)

  เมื่อการทดสอบเสร็จสิ้น หน้าจอจะแสดงผลการทดสอบ ผลการทดสอบยังมีแจ้งไว้ใน Test Logs (บันทึกประวัติการทดสอบ) จากเมนูหลัก

 4. หากฮาร์ดไดร์ฟผ่าน Quick Test (การทดสอบเร่งด่วน) แต่ยังมีปัญหากับฮาร์ดไดรฟ์ ให้เรียกใช้ Extensive Test (การทดสอบอย่างละเอียด) การทดสอบนี้จะครอบคลุมการตรวจสอบ SMART, การตรวจสอบ DST แบบย่อ, DST แบบเต็มประสิทธิภาพ และ DST แบบยาว การเรียกใช้การทดสอบเหล่านี้แยกกัน ให้เลือกจากเมนู Hard Drive Tests (การทดสอบฮาร์ดไดรฟ์)

 5. หากฮาร์ดไดรฟ์ไม่ผ่านการทดสอบ ให้คลิก Troubleshoot (แก้ไขปัญหา)

 6. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อลองแก้ไขปัญหา จากนั้นคลิก Yes (ใช่)

 7. หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้คลิก Yes (ใช่) เพื่อติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP

 8. จดบันทึกหรือคัดลอก ID ข้อผิดพลาด (รหัส 24 หลัก) และ ID ผลิตภัณฑ์เมื่อคุณติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP ข้อมูลยังมีแจ้งไว้ใน Test Logs (บันทึกประวัติการทดสอบ) จากเมนูหลักด้วย

 9. หากคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นแบบออนไลน์ ให้คลิก NEXT (ถัดไป) เพื่อไปยังเว็บไซต์ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP

หากคอมพิวเตอร์ของคุณออฟไลน์ ให้ใช้อุปกรณ์พกพาของคุณเพื่อสแกนรหัส QR และเข้าถึงเว็บไซต์ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP

การกู้คืนค่าเริ่มต้นของ BIOS

กู้ค่าเริ่มต้นของ BIOS โดยเปิดหน้าจอ BIOS Setup (การตั้งค่า BIOS)

 1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และรอห้าวินาที

 2. กดปุ่มเปิด-ปิด เพื่อสตาร์ทคอมพิวเตอร์ จากนั้นกด F10 ซ้ำๆ กัน เพื่อเข้าสู่เมนูตั้งค่า BIOS

 3. จากหน้าจอ BIOS Setup (การตั้งค่า BIOS) กด f9 เพื่อเลือกและโหลด BIOS Setup Default (ค่าเริ่มต้น BIOS)

 4. กด f10 เพื่อ Save and Exit (บันทึกและออกจากรายการ)

 5. ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือก Yes (ใช่) จากนั้นกด Enter เมื่อได้รับแจ้งว่า Exit Saving Changes? (ต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงหรือไม่)

 6. ทำตามพร้อมท์ที่แจ้งให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

ติดตั้ง Windows 10 ใหม่บนฮาร์ดไดรฟ์

ติดตั้ง Windows ใหม่ผ่าน Windows Recovery Environment (f11) หรือใช้ HP Cloud Recovery Toolประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย