ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

PC ธุรกิจจาก HP - HP Client Security Manager และการรองรับการทํางานกับ Windows 11

คุณต้องอัปเกรดเป็น HP Client Security Manager 10.1 หรือใหม่กว่าเมื่อคุณอัปเกรดเป็น Windows 11 HP Client Security Manager 9.6 และรุ่นก่อนหน้าไม่รองรับ Windows 11

ติดตั้ง HP Client Security Manager 10.1 พร้อมเวอร์ชัน 9.6

HP Client Security Manager 10.1 สามารถติดตั้งในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันที่มีเวอร์ชัน 9.6 เนื่องจากคุณสมบัติการตรวจสอบความถูกต้องและตัวตนของเวอร์ชัน 10.1 จะขัดกับเวอร์ชันก่อนหน้า

HP แนะนําให้คุณอัปเกรดเป็น Windows 11 ตั้งค่าการตรวจสอบความถูกต้องโดยใช้ Windows Hello จากนั้นถอนการติดตั้งเวอร์ชัน 9.6 ด้วยตนเอง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Learn about Windows Hello and set it up (ภาษาอังกฤษ)

ติดตั้ง HP Client Security Manager 10.1

ทําตามขั้นตอนนี้เพื่อติดตั้ง HP Client Security Manager 10.1 ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. ดาวน์โหลดตัวติดตั้ง HP Client Security Manager 10.1

 2. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ .exe เพื่อเริ่มการติดตั้ง

 3. ทําตามคําแนะนําบนหน้าจอเพื่อติดตั้ง HP Client Security Manager 10.1

ถอนการติดตั้ง HP Client Security Manager เวอร์ชันก่อนหน้า

หลังจากติดตั้ง HP Client Security Manager 10.1 เวอร์ชัน 10.1 และเวอร์ชันก่อนหน้าจะแสดงอยู่ใน Apps & Features (แอปและคุณสมบัติ) ใช้ขั้นตอนนี้เพื่อถอนการติดตั้ง HP Client Security Manager เวอร์ชันก่อนหน้า

 1. คลิกที่ไอคอน Search (ค้นหา) จากทาสก์บาร์ พิมพ์ Apps & Features ในช่องค้นหา จากนั้นคลิก Apps & Features (แอปและคุณสมบัติ)

 2. คลิกรายการสําหรับ HP Client Security Manager เวอร์ชันก่อนหน้า จากนั้นคลิก Uninstall (ถอนการติดตั้ง)

  หน้าจอ Apps & Features (แอปและคุณสมบัติ)
 3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อถอนการติดตั้งแอปประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย