ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet M109-M112 - ไฟสถานะติดกะพริบ

รายละเอียดปุ่มสั่งการ รหัสข้อผิดพลาด และรูปแบบไฟสถานะสําหรับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet M109-M112

ตัวอย่างปุ่มสั่งการ ไอคอนและไฟสถานะของแผงควบคุม

คำบรรยาย

คำอธิบาย

1

ไฟเตือน

2

ปุ่มเปิด-ปิด และไฟแสดงความพร้อมทำงาน

3

ปุ่มไร้สายและไฟสถานะ (รุ่นเครือข่ายไร้สายเท่านั้น):

4

ปุ่มดำเนินการต่อ/ยกเลิกประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย