ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet M109-M112 - ติดตั้งเครื่องพิมพ์เป็นครั้งแรก

ในการตั้งค่าเครื่องพิมพ์เป็นครั้งแรก ให้นําออกจากกล่อง ตั้งค่าตลับผงหมึก ต่อสายไฟ แล้วจึงใส่กระดาษ

หมายเหตุ:

หากคุณกำลังค้นหาซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ ให้ไปที่หัวข้อ 123.hp.com

นำเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง

นำเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง จากนั้นให้แกะเทป สติ๊กเกอร์ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออก

 1. นำเครื่องพิมพ์และสายไฟออกจากกล่อง

 2. ลอกเทปบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากด้านนอกของเครื่องพิมพ์

  การลอกเทปบรรจุภัณฑ์ออกจากด้านนอกของเครื่องพิมพ์
 3. เปิดฝาผงหมึก จากนั้นลอกเทปบรรจุภัณฑ์และนำโฟมออกจากด้านในเครื่องพิมพ์

  การนำบรรจุภัณฑ์ออกจากด้านในของเครื่องพิมพ์
 4. ถอดตลับหมึกพิมพ์ออก

  การถอดตลับผงหมึกออก
 5. ถอดคลิปสีส้มออกจากตลับหมึกพิมพ์

  การดึงคลิปสีส้มออกจากตลับหมึกพิมพ์
 6. จับตลับหมึกที่ด้านข้าง จากนั้นเขย่าตลับหมึกไปด้านข้างห้าหรือหกครั้งเพื่อให้ผงหมึกกระจายทั่วตลับ

  ข้อควรระวัง:

  ห้ามสัมผัสโดนผิวดรัมพิมพ์ภาพ ลายนิ้วมืออาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์ได้

  ห้ามจับผิวดรัมพิมพ์ภาพบนตลับหมึก
  เขย่าผงหมึกไปด้านข้างไปมาเบาๆ
 7. งอแถบสีส้มจนล็อคเข้าที่ จากนั้นดึงเทปซีลออกจากตลับหมึก

  การดึงเทปซีลออกจากตลับหมึกพิมพ์
 8. จัดแนวตลับหมึกกับแนวรางด้านในเครื่องพิมพ์ จากนั้นดันตลับหมึกจนเข้าที่

  การจัดแนวตลับหมึกกับแนวรางด้านในเครื่องพิมพ์
 9. ปิดฝาช่องปิดตลับหมึก

  การปิดฝาช่องปิดตลับหมึก
 10. การรีไซเคิล วัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด

ต่อสายไฟ

ต่อสายไฟ จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์

 1. ต่อสายไฟเข้าที่ด้านหลังเครื่องพิมพ์ จากนั้นเสียบปลายสายอีกด้านเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า

  หมายเหตุ:

  อย่าเพิ่งต่อสาย USB ในตอนนี้

  การต่อสายไฟ
 2. กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) บนเครื่องพิมพ์

  กดปุ่มเปิด/ปิด

ใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษ

ใส่กระดาษธรรมดาขนาด U.S. Letter หรือ A4 ลงไปในถาดป้อนกระดาษ

 1. ใส่กระดาษสีขาวลงในถาดป้อนกระดาษโดยให้ด้านกว้างหันไปด้านหน้า และหงายด้านที่จะพิมพ์ขึ้น

  การใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษ
 2. เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษเข้ามาจนชิดขอบกระดาษ

  การเลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษเข้า
 3. ดึงส่วนรองเสริมของถาดจ่ายกระดาษออกมา

  การดึงส่วนรองเสริมของถาดรับกระดาษออกมา

ติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์

ฮาร์ดแวร์เครื่องพิมพ์ HP ได้รับการตั้งค่าแล้วในตอนนี้ และคุณสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์การพิมพ์ได้ อย่าพยายามเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์จนกว่าจะได้รับแจ้งจากซอฟต์แวร์ในขณะติดตั้งซอฟต์แวร์

ดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดของซอฟต์แวร์การพิมพ์หรือแอป HP Smart จาก 123.hp.comประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย