ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet MFP M139-M142 - ข้อผิดพลาด Er/04, 05 หรือ 06 (กระดาษติด)

ในระหว่างการพิมพ์ ไฟเตือน แจ้งเตือน ติดกะพริบ และข้อความ Er/04, Er/05 หรือ Er/06 ปรากฏขึ้นที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ หนึ่งในข้อความต่อไปนี้อาจปรากฏขึ้นบนคอมพิวเตอร์หรือในแอป HP Smart:

 • Paper Jam (กระดาษติด)

 • Paper Jam in Fuser (กระดาษติดที่ตัวทำความร้อน)

 • Paper Jam in Input Tray (กระดาษติดในถาดป้อนกระดาษ)

 • Paper Jam in Cartridge Area (กระดาษติดในพื้นที่ตลับหมึก)

 • Paper Jam in Output Bin (กระดาษติดที่ถาดรับกระดาษออก)

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ตามลำดับที่ให้ไว้ ลองใช้เครื่องพิมพ์หลังจากแต่ละงานเพื่อดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่

นำกระดาษที่ติดอยู่ออก

นำกระดาษที่ติดออกจากเครื่องพิมพ์

 1. ขณะเปิดเครื่องพิมพ์ ให้ปลดสายไฟออกจากเครื่องพิมพ์

 2. ใช้มือสองข้างเพื่อนำกระดาษที่ติดหรือวัตถุที่ค้างอยู่ด้านในออกจากถาดรับกระดาษออก

  ตําแหน่งของถาดรับกระดาษออก
 3. เปิดฝาช่องตลับโทนเนอร์ จากนั้นนำตลับหมึกออก

  การเปิดฝาช่องตลับโทนเนอร์ จากนั้นถอดตลับหมึกออก
 4. นำปึกกระดาษออกจากถาดป้อนกระดาษ

  การนำปึกกระดาษออกจากถาดป้อนกระดาษ
 5. มองหากระดาษที่ติดค้างหรือเศษวัสดุภายในเครื่องพิมพ์ จากนั้นใช้มือสองข้างเพื่อนำออก

  การเอากระดาษที่ติดออก
 6. ใช้มือทั้งสองข้างเพื่อนำกระดาษหรือวัตถุที่ติดออกจากถาดป้อนกระดาษ

  นำกระดาษที่ติดออกจากถาดป้อนกระดาษ
 7. จัดตําแหน่งตลับหมึกกับแนวรางด้านในเครื่องพิมพ์ ดันเข้าจนล็อกเข้าที่ จากนั้นปิดฝาช่องตลับโทนเนอร์

  การจัดตําแหน่งตลับหมึกกับแนวรางด้านในเครื่องพิมพ์ จากนั้นปิดฝาช่องตลับโทนเนอร์
 8. ต่อสายไฟกลับเข้าไป จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์

นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

ซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ HP หากยังคงมีปัญหาอยู่หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมดแล้ว

ไปที่ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก คุณจะต่อสายตรงไปยังศูนย์บริการท้องถิ่นในพื้นที่ของคุณ

ในการยืนยันสถานะการรับประกันของคุณ ให้ไปที่ การตรวจสอบการรับประกันผลิตภัณฑ์ของ HP อาจต้องเสียค่าซ่อมแซมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกันประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย