ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

HP Consumer PC - การขอรับไดรฟ์ USB หรือดิสก์สำหรับการกู้คืน PC

ทำการกู้หรือรีเซ็ตระบบเพื่อแก้ไขปัญหาโดยการคืนค่าคอมพิวเตอร์เป็นสถานะก่อนหน้านี้ ตรวจสอบว่ามีวิธีการกู้ระบบอื่นให้เลือกใช้หรือไม่ จากนั้นสั่งสื่อบันทึกข้อมูลกู้ระบบในแผ่น CD, DVD หรือไดรฟ์ USB ตามความเหมาะสม

หมายเหตุ:

คุณสามารถสั่งชุดข้อมูลกู้ระบบได้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เปิดตัวไปแล้วหลายปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุของคอมพิวเตอร์ สถานะการรับประกันและพื้นที่ เนื่องจากข้อจำกัดด้านสิทธิ์ใช้งานซอฟต์แวร์ HP และพันธมิตรจะสามารถจัดหาชุดกู้ข้อมูลได้ภายในเวลาที่จำกัดเท่านั้นประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย