ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

PC เดสก์ทอปแบบ All-in-One, HP ENVY ขนาด 34 นิ้ว - ข้อผิดพลาด 'Unsupported memory adviss' หรือไฟ LED ติดกะพริบหลังจากอัพเกรดหน่วยความจํา

ทําตามคําแนะนําต่อไปนี้เพื่ออัปเกรดหน่วยความจําของ PC เดสก์ทอป HP ENVY ขนาด 34 นิ้ว และป้องกันข้อผิดพลาดต่างๆ

ข้อความแจ้งข้อผิดพลาดและการแจ้งเตือน

คุณอาจได้ยินเสียงปี๊บหรือพบข้อความแจ้งข้อผิดพลาดเมื่อรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากติดตั้งมอดูลหน่วยความจํา หากพบเงื่อนไขต่อไปนี้ คุณอาจต้องติดตั้งหน่วยความจําใหม่ด้วยวิธีที่เหมาะสม

 • คอมพิวเตอร์ไม่เริ่มทํางาน แต่ไฟ LED การจ่ายไฟติดกะพริบ และคุณได้ยินเสียงปี๊บยาวสามครั้งและเสียงปี๊บสั้นสองครั้ง

 • ขณะเปิดคอมพิวเตอร์ BIOS จะแสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาดหน่วยความจําที่ไม่รองรับดังต่อไปนี้ จากนั้นคอมพิวเตอร์จะปิดทํางาน

ข้อความแจ้งข้อผิดพลาดของ HP ENVY BIOS

คําแนะนําในการติดตั้งหน่วยความจํา

ก่อนติดตั้งมอดูลหน่วยความจํา ให้พิจารณาคําแนะนําต่อไปนี้

 • คุณจะต้องติดตั้งมอดูลหน่วยความจําที่มีหมายเลขชิ้นส่วนที่ถูกต้องสําหรับ PC เดสก์ทอป แบบ All-in-One, HP ENVY ขนาด 34 นิ้ว

  หมายเลขชิ้นส่วนมอดูลหน่วยความจำ

  ขนาดมอดูลหน่วยความจำ

  หมายเลขชิ้นส่วน

  DDR4 8 GB

  • 286H8AA

  • 286H8UT

  DDR4 16 GB

  • 286J1AA

  • 286J1UT

  DDR4 32 GB

  • 4S967AA

  • 4S967UT

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน่วยความจําทั้งหมดมีหมายเลขชิ้นส่วน แบรนด์ รุ่น และอันดับตรงกัน

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งหน่วยความจําแต่ละมอดูลไว้ในช่องเสียบ DIMM ที่ถูกต้องบนเมนบอร์ด

  หมายเหตุ:

  คุณจะต้องติดตั้งหน่วยความจําทีละสองหรือสี่มอดูล คุณไม่สามารถติดตั้งหน่วยความจําได้เพียงหนึ่งหรือสามมอดูลเนื่องจากโครงแบบนั้นไม่รองรับ

  • หากคุณกำลังติดตั้งหน่วยความจําสองมอดูล ให้ติดตั้งในช่องเสียบ DIMM1 (B) และช่องเสียบ DIMM1 (D)

  • หากคุณกําลังติดตั้งหน่วยความจําสี่มอดูล ให้ติดตั้งในช่องเสียบ DIMM0 (A), ช่องเสียบ DIMM1 (B), ช่องเสียบ DIMM0 (C) และช่องเสียบ DIMM1 (D)

ช่องเสียบ DIMM A ถึง D

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ PC โน้ตบุ๊กจาก HP - การอัปเกรดหน่วยความจำ (RAM) (Windows)ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย