ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ HP โดยใช้ Wi-Fi Protected Setup (WPS)

เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ HP เข้ากับเครือข่าย Wi-Fi ของคุณอย่างรวดเร็วโดยใช้วิธีการกดปุ่ม Wi-Fi Protected Setup (WPS) คุณไม่จําเป็นต้องป้อนชื่อเครือข่ายและรหัสผ่านเพื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์โดยใช้ WPS

หมายเหตุ:

หากข้อความแจ้ง Enter the WPS PIN for your printer (กรอกรหัส PIN ของ WPS สําหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ) ปรากฏขึ้นระหว่างตั้งค่าเครื่องพิมพ์ ให้คลิก Cancel (ยกเลิก) ในหน้าต่างข้อความ PIN นี้ใช้เพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ผ่าน Wi-Fi Direct

เราเตอร์บางรุ่นไม่รองรับการเชื่อมต่อกับ WPS ก่อนเริ่มต้น ตรวจสอบว่าเราท์เตอร์ของคุณมีปุ่ม WPS หรือปุ่มที่มีไอคอน WPS

หากเราเตอร์ไม่รองรับ WPS ให้ไปที่หัวข้อ การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ HP (เครือข่าย Wi-Fi) เพื่อดูขั้นตอนการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครือข่ายผ่านแอป HP Smart

 1. วางเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาไว้ใกล้กับเราเตอร์ Wi-Fi

 2. ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ในโหมดเชื่อมต่อ WPS

  • เครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่ที่มีแผงควบคุมหน้าจอสัมผัส: เปิดเมนู Setup (ตั้งค่า), Network (เครือข่าย) หรือ Wireless settings (การตั้งค่าไร้สาย) ให้เลือก Wi-Fi Protected Setup, เลือก Push Button (ปุ่มกด) จากนั้นเลือก Start (เริ่ม)

  • เครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่ที่ไม่มีแผงควบคุมหน้าจอสัมผัส: กดปุ่ม ไร้สาย ค้างไว้เป็นเวลาห้าวินาทีจนกระทั่งไฟสถานะเครือข่ายไร้สายติดกะพริบ

  • เครื่องพิมพ์ HP DeskJet 6000 และ 6400, ENVY 6000 และ 6400 และ Tango: กดปุ่ม ไร้สาย และปุ่ม เปิด/ปิด ที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์ค้างไว้ห้าวินาทีจนกระทั่งแถบสถานะสีน้ำเงินติดกะพริบ

 3. ภายในสองนาที กดปุ่ม WPS บนเราเตอร์ค้างไว้สามถึงห้าวินาที หรือจนกว่ากระบวนการเชื่อมต่อจะเริ่มต้น

 4. กลับไปที่เครื่องพิมพ์และตรวจสอบสถานะของไฟแสดงสถานะหรือแถบไฟระบบไร้สาย

  • ไฟแสดงสถานะหรือแถบไฟสีน้ำเงินหยุดกะพริบ แสดงว่าเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายได้สำเร็จ ไปที่ 123.hp.com เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ HP เพื่อทำการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาของคุณ สําหรับ Chromebooks ให้ไปที่หัวข้อการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ของ HP (Chromebook)

  • หากไฟแสดงสถานะหรือแถบไฟยังคงกะพริบหรือดับ แสดงว่าการเชื่อมต่อล้มเหลว ทำตามขั้นตอนต่อไป

 5. คืนค่าเริ่มต้นเครือข่ายของเครื่องพิมพ์เพื่อเตรียมการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi

  • เครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่ที่มีหน้าจอระบบสัมผัส: จากเมนู ไร้สาย หรือ ตั้งค่า เลือก Network setup (การตั้งค่าเครือข่าย) หรือ Settings (การตั้งค่า) จากนั้นเลือก Restore Network Settings (คืนค่าการตั้งค่าเครือข่าย)

  • เครื่องพิมพ์เลเซอร์เจ็ต, Laser NS และ Neverstop ส่วนใหญ่ที่ไม่มีหน้าจอสัมผัส: กดค้างที่ปุ่ม ไร้สาย และ ยกเลิก พร้อมกันจนกว่าไฟสถานะปุ่มเปิด/ปิดติดกะพริบ จากนั้นรอให้ไฟเครือข่ายไร้สายติดกะพริบ

  • เครื่องพิมพ์เลเซอร์เจ็ตส่วนใหญ่ที่ไม่มีหน้าจอสัมผัส: กดค้างที่ปุ่ม ไร้สาย จนกว่าไฟ เตือน ติดกะพริบ จากนั้นรอให้ไฟเครือข่ายไร้สายติดกะพริบ

  • เครื่องพิมพ์ Envy 6000, 6000e, 6400e, ENVY Pro 6400, DeskJet Plus IA 6000, 6400 และ Tango กดค้างที่ปุ่มเครือข่ายไร้สาย ที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์เป็นเวลาห้าวินาทีจนกว่าไฟสถานะจะกะพริบ (สีน้ำเงินหรือสีม่วงขึ้นอยู่กับรุ่น)

  ไปที่ คืนค่าโหมดการตั้งค่า Wi-Fi บนเครื่องพิมพ์ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมและการกดปุ่มสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นเพิ่มเติม

 6. ทวนซ้ำขั้นตอนเพื่อให้เครื่องพิมพ์และเราเตอร์เข้าสู่โหมด WPS เพื่อทําการเชื่อมต่อให้เสร็จสิ้นประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย