ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อเสนอแนะ

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจาก HP - วิธีทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ของคุณ

เรียนรู้วิธีการทำความสะอาดคอมพิวเตอร์เพื่อขจัดฝุ่นและสิ่งสกปรก และใช้สารฆ่าเชื้อที่แนะนำโดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) บนพื้นผิวสัมผัสภายนอก เช่นเมาส์ แป้นพิมพ์ และจอสัมผัส

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) แนะนำให้ทำความสะอาดพื้นผิวตามด้วยการฆ่าเชื้อ ตามแนวทางที่ดีที่สุดในการป้องกันโรคทางเดินหายใจอันรุนแรงในครัวเรือนและชุมชน

หมายเหตุ:

อาจมีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดในพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ของคุณเมื่อเวลาผ่านไปอันเป็นผลมาจากเทคนิคการทำความสะอาดที่กล่าวถึงในเอกสารนี้

คำเตือน:

ก่อนทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อลดโอกาสในการเกิดไฟฟ้าช็อต:

  1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

  2. ถอดสายไฟออกจากคอมพิวเตอร์

การทำความสะอาดและดูแลรักษาเป็นประจำ

ทำความสะอาดช่องระบายความร้อน พอร์ต หน้าจอ และแป้นพิมพ์ของคอมพิวเตอร์

การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ PC ในบ้าน

ใช้คำแนะนำในการทำความสะอาดและวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในหัวข้อนี้เพื่อทำความสะอาดแล็ปท็อป เดสก์ืทอป หรือคอมพิวเตอร์ All-In-One ในบ้าน

การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ PC สำหรับธุรกิจ

ใช้คำแนะนำในการทำความสะอาดและวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในหัวข้อนี้เพื่อทำความสะอาดโน้ตบุ๊ก เวิร์คสเตชัน เดสก์ทอป เครื่องที่ใช้ในจุดชำระเงินของร้านค้าปลีก ธินไคลเอ็นต์ จอแสดงผล และอุปกรณ์เสริมของคุณ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ HP ของคุณ

ค้นหาคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อย (FAQ) เกี่ยวกับการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ HP อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย