ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - ตั้งค่าสแกนใน SharePoint

เรียนรู้การตั้งค่าคุณสมบัติสแกนไปยัง SharePoint

หมายเหตุ:

ขั้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม

แผงควบคุม

เวอร์ชันเฟิร์มแวร์

แผงควบคุม

FutureSmart 3

แผงควบคุม FutureSmart 3

FutureSmart 4

แผงควบคุม FutureSmart 4

ภาพรวมวิดีโอ

ดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีเปิดใช้งานคุณสมบัติสแกนไปยัง SharePoint

FutureSmart 3

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้สําหรับ FutureSmart 3

คำแนะนำ

ใช้ บันทึกใน SharePoint® เพื่อสแกนเอกสารโดยตรงไปยังไซต์ Microsoft® SharePoint คุณสมบัตินี้ช่วยขจัดความจำเป็นในการสแกนเอกสารไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย, แฟลชไดรฟ์ USB หรือข้อความอีเมล์ แล้วอัปโหลดไฟล์ไปยังไซต์ SharePoint ด้วยตนเอง

บันทึกใน SharePoint® สนับสนุนตัวเลือกการสแกนทั้งหมด รวมถึงความสามารถในการสแกนเอกสารเป็นภาพหรือใช้คุณสมบัติ OCR เพื่อสร้างไฟล์ข้อความหรือ PDF ที่ค้นหาได้

คุณสมบัตินี้จะปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น เปิดใช้งาน บันทึกใน SharePoint® ใน HP Embedded Web Server (EWS)

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

ก่อนจะสามารถดำเนินการดังกล่าวได้ โฟลเดอร์ปลายทางที่จะบันทึกไฟล์ที่สแกนต้องอยู่บนไซต์ SharePoint และต้องใช้การเข้าใช้เพื่อเขียนไปยังโฟลเดอร์ปลายทาง บันทึกใน SharePoint® จะถูกปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น

เปิดใช้งานบันทึกใน SharePoint และสร้างการตั้งค่าแบบด่วนบันทึกใน SharePoint

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ในการเปิดใช้งานคุณสมบัติบันทึกใน SharePoint และสร้างการตั้งค่าแบบด่วน:

 1. โดยใช้แท็บการนำทางด้านบน ให้คลิก สแกน/ส่งดิจิตอล

 2. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย ให้คลิก บันทึกใน SharePoint®

  หมายเหตุ:

  การตั้งค่าแบบด่วน เป็นงานลัดที่สามารถเข้าใช้ได้ในหน้าจอหลักหรือภายในแอปพลิเคชัน การตั้งค่าแบบด่วน ที่เครื่องพิมพ์

 3. เลือก เปิดบันทึกใน SharePoint® แล้วคลิกปุ่ม ใช้

 4. คลิก เพิ่ม ในส่วน การตั้งค่าแบบด่วน เพื่อเริ่มต้น วิซาร์ดการตั้งค่าแบบด่วน

 5. ป้อน ชื่อการตั้งค่าแบบด่วน (ตัวอย่างเช่น “Scan to Sharepoint”) และ คำอธิบายการตั้งค่าแบบด่วน

 6. เลือก ตำแหน่งปุ่ม สำหรับการตั้งค่าแบบด่วนเพื่อกำหนดว่าการตั้งค่าแบบด่วนจะแสดงผลจาก หน้าจอหลัก หรือภายในส่วน การตั้งค่าแบบด่วน บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์

 7. เลือก ตัวเลือกเริ่มต้นการตั้งค่าแบบด่วน เพื่อกำหนดการทำงานที่จะเกิดขึ้นหลังจากเลือกการตั้งค่าแบบด่วนบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ จากนั้น ให้คลิกปุ่ม ถัดไป

 8. ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเพิ่มพาธไปยังโฟลเดอร์ SharePoint

  1. คลิก เพิ่ม ในหน้า การตั้งค่าปลายทาง SharePoint® เพื่อเปิดหน้า เพิ่มพาธ SharePoint®

  2. เปิดหน้าต่างเบราเซอร์อื่น ไปยังโฟลเดอร์ SharePoint ที่จะใช้ แล้วคัดลอกพาธโฟลเดอร์สำหรับโฟลเดอร์ SharePoint จากหน้าต่างเบราเซอร์นั้น

  3. วางพาธโฟลเดอร์ SharePoint ในช่อง พาธ SharePoint®:

  4. ตามค่าเริ่มต้น เครื่องพิมพ์จะเขียนทับไฟล์ที่มีอยู่ซึ่งมีชื่อไฟล์เหมือนกับไฟล์ใหม่ ล้าง เขียนทับไฟล์ที่มีอยู่ เพื่อให้ไฟล์ใหม่ที่มีชื่อเหมือนกับไฟล์ที่มีอยู่มีการประทับเวลา/วันที่อัปเดต

  5. เลือกตัวเลือกจากเมนูดรอปดาวน์ การตั้งค่าการตรวจสอบความถูกต้อง เลือกว่าจำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้ไซต์ SharePoint ด้วยข้อมูลการตรวจสอบ หรือจัดเก็บข้อมูลการตรวจสอบไว้ในการตั้งค่าแบบด่วน

   หมายเหตุ:

   หากคุณเลือก ใช้ข้อมูลการตรวจสอบผู้ใช้เพื่อเชื่อมต่อหลังจากลงชื่อเข้าใช้ที่แผงควบคุม ในเมนูดรอปดาวน์ การตั้งค่าการรับรองความถูกต้อง ผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้แล้วต้องมีสิทธิ์ที่จะเขียนไปยังไซต์ SharePoint® ที่ระบุไว้

   หมายเหตุ:

   เพื่อความปลอดภัย เครื่องพิมพ์จะไม่แสดงข้อมูลการตรวจสอบที่ป้อนในวิซาร์ดการตั้งค่าแบบด่วน

  6. คลิก ตกลง เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่าพาธ SharePoint และกลับไปยังหน้า การตั้งค่าปลายทาง SharePoint

 9. เลือก ตรวจสอบการเข้าถึงโฟลเดอร์ก่อนเริ่มงาน เพื่อให้แน่ใจว่าโฟลเดอร์ SharePoint ที่ระบุเป็นโฟลเดอร์ปลายทางเข้าใช้ได้ทุกครั้งที่ใช้การตั้งค่าแบบด่วน หากไม่ได้เลือกตัวเลือกนี้ สามารถบันทึกงานในโฟลเดอร์ SharePoint ได้รวดเร็วขึ้น อย่างไรก็ตาม หาไม่ได้เลือกตัวเลือกนี้ และ โฟลเดอร์ SharePoint เข้าใช้ไม่ได้ งานจะล้มเหลว

 10. คลิก ถัดไป

 11. ตั้งค่า เงื่อนไขที่จะแจ้งเตือน: ในหน้า การตั้งค่าการแจ้งเตือน การตั้งค่านี้จะกำหนดค่าการตั้งค่าด่วนเพื่อไม่ให้แจ้งเตือน หรือส่งข้อความอีเมลหรือพิมพ์หน้าสรุปหากงานเสร็จสมบูรณ์หรือล้มเหลว เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้จากเมนูดรอปดาวน์ เงื่อนไขที่จะแจ้งเตือน:

  • เลือก ไม่แจ้งเตือน สำหรับการตั้งค่าแบบด่วนเพื่อไม่ให้ดำเนินการแจ้งเตือนใด ๆ เมื่องานเสร็จสมบูรณ์หรือล้มเหลว

  • เลือก แจ้งเตือนเมื่องานเสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้การตั้งค่าแบบด่วนส่งการแจ้งเตือนเมื่องานเสร็จสมบูรณ์

  • เลือก แจ้งเตือนเมื่องานล้มเหลวเท่านั้น เพื่อให้การตั้งค่าแบบด่วนส่งการแจ้งเตือนเมื่องานล้มเหลวเท่านั้น

  การเลือก แจ้งเมื่องานเสร็จสมบูรณ์ หรือ แจ้งเมื่องานล้มเหลวเท่านั้น ต้องตั้งค่า วิธีที่ใช้ส่งการแจ้งเตือน: เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:

  • อีเมล: ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อส่งอีเมลเมื่อเกิดเงื่อนไขการแจ้งเตือนที่เลือก ตัวเลือกนี้ต้องมีอีเมลแอดเดรสที่ถูกต้องในช่อง อีเมลแอดเดรสการแจ้งเตือน:

   หมายเหตุ:

   ในการใช้คุณสมบัติการแจ้งเตือนทางอีเมล ให้กำหนดค่าคุณสมบัติอีเมลในเครื่องพิมพ์ก่อน

  • พิมพ์: ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อพิมพ์การแจ้งเตือนเมื่อเกิดเงื่อนไขการแจ้งเตือนที่เลือก

  หมายเหตุ:

  เลือก รวมถึงภาพขนาดย่อ สำหรับตัวเลือกการแจ้งเตือนเพื่อรวมภาพขนาดย่อของหน้าแรกของหน้าที่สแกนของงาน

 12. คลิก ถัดไป

 13. เลือกตัวเลือกจากหน้า การตั้งค่าการสแกน แล้วคลิก ถัดไป หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การตั้งค่าการสแกนสำหรับบันทึกใน SharePoint

 14. เลือกตัวเลือกจากหน้า การตั้งค่าไฟล์ แล้วคลิก ถัดไป หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การตั้งค่าไฟล์สำหรับบันทึกใน SharePoint

 15. ตรวจดูสรุปการตั้งค่า แล้วคลิก เสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการตั้งค่าแบบด่วน หรือคลิก ก่อนหน้า เพื่อแก้ไขการตั้งค่า

สแกนและบันทึกไฟล์โดยตรงในไซต์ Microsoft SharePoint

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสแกนเอกสารโดยตรงไปยังไซต์ SharePoint

 1. วางเอกสารคว่ำหน้าลงบนกระจกของตกลงหรือวางหงายหน้าขึ้นในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ และปรับตัวกั้นกระดาษให้พอดีกับขนาดของกระดาษ

 2. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะ บันทึกใน SharePoint®

  หมายเหตุ:

  ในขั้นตอนนี้ หน้าจอหลักจะแสดงชื่อที่ผู้ใช้ตั้งชื่อการตั้งค่าแบบด่วน ในขั้นตอนนี้ บันทึกใน SharePoint® จะถูกใช้เป็นตัวอย่าง

  หมายเหตุ:

  อาจจำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้เครื่องพิมพ์เพื่อใช้คุณสมบัตินี้

 3. เลือกหนึ่งรายการในรายการ การตั้งค่าแบบด่วน

 4. แตะฟิลด์ข้อความ ชื่อไฟล์: เพื่อเปิดแป้นพิมพ์ และจากนั้นพิมพ์ชื่อไฟล์โดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอหรือแป้นพิมพ์กายภาพ แตะ ตกลง

 5. หากจำเป็น ให้แตะเมนูดรอปดาวน์ ประเภทไฟล์ เพื่อเลือกรูปแบบของไฟล์ที่ต้องการบันทึก

 6. แตะปุ่ม ตัวเลือกเพิ่มเติม เพื่อดูและกำหนดค่าการตั้งค่าสำหรับเอกสาร

  หมายเหตุ:

  ดูตัวอย่างภาพได้ตลอดเวลาโดยแตะปุ่ม ดูตัวอย่าง ที่มุมบนขวาของหน้าจอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัตินี้ ให้แตะปุ่มวิธีใช้ บนหน้าจอดูตัวอย่าง

 7. แตะปุ่มเริ่ม เพื่อบันทึกไฟล์

การตั้งค่าและตัวเลือกสแกนการตั้งค่าแบบด่วนสำหรับบันทึกใน SharePoint

ตารางต่อไปนี้แสดงการตั้งค่าและตัวเลือกที่มีอยู่ในวิซาร์ดการตั้งค่าแบบด่วนเมื่อเพิ่ม แก้ไข หรือคัดลอกการตั้งค่าแบบด่วนบันทึกใน SharePoint®

การตั้งค่าการสแกนสำหรับบันทึกใน SharePoint

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

ขนาดต้นฉบับ

เลือกขนาดหน้าของเอกสารต้นฉบับ

ฝั่งต้นฉบับ

เลือกว่าเอกสารต้นฉบับเป็นแบบหน้าเดียวหรือสองหน้า

ข้อความ/ภาพที่ดีที่สุด

เลือกเพื่อปรับให้เหมาะสมสำหรับทางออกของเนื้อหาแต่ละประเภท หรือเลือก ปรับด้วยตนเอง

ปรับเพื่อ

สามารถใช้งานการตั้งค่านี้ได้เมื่อ ข้อความ/ภาพที่ดีที่สุด ตั้งค่าเป็น ปรับด้วยตนเอง เท่านั้น เลือกค่าการปรับด้วยตนเอง

การวางแนวกระดาษเนื้อหา

ระบุทิศทางการวางเอกสารต้นฉบับบนหน้ากระดาษ: แนวตั้ง หรือ แนวนอน หรือเลือก ตรวจจับอัตโนมัติ

รูปแบบ 2 ด้าน

ไม่สามารถใช้งานการตั้งค่านี้ได้เมื่อ การวางแนวกระดาษเนื้อหา ตั้งค่าเป็น ตรวจจับอัตโนมัติ เลือกเพื่ออธิบายการเย็บของหน้าเพื่อระบุว่าด้านหลังของหน้ากลับหัวอยู่หรืออยู่ในด้านที่ถูกต้อง

การลบพื้นหลัง

เลือกค่าเพื่อลบภาพจางๆ ออกจากพื้นหลังหรือเพื่อลบสีพื้นหลังที่เป็นสีอ่อนออก

ความเข้ม

เลือกค่าเพื่อปรับความเข้มของไฟล์

ความคมชัด

เลือกค่าเพื่อปรับความเปรียบต่างของไฟล์

ความคมชัด

เลือกค่าเพื่อปรับความคมชัดไฟล์

ดูตัวอย่างภาพ

เลือกว่าต้องการบังคับหรือทำให้เป็นทางเลือกสำหรับการดูตัวอย่างของงานหรือปิดการดูตัวอย่าง

ตัวเลือกการตัด

เลือกว่าต้องการอนุญาตให้งานถูกตัดหรือไม่ และประเภทของตัวเลือกการตัด

การสร้างงาน

เลือกการตั้งค่านี้เพื่อรวมเอกสารต้นฉบับหลายๆ ชุดเข้าเป็นเอกสารแนบของอีเมลฉบับเดียว นอกจากนี้ยังสามารถใช้การตั้งค่านี้เพื่อสแกนเอกสารต้นฉบับที่มีจำนวนหน้ามากกว่าความจุที่อุปกรณ์ป้อนกระดาษสามารถรับได้ในหนึ่งครั้ง

โทนอัตโนมัติ

เลือกการตั้งค่านี้เพื่อกำหนดการตั้งค่า ความเข้มความเปรียบต่าง และ การลบพื้นหลัง ให้เป็นอัตโนมัติ ซึ่งจะทำให้การตั้งค่าเหล่านี้ไม่สามารถใช้งานบนหน้านี้ได้

การตรวจจับการดึงกระดาษหลายแผ่น

เลือกการตั้งค่านี้เพื่อใช้การตรวจจับงานที่มีการดึงกระดาษหลายแผ่น

ลบขอบ

เลือกการตั้งค่านี้เพื่อระบุความกว้างของระยะขอบที่จะลบ ทั้งในหน่วยนิ้วและมิลลิเมตร สำหรับด้านหน้าและด้านหลังของงาน

การตั้งค่าไฟล์สำหรับบันทึกใน SharePoint

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

ส่วนนำหน้าชื่อไฟล์

ตั้งค่าตัวนำหน้าชื่อไฟล์เริ่มต้นที่ใช้สำหรับไฟล์ที่บันทึกลงในโฟลเดอร์เครือข่าย

ชื่อไฟล์เริ่มต้น

ชื่อไฟล์เริ่มต้นสำหรับไฟล์ที่จะบันทึก

เลือกช่องทำเครื่องหมาย ผู้ใช้แก้ไขได้ เพื่อให้การตั้งค่านี้สามารถแก้ไขได้ที่แผงควบคุมผลิตภัณฑ์

ตัวต่อท้ายชื่อไฟล์

ตั้งค่าตัวนำหน้าชื่อไฟล์เริ่มต้นที่ใช้สำหรับไฟล์ที่บันทึกลงในโฟลเดอร์เครือข่าย

ค่าเริ่มต้นส่วนต่อท้ายชื่อไฟล์ซ้ำ [filename]_YYYYMMDDT

รูปแบบหมายเลขไฟล์

เลือกรูปแบบชื่อไฟล์สำหรับเวลาที่งานถูกแบ่งออกเป็นหลายไฟล์

ประเภทไฟล์เริ่มต้น

เลือกรูปแบบไฟล์สำหรับไฟล์ที่บันทึก

เลือกช่องทำเครื่องหมาย ผู้ใช้แก้ไขได้ เพื่อให้การตั้งค่านี้สามารถแก้ไขได้ที่แผงควบคุมผลิตภัณฑ์

ตัวอย่างชื่อไฟล์

พิมพ์ชื่อไฟล์ จากนั้นคลิกปุ่ม อัปเดตตัวอย่าง

การตั้งค่าสีเริ่มต้น

เลือกว่าต้องการบันทึกไฟล์เป็นภาพขาวดำหรือภาพสี

คุณภาพงานพิมพ์เริ่มต้น

เลือกคุณภาพของไฟล์ ภาพที่มีคุณภาพสูงกว่าจะมีขนาดไฟล์ที่ใหญ่กว่าภาพที่มีคุณภาพต่ำกว่าและใช้เวลาในการส่งนานยิ่งขึ้น

ความละเอียดเริ่มต้น

ตั้งค่าความละเอียดของไฟล์ ภาพที่มีความละเอียดสูงจะมีจำนวนจุดต่อตารางนิ้ว (dpi) มากกว่า ดังนั้นจึงแสดงรายละเอียดได้สูงกว่า ส่วนภาพที่มีความละเอียดต่ำจะมีจำนวนจุดต่อตารางนิ้ว (dpi) น้อยกว่า ดังนั้นจึงแสดงรายละเอียดได้ต่ำกว่า แต่ขนาดของไฟล์ก็จะเล็กกว่าด้วย

การบีบอัด

ระบุว่าไฟล์นี้จะใช้การบีบอัดแบบ ปกติ หรือ สูง เมื่อบันทึกเอกสารที่สแกนเป็นไฟล์ PDF หรือ XPS หากตั้งค่าการบีบอัดเป็น สูง ไฟล์ที่สแกนจะมีขนาดเล็กกว่า แต่กระบวนการสแกนอาจใช้เวลานานกว่าการบีบอัดแบบ ปกติ

การบีบอัด TIFF สีดำ

เลือกอัลกอริธึมการบีบอัด TIFF สีดำเพื่อใช้บีบอัดไฟล์ TIFF ที่สร้างขึ้น

การบีบอัด TIFF สี/โทนสีเทา

เลือกอัลกอริธึมการบีบอัด TIFF สี/ขาวดำเพื่อใช้บีบอัดไฟล์ TIFF ที่สร้างขึ้น

การเข้ารหัส PDF

หากประเภทไฟล์เป็น PDF แล้วตัวเลือกนี้จะเข้ารหัสไฟล์ PDF ที่ได้ คุณต้องระบุรหัสผ่านเป็นส่วนหนึ่งของการเข้ารหัส คุณต้องใช้รหัสผ่านเดียวกันเพื่อเปิดไฟล์ ผู้ใช้จะได้รับพรอมต์ให้ป้อนรหัสผ่านก่อนสแกนงานหากไม่ได้ตั้งค่าไว้ก่อนกดเริ่ม

เลิกใช้งานประเภทไฟล์ OCR

เลือกการตั้งค่านี้เพื่อป้องกันประเภทไฟล์ OCR ไม่ให้ใช้งานได้จากแผงควบคุมของเครื่อง (เฉพาะเครื่องพิมพ์แบบเวิร์กโฟลว์)

เปิดห้ามมีหน้าว่าง

หากเปิดใช้งานตัวเลือก เปิดห้ามมีหน้าว่าง จะไม่สนใจหน้าว่าง

FutureSmart 4

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้สําหรับ FutureSmart 4

แนะนำ

ตั้งค่าการสแกนไปยังคุณลักษณะ SharePoint และสแกนเอกสารโดยตรงไปยังไซต์ SharePoint

สแกนไปยัง SharePoint สนับสนุนตัวเลือกการสแกนทั้งหมด รวมถึงความสามารถในการสแกนเอกสารเป็นภาพหรือใช้คุณสมบัติ OCR เพื่อสร้างไฟล์ข้อความหรือ PDF ที่ค้นหาได้

คุณสมบัตินี้จะปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น เปิดใช้งาน บันทึกใน Sharepoint ใน HP Embedded Web Server (EWS)

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

ก่อนจะสามารถดำเนินการดังกล่าวได้ โฟลเดอร์ปลายทางที่จะบันทึกไฟล์ที่สแกนต้องอยู่บนไซต์ SharePoint และต้องใช้การเข้าใช้เพื่อเขียนไปยังโฟลเดอร์ปลายทาง สแกนไปยัง SharePoint จะถูกปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น

เปิดใช้งานสแกนไปยัง SharePoint และสร้างการตั้งค่าแบบด่วนสแกนไปยัง SharePoint

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ในการเปิดใช้งานคุณสมบัติบันทึกใน SharePoint และสร้างการตั้งค่าแบบด่วน:

 1. โดยใช้แท็บการนำทางด้านบน ให้คลิก สแกน/ส่งดิจิตอล

 2. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย ให้คลิก สแกนไปยัง SharePoint®

  หมายเหตุ:

  การตั้งค่าแบบด่วน เป็นงานลัดที่สามารถเข้าใช้ได้ในหน้าจอหลักหรือภายในแอปพลิเคชัน การตั้งค่าแบบด่วน ที่เครื่องพิมพ์

 3. เลือกช่องทำเครื่องหมาย เปิดสแกนไปยัง SharePoint® จากนั้นคลิก เพิ่ม...

 4. ป้อน ชื่อการตั้งค่าแบบด่วน (ตัวอย่างเช่น “Scan to SharePoint”) และ คำอธิบายการตั้งค่าแบบด่วน

 5. เลือก ตัวเลือกเริ่มต้นการตั้งค่าแบบด่วน เพื่อกำหนดการทำงานที่จะเกิดขึ้นหลังจากเลือกการตั้งค่าแบบด่วนบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ จากนั้น ให้คลิกปุ่ม ถัดไป

 6. ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเพิ่มพาธไปยังโฟลเดอร์ SharePoint

  1. คลิก เพิ่ม ในหน้า าปลายทาง SharePoint® เพื่อเปิดหน้า เพิ่มพาธ SharePoint®

  2. เปิดหน้าต่างเบราเซอร์อื่น ไปยังโฟลเดอร์ SharePoint ที่จะใช้ แล้วคัดลอกพาธโฟลเดอร์สำหรับโฟลเดอร์ SharePoint จากหน้าต่างเบราเซอร์นั้น

  3. วางพาธโฟลเดอร์ SharePoint ในช่อง พาธ SharePoint®:

  4. ตามค่าเริ่มต้น เครื่องพิมพ์จะเขียนทับไฟล์ที่มีอยู่ซึ่งมีชื่อไฟล์เหมือนกับไฟล์ใหม่ ล้าง เขียนทับไฟล์ที่มีอยู่ เพื่อให้ไฟล์ใหม่ที่มีชื่อเหมือนกับไฟล์ที่มีอยู่มีการประทับเวลา/วันที่อัปเดต

  5. เลือกตัวเลือกจากเมนูดรอปดาวน์ การตั้งค่าการตรวจสอบความถูกต้อง เลือกว่าจำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้ไซต์ SharePoint ด้วยข้อมูลการตรวจสอบ หรือจัดเก็บข้อมูลการตรวจสอบไว้ในการตั้งค่าแบบด่วน

   หมายเหตุ:

   หากคุณเลือก ใช้ข้อมูลการตรวจสอบผู้ใช้เพื่อเชื่อมต่อหลังจากลงชื่อเข้าใช้ที่แผงควบคุม ในเมนูดรอปดาวน์ การตั้งค่าการรับรองความถูกต้อง ผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้แล้วต้องมีสิทธิ์ที่จะเขียนไปยังไซต์ SharePoint ที่ระบุไว้

   หมายเหตุ:

   เพื่อความปลอดภัย เครื่องพิมพ์จะไม่แสดงข้อมูลการตรวจสอบที่ป้อนในวิซาร์ดการตั้งค่าแบบด่วน

  6. คลิก ตกลง เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่าพาธ SharePoint และกลับไปยังหน้า การตั้งค่าปลายทาง SharePoint

 7. เลือก ตรวจสอบการเข้าถึงโฟลเดอร์ก่อนเริ่มงาน เพื่อให้แน่ใจว่าโฟลเดอร์ SharePoint ที่ระบุเป็นโฟลเดอร์ปลายทางเข้าใช้ได้ทุกครั้งที่ใช้การตั้งค่าแบบด่วน หากไม่ได้เลือกตัวเลือกนี้ สามารถบันทึกงานในโฟลเดอร์ SharePoint ได้รวดเร็วขึ้น อย่างไรก็ตาม หาไม่ได้เลือกตัวเลือกนี้ และ โฟลเดอร์ SharePoint เข้าใช้ไม่ได้ งานจะล้มเหลว

 8. คลิก ถัดไป

 9. ตั้งค่า เงื่อนไขที่จะแจ้งเตือน: ในหน้า การแจ้งเตือน การตั้งค่านี้จะกำหนดค่าการตั้งค่าด่วนเพื่อไม่ให้แจ้งเตือน หรือส่งข้อความอีเมลหรือพิมพ์หน้าสรุปหากงานเสร็จสมบูรณ์หรือล้มเหลว เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้จากเมนูดรอปดาวน์ เงื่อนไขที่จะแจ้งเตือน:

  • เลือก ไม่แจ้งเตือน สำหรับการตั้งค่าแบบด่วนเพื่อไม่ให้ดำเนินการแจ้งเตือนใดๆ เมื่องานเสร็จสมบูรณ์หรือล้มเหลว

  • เลือก แจ้งเตือนเมื่องานเสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้การตั้งค่าแบบด่วนส่งการแจ้งเตือนเมื่องานเสร็จสมบูรณ์

  • เลือก แจ้งเตือนเมื่องานล้มเหลวเท่านั้น เพื่อให้การตั้งค่าแบบด่วนส่งการแจ้งเตือนเมื่องานล้มเหลวเท่านั้น

  การเลือก แจ้งเมื่องานเสร็จสมบูรณ์ หรือ แจ้งเมื่องานล้มเหลวเท่านั้น ต้องตั้งค่า วิธีที่ใช้ส่งการแจ้งเตือน: เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:

  • อีเมล: ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อส่งอีเมลเมื่อเกิดเงื่อนไขการแจ้งเตือนที่เลือก ตัวเลือกนี้ต้องมีอีเมลแอดเดรสที่ถูกต้องในช่อง อีเมลแอดเดรสการแจ้งเตือน:

   หมายเหตุ:

   ในการใช้คุณสมบัติการแจ้งเตือนทางอีเมล ให้กำหนดค่าคุณสมบัติอีเมลในเครื่องพิมพ์ก่อน

  • พิมพ์: ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อพิมพ์การแจ้งเตือนเมื่อเกิดเงื่อนไขการแจ้งเตือนที่เลือก

  หมายเหตุ:

  เลือก รวมถึงภาพขนาดย่อ สำหรับตัวเลือกการแจ้งเตือนเพื่อรวมภาพขนาดย่อของหน้าแรกของหน้าที่สแกนของงาน

 10. คลิก ถัดไป

 11. เลือกตัวเลือกจากหน้า การตั้งค่าการสแกน แล้วคลิก ถัดไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูตาราง “การตั้งค่าการสแกนสำหรับสแกนไปยัง SharePoint®

 12. เลือกตัวเลือกจากหน้า การตั้งค่าไฟล์ แล้วคลิก ถัดไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูตาราง “การตั้งค่าไฟล์สำหรับสแกนไปยัง SharePoint®

 13. ตรวจดูสรุปการตั้งค่า แล้วคลิก เสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการตั้งค่าแบบด่วน หรือคลิก ก่อนหน้า เพื่อแก้ไขการตั้งค่า

การตั้งค่าและตัวเลือกสแกนการตั้งค่าแบบด่วนสำหรับสแกนไปยัง SharePoint

ตรวจดูการตั้งค่าและตัวเลือกที่มีอยู่ในวิซาร์ดการตั้งค่าแบบด่วนเมื่อเพิ่ม แก้ไข หรือคัดลอกการตั้งค่าแบบด่วนสแกนไปยัง SharePoint

การตั้งค่าการสแกนสำหรับสแกนไปยัง SharePoint

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

ขนาดต้นฉบับ

เลือกขนาดหน้าของเอกสารต้นฉบับ

ด้านต้นฉบับ

เลือกว่าเอกสารต้นฉบับเป็นแบบหน้าเดียวหรือสองหน้า

ข้อความ/ภาพที่ดีที่สุด

เลือกเพื่อปรับให้เหมาะสมสำหรับทางออกของเนื้อหาแต่ละชนิด

การวางแนวกระดาษเนื้อหา

ระบุทิศทางการวางเอกสารต้นฉบับบนหน้ากระดาษ: แนวตั้ง และ แนวนอน

การลบพื้นหลัง

เลือกค่าเพื่อลบภาพจางๆ ออกจากพื้นหลังหรือเพื่อลบสีพื้นหลังที่เป็นสีอ่อนออก

ความเข้ม

เลือกค่าเพื่อปรับความเข้มของไฟล์

ความคมชัด

เลือกค่าเพื่อปรับความเปรียบต่างของไฟล์

ความคมชัด

เลือกค่าเพื่อปรับความคมชัดไฟล์

ดูตัวอย่างภาพ

เลือกว่าต้องการบังคับหรือทำให้เป็นทางเลือกสำหรับการดูตัวอย่างของงานหรือปิดการดูตัวอย่าง

ตัวเลือกการตัด

เลือกว่าต้องการอนุญาตให้งานถูกตัดหรือไม่ และประเภทของตัวเลือกการตัด

ลบขอบ

เลือกการตั้งค่านี้เพื่อระบุความกว้างของระยะขอบที่จะลบ ทั้งในหน่วยนิ้วและมิลลิเมตร สำหรับด้านหน้าและด้านหลังของงาน

การตั้งค่าไฟล์สำหรับสแกนไปยัง SharePoint

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

ส่วนนำหน้าชื่อไฟล์

ตั้งค่าตัวนำหน้าชื่อไฟล์เริ่มต้นที่ใช้สำหรับไฟล์ที่จะบันทึก

ชื่อไฟล์

ชื่อไฟล์เริ่มต้นสำหรับไฟล์ที่จะบันทึก

เลือกช่องทำเครื่องหมาย ผู้ใช้แก้ไขได้ เพื่อให้การตั้งค่านี้สามารถแก้ไขได้ที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์

ตัวต่อท้ายชื่อไฟล์

ตั้งค่าตัวต่อท้ายชื่อไฟล์เริ่มต้นที่ใช้สำหรับไฟล์ที่จะบันทึก

ค่าเริ่มต้นส่วนต่อท้ายชื่อไฟล์ซ้ำ [filename]_YYYYMMDDT

ตัวอย่างชื่อไฟล์

พิมพ์ชื่อไฟล์ จากนั้นคลิกปุ่ม อัปเดตตัวอย่าง

รูปแบบการกำหนดหมายเลขไฟล์

เลือกรูปแบบชื่อไฟล์สำหรับเวลาที่งานถูกแบ่งออกเป็นหลายไฟล์

เพิ่มการกำหนดหมายเลขเมื่องานมีเพียงไฟล์เดียว (เช่น _1–1)

เลือกการตั้งค่านี้เพื่อเพิ่มการกำหนดหมายเลขให้กับชื่อไฟล์เมื่องานเป็นไฟล์เดียวเท่านั้นแทนหลายไฟล์

ประเภทไฟล์

เลือกรูปแบบไฟล์สำหรับไฟล์ที่บันทึก

เลือกช่องทำเครื่องหมาย ผู้ใช้แก้ไขได้ เพื่อให้การตั้งค่านี้สามารถแก้ไขได้ที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์

การบีบอัดสูง (ไฟล์เล็ก)

เลือกการตั้งค่านี้เพื่อบีบอัดไฟล์ที่สแกน ซึ่งจะลดขนาดไฟล์ อย่างไรตาม ขั้นตอนการสแกนสำหรับไฟล์การบีบอัดสูงอาจใช้เวลานานกว่าสำหรับไฟล์บีบอัดแบบปกติ

การเข้ารหัส PDF

หากประเภทไฟล์เป็น PDF แล้วตัวเลือกนี้จะเข้ารหัสไฟล์ PDF ที่ได้ คุณต้องระบุรหัสผ่านเป็นส่วนหนึ่งของการเข้ารหัส คุณต้องใช้รหัสผ่านเดียวกันเพื่อเปิดไฟล์ ผู้ใช้จะได้รับพรอมต์ให้ป้อนรหัสผ่านก่อนสแกนงานหากไม่ได้ตั้งค่าไว้ก่อนเริ่มสแกน

ความละเอียดเริ่มต้น

ตั้งค่าความละเอียดของไฟล์ ภาพที่มีความละเอียดสูงจะมีจำนวนจุดต่อตารางนิ้ว (dpi) มากกว่า ดังนั้นจึงแสดงรายละเอียดได้สูงกว่า ส่วนภาพที่มีความละเอียดต่ำจะมีจำนวนจุดต่อตารางนิ้ว (dpi) น้อยกว่า ดังนั้นจึงแสดงรายละเอียดได้ต่ำกว่า แต่ขนาดของไฟล์ก็จะเล็กกว่าด้วย

คุณภาพและขนาดไฟล์

เลือกคุณภาพของไฟล์ ภาพที่มีคุณภาพสูงกว่าจะมีขนาดไฟล์ที่ใหญ่กว่าภาพที่มีคุณภาพต่ำกว่าและใช้เวลาในการส่งนานยิ่งขึ้น

สี/ขาวดำ

ระบุว่าสำเนาจะพิมพ์เป็นสี สีดำและสีเทา หรือสีดำเท่านั้น

ห้ามมีหน้าว่าง

หากเปิดใช้งานตัวเลือ ห้ามมีหน้าว่าง จะไม่สนใจหน้าว่าง

สร้างหลายไฟล์

เลือกการตั้งค่านี้เพื่อสแกนหน้าลงในไฟล์แยกกันตามจำนวนหน้าสูงสุดต่อไฟล์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย