ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

PC โน้ตบุ๊กสำหรับธุรกิจของ HP - HP Battery Health Manager

HP Battery Health Manager เป็นการตั้งค่าระดับ BIOS ที่มีอยู่ในโน้ตบุ๊กสำหรับธุรกิจของ HP ส่วนใหญ่ โดยออกแบบมาเพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่โดยลดความเสี่ยงของแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กจากปัจจัยสำคัญต่างๆ เช่น สถานะการชาร์จที่สูง ซึ่งสามารถเร่งการบวมของแบตเตอรี่และอายุของสารเคมีเมื่อเวลาผ่านไป

Learn more about mitigating battery swelling with HP Battery Health Manager (ภาษาอังกฤษ)

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน วิธีการเสื่อมอายุทางเคมี และปัจจัยที่เร่งการบวมของแบตเตอรี่ ไปที่ HP Notebook PCs - Lithium-Ion Batteries (PC โน้ตบุ๊กของ HP - แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน)

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการบวมของแบตเตอรี่และสิ่งที่ควรทำหากแบตเตอรี่ของคุณมีอาการบวม ให้ไปที่ HP Notebook PCs - Swelling or deformation of notebook battery (PC โน้ตบุ๊กของ HP - การบวมหรือเปลี่ยนรูปของแบตเตอรี่โน้ตบุ๊ก)

ติดตั้ง HP Battery Health Manager

HP Battery Health Manager นั้นพบได้ในโน้ตบุ๊กเชิงพาณิชย์ทุกรุ่นที่ผลิตตั้งแต่ปี 2016

หากไม่มี HP Battery Health Manager ใน BIOS ของคอมพิวเตอร์ (F10 > Advanced > Power Management Options) ให้อัปเดต BIOS เป็นข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับอุปกรณ์ของคุณ ตรวจสอบเวอร์ชัน BIOS ขั้นต่ำที่มี HP Battery Health Manager โดยไปที่ HP Introduces HP Battery Health Manager (HP เปิดตัว HP Battery Health Manager)

เลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมที่สุด

HP ขอแนะนำให้ลูกค้าเปิดใช้งาน HP Battery Health Manager เพื่อ Let HP Manage My Battery Charging (อนุญาตให้ HP จัดการการชาร์จแบตเตอรี่ของฉัน) หรือ Maximize My Battery Health (เพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่ของฉันให้สูงสุด) ตามการใช้งานหรืออายุของคอมพิวเตอร์

อนุญาตให้ HP จัดการการตั้งค่าการชาร์จแบตเตอรี่ของฉัน

การตั้งค่า Let HP Manage My Battery Charging (ให้ HP จัดการการชาร์จแบตเตอรี่ของฉัน) จะเปลี่ยนวิธีการชาร์จแบตเตอรี่ของระบบโดยอิงตามสภาพการใช้งานและอุณหภูมิเมื่อเวลาผ่านไป

ใช้การตั้งค่านี้ในสถานการณ์ดังต่อไปนี้:

 • สภาพแวดล้อมแบบผสมผสานที่มีการถอดปลั๊กไฟโน้ตบุ๊กเป็นประจำ และปล่อยให้แบตเตอรี่หมด

 • ต้องการกระบวนการเดียวสำหรับองค์กรของคุณ

 • โน้ตบุ๊กมีอายุไม่เกินหนึ่งปี

เพิ่มการตั้งค่าสถานภาพของแบตเตอรี่เป็นสูงสุด

การตั้งค่า Maximize My Battery Health (เพิ่มสถานภาพของแบตเตอรี่ของฉันเป็นสูงสุด) จำกัดสถานะการชาร์จสูงสุดของแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กไว้ที่ 80% ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่และช่วยลดอาการบวมของแบตเตอรี่อันเนื่องมาจากสภาวะการชาร์จที่สูงได้

ใช้การตั้งค่านี้ในสถานการณ์ดังต่อไปนี้:

 • สภาพแวดล้อมที่โน้ตบุ๊กยังเสียบปลั๊กอยู่อย่างต่อเนื่องและแทบจะไม่มีการถอดออกและปล่อยให้แบตเตอรี่หมด (รวมถึงสภาพแวดล้อมในสำนักงานระยะไกล)

 • โน้ตบุ๊กมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป (ระบบที่เก่ากว่าอาจต้องเผชิญกับปัจจัยเร่งความเร็ว เช่น สถานะการชาร์จที่สูงเมื่อเวลาผ่านไป)

การอัปเดต BIOS เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเริ่มต้นเป็น Maximize My Battery Health (เพิ่มความสมบูรณ์ของแบตเตอรี่)

BIOS อัปเดตรุ่น 01.17.01 จะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเริ่มต้นใน HP Battery Health Manager เป็น Maximize My Battery Health (เพิ่มความสมบูรณ์ของแบตเตอรี่) ในโน้ตบุ๊กสําหรับธุรกิจจาก HP บางรุ่น

Maximize My Battery Health (เพิ่มความสมบูรณ์ของแบตเตอรี่) เป็นการตั้งค่าที่แนะนําสําหรับโน้ตบุ๊กสําหรับธุรกิจจาก HP ตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

 • มีอายุมากกว่าหนึ่งปี

 • ไม่ได้ตั้งค่า HP Battery Health Manager ไปที่ Let HP Manage My Battery Health (ให้ HP จัดการความสมบูรณ์ของแบตเตอรี่) ตั้งแต่เริ่มต้นการใช้งาน

 • มีการเสียบสายไฟ AC กับระบบอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน (เช่น ผู้ที่ทำงานจากนอกสถานที่)

ทําไมถึงต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า Maximize My Battery Health (เพิ่มความสมบูรณ์ของแบตเตอรี่)

เนื่องจากรูปแบบการใช้งานสําหรับโน้ตบุ๊กทางธุรกิจอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเวลาผ่านไป HP จึงได้ปรับรูปแบบการใช้งานแบตเตอรี่ให้เหมาะสมสําหรับเครื่องโน้ตบุ๊กรุ่นเก่าที่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

การตั้งค่า Maximize My Battery Health (เพิ่มความสมบูรณ์ของแบตเตอรี่) เป็นการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยลดปัจจัยเหล่านี้ซึ่งอาจทําให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพและสารเคมีในแบตเตอรี่เสื่อมสภาพเร็วขึ้น BIOS อัปเดตรุ่น 01.17.01 จะเปิดใช้การตั้งค่านี้โดยอัตโนมัติสําหรับโน้ตบุ๊กทางธุรกิจจาก HP คุณจะไม่ต้องเปิดใช้งานด้วยตัวเอง

ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของแบตเตอรี่

การเปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นเป็น Maximize My Battery Health (เพิ่มความสมบูรณ์ของแบตเตอรี่) ทำให้เกิดปัญหาต่อไปนี้:

 • การตั้งค่านี้จะทําให้ระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่ต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งรอบลดลง เนื่องจากจะไปจํากัดความจุในการชาร์จของแบตเตอรี่ของโน้ตบุ๊กไว้ที่ 80% ของความจุเต็มในปัจจุบัน

 • คุณจะเห็นประจุไฟแบตเตอรี่อยู่ที่ 100% จากถาดไอคอน Windows อย่างต่อเนื่อง ซึ่งค่า 100% แทนถึงความจุของประจุไฟเต็มที่ปรับใหม่แล้ว

 • การเปลี่ยนแปลงค่า Maximize My Battery Health (เพิ่มความสมบูรณ์ของแบตเตอรี่) จะไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบ

หมายเหตุ:

ก่อนหน้าการอัปเดตนี้ Maximize My Battery Health (เพิ่มความสมบูรณ์ของแบตเตอรี่) ทำให้ถาดไอคอน Windows แสดงประจุสูงสุด 80% หลังจากการอัปเดต ถาดไอคอน Windows จะแสดงประจุสูงสุดที่ 100% การเปลี่ยนแปลงนี้ทำเพื่อช่วยให้ผู้ใช้มีประสบการณ์ใช้งานที่ง่ายขึ้นและสอดคล้องกัน

หมายเหตุ:

หลังจากการอัปเดตนี้ หากคุณทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 11 ไอคอนรูปหัวใจเล็กๆ จะปรากฏขึ้นที่ถาดไอคอน Windows ไอคอนรูปหัวใจนี้ใช้ระบุว่าคุณสมบัติความสมบูรณ์ของแบตเตอรี่ถูกเปิดใช้งานแล้ว

เปลี่ยนการตั้งค่า HP Battery Health Manager

ลูกค้าที่มี HP Battery Health Manager ใน BIOS สามารถอัปเดตการตั้งค่า HP Battery Health Manager ได้ด้วยตนเองหรือโดยใช้ Microsoft หรือ HP Client Manageability Tools สิ่งสำคัญคือลูกค้าจะต้องเปิดใช้งานการตั้งค่าที่แนะนำใน HP Battery Health Manager ตามการใช้งานและอายุของโน้ตบุ๊กในฐานการติดตั้ง

เข้าถึงการตั้งค่า HP Battery Health Manager ใน BIOS

การตั้งค่า HP Battery Health Manager จะอยู่ใน BIOS

หมายเหตุ:

คุณสามารถเข้าถึง BIOS ได้โดยการกดปุ่ม f10 ระหว่างที่เปิดเครื่อง

ลำดับและรายละเอียดการตั้งค่าอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับรุ่นและเวอร์ชัน BIOS ที่คุณมีในระบบของคุณ

 1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ จากนั้นต่อสายไฟหากยังไม่ได้เชื่อมต่อ

 2. เปิดคอมพิวเตอร์แล้วกดปุ่ม f10 ซ้ำๆ กันทันทีเพื่อเปิดยูทิลิตี้ตั้งค่า BIOS ขึ้นมา

 3. ใช้ปุ่มลูกศร เลือก Advanced > Power Management Options

 4. หากต้องการตรวจสอบตัวเลือกการตั้งค่า ให้คลิกที่ Battery Health Manager (ตัวจัดการประสิทธิภาพแบตเตอรี่) จากนั้นเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสม

เปลี่ยนการตั้งค่าโดยอัตโนมัติโดยใช้เครื่องมือการจัดการหรือแดชบอร์ด

องค์กรสามารถจัดการและตั้งค่า HP Battery Health Manager ทั่วทั้งฐานที่ติดตั้งได้โดยใช้เครื่องมือการจัดการที่หลากหลาย HP ได้พัฒนาเอกสารที่ให้ข้อมูลโดยละเอียดและสคริปต์ตัวอย่างเกี่ยวกับวิธีเปลี่ยนการตั้งค่า HP Battery Health Manager โดยใช้เครื่องมือและแดชบอร์ดการจัดการยอดนิยม

ไปที่ Enabling Battery Health Manager in Your Environment (ภาษาอังกฤษ) หรือ Improving Battery Health with Battery Health Manager (ภาษาอังกฤษ) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

บรรเทาการบวมของแบตเตอรี่ให้กับพนักงานที่ทำงานนอกสำนักงาน

บริษัทต่างๆ ได้ทำการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อให้พนักงานที่มีความรู้และพนักงานหลักคนอื่นๆ ทำงานจากนอกสำนักงานได้ ประมาณ 33% ของผู้ที่ทำงานนอกสำนักงานมักจะทิ้งให้โน้ตบุ๊กเสียบปลั๊กไฟเอาไว้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นการทำให้แบตเตอรี่อยู่ในสถานะการชาร์จที่สูงอย่างเสมอ ด้วยจำนวนผู้ที่ทำงานนอกสำนักงานที่เพิ่มขึ้น HP ขอแนะนำให้บริษัทต่างๆ ใช้ HP Battery Health Manager เพื่อปรับปรุงสถานภาพของแบตเตอรี่และประสิทธิภาพการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีการเสียบปลั๊กไว้ตลอดเวลา

ไปที่ Improving Battery Health with Battery Health Manager (ภาษาอังกฤษ) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย