ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

รักษาบัญชีของคุณไว้ขณะเปลี่ยนเครื่องพิมพ์

หากคุณเปลี่ยนเครื่องพิมพ์ที่มีบัญชี Instant Ink ด้วยเครื่องพิมพ์อื่น คุณสามารถเก็บบัญชีเดิมของคุณเอาไว้ และเปลี่ยนแปลงค่าในเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งใหม่ได้

การดําเนินการนี้จะสามารถใช้ได้เมื่อ HP เปลี่ยนเครื่องพิมพ์ของคุณภายใต้การรับประกันหรือคุณได้จัดซื้อเครื่องพิมพ์ใหม่เอง การเปลี่ยนเครื่องพิมพ์อนุญาตให้คุณสามารถเก็บข้อมูลจำนวนหน้าที่ยกยอด จำนวนเดือนที่ใช้ฟรี จํานวนเงินที่ชําระเงินล่วงหน้า ประวัติของบัญชี และข้อมูลบัญชีอื่นๆ สําหรับเครื่องพิมพ์ก่อนหน้าได้

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงเครื่องพิมพ์ของ Instant Ink คุณจะต้องตั้งค่าเครื่องพิมพ์ใหม่ผ่านแอพ HP Smart

  • หาก HP ส่งเครื่องพิมพ์เปลี่ยนแทนภายใต้การรับประกัน แอพ HP Smart จะเปลี่ยนแปลงเครื่องพิมพ์ในบัญชี Instant Ink โดยอัตโนมัติระหว่างการตั้งค่าเครื่องพิมพ์

  • หากคุณจัดซื้อเครื่องพิมพ์ทดแทนเอง ให้ค้นหาตัวเลือกในการเปลี่ยนแปลงเครื่องพิมพ์เก่าในระหว่างการตั้งค่าแอพ HP Smart คุณจะได้รับแจ้งให้ระบุบัญชี Instant Ink ที่มีอยู่สําหรับเครื่องพิมพ์เปลี่ยนแทนประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย