ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP Smart Tank - ข้อผิดพลาด 'We couldn't find a printer' (ไม่พบเครื่องพิมพ์) ในแอป HP Smart

หากแอป HP Smart ไม่พบเครื่องพิมพ์ HP Smart Tank 670, 720, 750, 6000, 7000 หรือ 7300 ซีรีส์ หรือคุณได้รับแจ้งให้ป้อนรหัสผ่าน Wi-Fi Direct ให้รีเซ็ตเครื่องพิมพ์เป็นค่าจากโรงงานเพื่อนำเครื่องพิมพ์เข้าสู่โหมดการตั้งค่า Wi-Fi หลังจากเครื่องพิมพ์อยู่ในโหมดการตั้งค่า Wi-Fi ให้ใช้แอป HP Smart เพื่อค้นหาและเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ผ่านเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ

คืนค่าเครื่องพิมพ์เป็นค่าจากโรงงานและตั้งค่าเครื่องพิมพ์

คืนค่าเครื่องพิมพ์ HP Smart Tank เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานและตั้งค่าเครื่องพิมพ์ผ่านแอพ HP Smart

 1. จากด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์ ให้ยกฝาช่องตลับหมึกขึ้น

  การยกฝาช่องหมึก
 2. บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้กดปุ่ม ข้อมูล ค้างไว้สามวินาที

  ปุ่มทั้งหมดที่บนแผงควบคุมติดสว่าง

 3. กดปุ่ม ข้อมูล และปุ่ม ยกเลิก จนกระทั่ง 00 ปรากฏขึ้น และปุ่ม Wi-Fi ติดกะพริบ

 4. ปิดฝาช่องตลับหมึก

  การปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
 5. รอ 30 วินาที

 6. กดปุ่ม เปิด-ปิด หรือปลดสายไฟเพื่อปิดเครื่องพิมพ์

 7. เปิดเครื่องพิมพ์ แล้วรอจนกระทั่งปุ่ม Wi-Fi ติดกะพริบและไอคอน Wi-Fi ที่เครื่องพิมพ์แสดงการติดดับๆ

  เครื่องพิมพ์จะเข้าสู่โหมดตั้งค่าเครือข่ายไร้สาย

 8. เปิดแอพ HP Smart เพิ่มเครื่องพิมพ์ จากนั้นทําตามข้อความที่แจ้งเพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย