ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP Smart Tank - การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ครั้งแรก

สำหรับการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ HP Smart Tank 670, 720, 750, 790, 6000, 7000, 7300 หรือ 7600 ซีรีส์เป็นครั้งแรก ให้นำเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง ต่อสายไฟ เติมหมึก ติดตั้งหัวพิมพ์ ใส่กระดาษ จัดเรียงหัวพิมพ์ จากนั้นติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์

หมายเหตุ:

หากคุณกำลังค้นหาซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ ให้ไปที่หัวข้อ 123.hp.com

นำเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง

นำเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง จากนั้นให้แกะเทป สติ๊กเกอร์ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออก

 1. นำเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง

 2. วางเครื่องพิมพ์บนพื้นเรียบได้ระนาบในจุดที่ต้องการใช้เครื่องพิมพ์

 3. ลอกเทปทั้งหมดออกจากด้านนอกของเครื่องพิมพ์

  การลอกเทปออกจากด้านนอกของเครื่องพิมพ์
 4. จากด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์ ให้ยกฝาช่องตลับหมึกขึ้น

  หมายเหตุ:

  ห้ามยกฝาช่องตลับหมึกขณะฝาสแกนเปิดอยู่ หากฝาสแกนเปิด ให้ปิดฝาสแกน จากนั้นยกฝาช่องเปิดตลับหมึกขึ้น

  การยกฝาช่องหมึก
 5. ดึงเทปและวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกจากช่องตลับหมึกและช่องอื่นๆ

  การดึงเทปและวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกจากช่องตลับหมึกและช่องอื่นๆ
 6. นำวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกและนำไปรีไซเคิล

 7. ต่อสายไฟเข้าที่ด้านหลังเครื่องพิมพ์ จากนั้นเสียบปลายอีกด้านของสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า

  ข้อควรระวัง:

  อย่าเพิ่งต่อสาย USB ในตอนนี้ การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์จะเริ่มทำงานระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์

  การต่อสายไฟ
 8. เปิดเครื่องพิมพ์ จากนั้นรอให้เครื่องพิมพ์เริ่มต้นการทำงาน

  การเปิดเครื่องพิมพ์
 9. หากเครื่องพิมพ์ของคุณมีแผงควบคุมแบบจอสัมผัส ให้ทำตามการแจ้งบนหน้าจอเพื่อเลือกภาษา

เพิ่มเครื่องพิมพ์ไปยัง HP Smart

ต้องมีแอป HP Smart ซึ่งช่วยในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับเครื่องพิมพ์ และยังแนะนำขั้นตอนที่เหลือในการตั้งค่า

 • หากคุณยังไม่ได้ติดตั้ง HP Smart ให้ไปที่ 123.hp.com เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ หลังจากติดตั้งแล้ว ให้เปิดแอป HP Smart และทำตามข้อความที่แจ้งเพื่อเชื่อมต่อและตั้งค่าเครื่องพิมพ์ของคุณ

 • หากอุปกรณ์ของคุณติดตั้ง HP Smart ไว้แล้ว ให้เปิดอุปกรณ์แล้วคลิกที่เครื่องหมายบวก เพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์ใหม่ของคุณ ทำตามข้อความที่แจ้งใน HP Smart เพื่อเชื่อมต่อและตั้งค่าเครื่องพิมพ์ของคุณ

ขั้นตอนต่อไปนี้ในหน้านี้สามารถใช้ได้กับคำแนะนำใน HP Smart เพื่อทำการตั้งค่าเครื่องพิมพ์

เติมหมึกในถังหมึก

เติมหมึกในถังหมึกที่เหลือน้อยหรือหมึกหมดโดยใช้ขวดหมึกของแท้จาก HP

เมื่อทำงานกับขวดหมึก ควรระมัดระวังดังต่อไปนี้:

 • เก็บขวดหมึกให้ห่างจากการเข้าถึงของเด็ก

 • เปิดขวดหมึกเฉพาะเมื่อคุณต้องการเติมอิงค์ถังเท่านั้น

 • เก็บขวดหมึกโดยวางในแนวตั้ง ว้ในที่ที่แห้งและเย็น

ข้อควรระวัง:

เพื่อป้องกันความเสียหายต่อหัวพิมพ์ ห้ามติดตั้งหัวพิมพ์จนกว่าจะเติมถังหมึกแล้ว

 1. จากด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์ ให้ยกฝาช่องตลับหมึกขึ้น

  การยกฝาช่องหมึก
 2. เปิดฝาครอบถังเก็บ

  การเปิดฝาครอบถังเก็บ
 3. เปิดฝาของถังหมึกที่คุณต้องการเติมหมึก

  การเปิดฝาถังหมึก
 4. เปิดขวดหมึก

  • หากขวดหมึกของคุณมีฝาปิดแบบบิดออก ให้บิดฝาเพื่อเอาฝาออก จากนั้นวางแยกไว้ข้างๆ

   การเปิดขวดหมึกที่มีฝาปิดแบบบิดออก
  • หากขวดหมึกมีฝาปิดแบบกดด้านบน ให้บิดฝาเพื่อนำออก ดึงแถบซีลเพื่อนำซีลออก จากนั้นกำจัดทิ้ง ใส่ฝากลับเข้าไปและบิดให้สนิทบนขวดหมึก แล้วกดเปิดฝาปิด

   การเปิดขวดหมึกที่มีฝาปิดแบบกดด้านบน
 5. เทียบสีของขวดหมึกกับสีของถังหมึก จับขวดที่หัวฉีดของถังหมึก เล็งให้แน่ใจว่าปลายของขวดพอดีเหนือหัวฉีด จากนั้นปล่อยหมึกเข้าสู่ถังหมึกจนกว่าหมึกจะเต็ม

  หากหมึกไม่ไหลออกจากขวด ให้ถอดและใส่ขวดกลับเข้าไปที่ถังหมึก อย่าบีบขวดหมึก

  การเติมหมึกเข้าไปในถังหมึก
 6. หลังจากเติมถังหมึกแล้ว ปรับขวดหมึกตั้งขึ้น จากนั้นปิดฝาของขวดขวดหมึก

 7. ปิดฝาถังหมึก

  การปิดฝาถังหมึก
 8. ทำขั้นตอนก่อนหน้านี้ซ้ำเพื่อเติมถังหมึกอื่น

 9. ปิดฝาครอบถังและฝาช่องตลับหมึก จากนั้นรอ 30 วินาที

  เครื่องพิมพ์สิ้นสุดการล้างและปรับเทียบหมึก

  การปิดฝาถังหมึกและฝาช่องตลับหมึก
 10. จัดเก็บขวดหมึกที่มีหมึกเหลืออยู่โดยวางตั้งขึ้น และเก็บไว้ในที่แห้งและเย็น

ติดตั้งหัวพิมพ์

ติดตั้งหัวพิมพ์ที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ของคุณ

 1. จากด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์ ให้ยกฝาช่องตลับหมึก จากนั้นรอให้แคร่ตลับหมึกเคลื่อนไปที่ตรงกลางเครื่องพิมพ์และหยุด

  การยกฝาช่องหมึก
 2. กดปุ่มสีน้ำเงินเพื่อเปิดฝาครอบหัวพิมพ์

  การกดปุ่มสีน้ำเงินเพื่อเปิดฝาครอบหัวพิมพ์
 3. ดึงตัวป้องกันสีส้มและทิ้งไป

  หมายเหตุ:

  จับที่ตัวป้องกันสีส้มอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันหมึกเลอะ

  การดึงตัวป้องกันสีส้มออก
 4. เอาหัวพิมพ์ออกจากบรรจุภัณฑ์

  การเอาหัวพิมพ์ออกจากบรรจุภัณฑ์
 5. ถอดฝาสีส้มและเทปป้องกันออกจากหัวพิมพ์ทั้งสอง

  ข้อควรระวัง:

  ห้ามสัมผัสโดนหน้าสัมผัสทองแดงหรือหัวฉีดหมึก อย่าเปลี่ยนเทปปิดกันรอยที่หน้าสัมผัส การสัมผัสส่วนต่างๆ ดังกล่าวอาจทำให้เกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า

  การถอดฝาสีส้มและเทปป้องกันออก
 6. ใส่หัวพิมพ์

  การใส่หัวพิมพ์
 7. ปิดฝาหัวพิมพ์

  การปิดฝาหัวพิมพ์
 8. ปิดฝาช่องหมึก

  การปิดฝาช่องหมึก

ใส่กระดาษ

ใส่กระดาษสีขาวธรรมดาลงในถาดป้อนกระดาษ

 1. เปิดถาดป้อนกระดาษ

  การเปิดถาดป้อนเอกสาร
 2. กดปุ่มที่ตัวปรับความกว้างกระดาษหนึ่งตัวค้างไว้

  การกดปุ่มที่ตัวปรับความกว้างกระดาษหนึ่งตัวค้างไว้
 3. เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษให้ชิดกับขอบของถาดป้อนกระดาษ

  การเลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษ
 4. ใส่ปึกกระดาษธรรมดาเข้าไปโดยให้ด้านพิมพ์หันลงเข้าหาถาดป้อนกระดาษ

  การใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษ
 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปึกกระดาษได้แนวกับเส้นกำกับขนาดกระดาษที่เหมาะสม และไม่เกินเส้นกำกับความสูงของปึกกระดาษในถาด

  ตรวจสอบว่าปึกกระดาษจะต้องได้แนวและไม่เกินแนวความสูงที่กำหนด
 6. ปรับตัวปรับความกว้างกระดาษเข้ามาจนกระทั่งชิดขอบของปึกกระดาษ

  การปรับตัวปรับความกว้างกระดาษ
 7. ปิดถาดป้อนเอกสาร

  การปิดถาดป้อนกระดาษ
 8. ดึงส่วนรองเสริมถ่ายจ่ายกระดาษออก

  การดึงส่วนรองเสริมถ่ายจ่ายกระดาษออก

จัดเรียงหัวพิมพ์

พิมพ์หน้าจัดเรียง จากนั้นสแกนหน้าเอกสารเพื่อจัดเรียงหัวพิมพ์

พิมพ์หน้าจัดเรียง

พิมพ์หน้าจัดเรียงหรือรับหน้าจัดเรียงอัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์ของคุณ

 • หากเครื่องพิมพ์ของคุณมีแผงควบคุมแบบจอสัมผัส ให้ทำตามการแจ้งบนหน้าจอเพื่อพิมพ์หน้าจัดเรียง

 • หากเครื่องพิมพ์ของคุณไม่มีแผงควบคุมแบบจอสัมผัส ไฟ A จะติดกะพริบที่แผงควบคุมของเครื่อง และพิมพ์หน้าจัดเรียงหัวพิมพ์โดยอัตโนมัติ

สแกนหน้าจัดเรียง

สแกนหน้าจัดเรียงเพื่อทำการจัดเรียงหัวพิมพ์

 1. วางหน้าจัดเรียงโดยให้ด้านพิมพ์คว่ำลงบนกระจกของสแกนเนอร์ จากนั้นจัดตำแหน่งหน้าตามมุมที่กำหนด

  วางหน้าจัดเรียงที่แผ่นกระจกของสแกนเนอร์
 2. ปิดฝาสแกนเนอร์

  การปิดฝาสแกนเนอร์
 3. กดปุ่ม คัดลอก ที่กะพริบบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์หรือทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสแกนหน้าเอกสาร ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องพิมพ์ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย