ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP - ข้อผิดพลาด 'Unable to register the printer to your account' (ไม่สามารถลงทะเบียนเครื่องพิมพ์กับบัญชีของคุณ)

ระหว่างตั้งค่าเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ไม่ได้เชื่อมต่อกับบริการคลาวด์ของ HP และข้อผิดพลาด Unable to register the printer to your account (ไม่สามารถลงทะเบียนเครื่องพิมพ์กับบัญชีของคุณ) ปรากฎขึ้นพร้อมรหัสข้อผิดพลาด UA_200_OWSVD00001 หรือ OW_4XX_0WSWS00001 ในแอป HP Smart หรือ HP Easy Start ทำการตั้งค่าเครื่องพิมพ์เพื่อลงทะเบียนเครื่องพิมพ์กับบัญชีของคุณให้เสร็จสิ้น

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ตามลำดับที่ให้ไว้ ลองทำการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้เสร็จสิ้นหลังดําเนินการแต่ละรายการ

ข้อผิดพลาด 'Unable to register the printer to your account' (ไม่สามารถลงทะเบียนเครื่องพิมพ์กับบัญชีของคุณ)

ตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าฮาร์ดแวร์เครื่องพิมพ์แล้ว

ตรวจสอบว่าได้นำวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกและเปิดเครื่องพิมพ์แล้ว

 1. เปิดฝาเครื่องพิมพ์ ดึงเทปและวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากด้านในเครื่องพิมพ์ รวมทั้งบริเวณแคร่ตลับหมึก จากนั้นปิดฝาเครื่องพิมพ์

  หมายเหตุ:

  สำหรับเครื่องพิมพ์ HP ENVY Inspire ซีรีส์ 7200 และ 7900 ให้นำกระดาษแข็งเพิ่มเติมระหว่างถาดกระดาษและเทปที่ยึดถาดออก แล้วปิดฝาช่องถาดกระดาษให้สนิท

  ตัวอย่างตำแหน่งเทปป้องกันที่อาจเป็นไปได้

  การค้นหาตำแหน่งและลอกเทปออก
 2. กดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อเปิดเครื่องพิมพ์หรือปลุกเครื่องพิมพ์จากโหมดสลีป

 3. กลับไปที่หน้าต่างแจ้งข้อผิดพลาด จากนั้นคลิก Try Again (ลองใหม่)

ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่

ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออยู่กับอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้

จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้ค้นหาไอคอนหรือไฟสถานะระบบไร้สาย

 • หากไอคอนหรือไฟสถานะระบบไร้สายติดคงที่สีน้ำเงิน แสดงว่าเครื่องพิมพ์เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย ข้ามไปขั้นตอนที่ 3

 • หากไอคอนหรือไฟสถานะระบบไร้สายติดกะพริบ ให้เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณกับเครือข่ายไร้สายใหม่ จัดวางเครื่องพิมพ์ให้อยู่ภายในระยะสัญญาณของเราเตอร์ Wi-Fi จากนั้นเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย

รีสตาร์ทเครื่องพิมพ์และซอฟต์แวร์

ปิดเครื่องพิมพ์และเปิดใหม่ จากนั้นรีสตาร์ทแอป HP Smart

 1. ปิดแอป HP Smart

 2. ปิดเครื่องพิมพ์ จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์ใหม่อีกครั้ง

 3. รอไม่เกินสองนาทีเพื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครือข่ายไร้สาย

 4. เปิดแอป HP Smart จากนั้นคลิก Finish Set Up (เสร็จสิ้นการตั้งค่า)

 5. หากหน้าต่างแสดงข้อผิดพลาดปรากฎขึ้นมา ให้ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 4

อัพเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์

ตรวจหาและติดตั้งข้อมูลอัพเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์ที่มีคุณสมบัติการทํางานใหม่ๆ หรือเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ

กู้คืนค่าเริ่มต้นจากโรงงานสําหรับเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ

รีเซ็ตเครื่องพิมพ์เพื่อลบการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ก่อนหน้าทั้งหมดและค่าปรับแต่ง

ลบเครื่องพิมพ์ออกจากแอป HP Smart

ใช้ตัวเลือก Hide Printer (ซ่อนเครื่องพิมพ์) จากแอป HP Smart เพื่อลบเครื่องพิมพ์จากบัญชีของคุณ

 1. เลือกแอป HP Smart จากนั้นเปิดใหม่

 2. คลิกขวาหรือกดค้างที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ จากนั้นคลิก Hide Printer (ซ่อนเครื่องพิมพ์)

  ตัวอย่างการคลิกเลือก Forget this printer (ลืมเครื่องพิมพ์นี้) ใน HP Smart

เริ่มขั้นตอนการตั้งค่าอีกครั้งโดยใช้แอป HP Smart

ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ผ่านแอป HP Smart

 1. เปิดแอป HP Smart

 2. คลิก Add Printer (เพิ่มเครื่องพิมพ์) หรือ เพื่อค้นหาเครื่องพิมพ์ของคุณ

 3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าเครื่องพิมพ์ของคุณ

  หากไม่สามารถตั้งค่าให้เสร็จสิ้น ให้รีสตาร์ทแอป HP Smart จากนั้นลองใหม่อีกครั้ง

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP

หากขั้นตอนก่อนหน้านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

 1. ป้อนหมายเลขซีเรียลผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อดูสถานะการรับประกัน และเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของคุณตามความเหมาะสม

 2. เลือกตัวเลือกบริการสนับสนุน หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ระบบจะนำทางคุณไปยังศูนย์บริการท้องถิ่นในพื้นที่ของคุณประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย