ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP - ข้อผิดพลาด 'You do not have permission to open the application HP Scanner 3' (คุณไม่มีสิทธิ์เปิดแอปพลิเคชัน HP Scanner 3' (macOS))

ขณะใช้สแกนเนอร์ในแอป Image Capture, Preview (ดูตัวอย่าง) หรือ Printers and Scanners (เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์) ของเครื่อง Mac มีข้อความ You do not have permission to open the application 'HP Scanner 3' (คุณไม่มีสิทธิ์เปิดแอปพลิเคชัน HP Scanner 3) ปรากฏขึ้น

ข้อผิดพลาด 'You do not have permission to open the application HP Scanner 3' (คุณไม่มีสิทธิ์เปิดแอปพลิเคชัน HP Scanner 3) ปรากฎขึ้นในเครื่อง Mac
 1. จากเครื่อง Mac ให้ปิดแอปพลิเคชันที่เปิดอยู่ทั้งหมด

 2. จากแถบเมนูด้านบน คลิก Go (ไป) จากนั้นคลิก Go to Folder (ไปที่โฟลเดอร์)

 3. พิมพ์ /Library/Image Capture/Devices แล้วกด Return (ย้อนกลับ)

  หน้าต่างจะเปิดขึ้นมาพร้อมข้อมูลแอปในข้อความแจ้งข้อผิดพลาด
 4. ดับเบิลคลิกที่แอปที่แสดงในข้อความแจ้งข้อผิดพลาด

 5. ปิดหน้าต่าง เปิดแอปใหม่ จากนั้นลองสแกนอีกครั้งประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย