ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ
หน้านี้ได้รับการแปลอัตโนมัติโดย Microsoft Translator

HP PC - คอมพิวเตอร์ล็อคหรือค้าง

หาก Windows หยุดตอบสนองต่อการป้อนข้อมูลของเมาส์และแป้นพิมพ์ ไม่มีอะไรเคลื่อนบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือตัวชี้เมาส์หมุนต่อเนื่อง คุณอาจทำการแก้ไขปัญหาได้

หากคอมพิวเตอร์ล็อคและข้อผิดพลาดจอฟ้าปรากฏขึ้น ให้ไปที่ HP PC - ข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นบนจอฟ้า (Windows 10)

หากการล็อคเกิดขึ้นเมื่อคอมพิวเตอร์ปลุกจากโหมดสลีป ให้ไปที่ HP PC - ปัญหาโหมดสลีปและไฮเบอร์เนท

การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ล็อคหรือค้างขั้นสูง

หากคอมพิวเตอร์ยังล็อคหรือค้างหลังจากลองทำตามขั้นตอนแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแล้ว ให้ลองทำตามขั้นตอนเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหาประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย