ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

PC สำหรับธุรกิจจาก HP - ข้อผิดพลาด HP Wolf Security: HP Sure Click ไม่สามารถรองรับ Hyper-V บนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้

เมื่อคุณเริ่ม HP Wolf Security มีข้อความแจ้งข้อผิดพลาดที่แถบรายการ Threat Containment (การจำกัดพื้นที่ภัยคุกคาม) ปรากฏขึ้นแจ้งว่า HP Sure Click ไม่สามารถรองรับ Microsoft Hypervisor (Hyper-V) บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งนี้เพื่อใช้ HP Sure Click

หมายเหตุ:

ปัญหานี้มีผลกับอุปกรณ์ที่ติดตั้ง Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC และ HP Wolf Security เท่านั้น HP Sure Click ทุกเวอร์ชันจะมีผลกระทบ คาดว่าปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นกับ Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC เนื่องจากเวอร์ชัน Windows จะรวมการสนับสนุนแพลตฟอร์ม Windows Hypervisor

ข้อผิดพลาดความขัดแย้งของ Hyper-V และ HP Sure Click

เมื่อคุณเปิดใช้การรักษาความปลอดภัยบนการจำลองเสมือน (VBS) เช่น HP Wolf Security เครื่องจะติดตั้ง Hyper-V HP Sure Click ก็ติดตั้งไฮเปอร์ไวเซอร์ไว้เช่นกัน

เนื่องจากไฮเปอร์ไวเซอร์ของ HP Sure Click ขัดแย้งกับ Hyper-V แท็บ Status (สถานะ) ของ HP Wolf Security จะแสดงข้อผิดพลาดที่แถบรายการ Threat Containment (การจำกัดพื้นที่ภัยคุกคาม)

ข้อผิดพลาด Threat Containment (การจำกัดพื้นที่ภัยคุกคาม) ของ HP Wolf Security สําหรับ Hyper-V

Windows มีคุณสมบัติ VBS เช่น Hypervisor Code Integrity (HVCI) และโปรแกรมป้องกันด้วยแอปพลิเคชัน Windows Defender หากคุณสมบัติเหล่านี้รายการใดถูกเปิดใช้ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC ที่ติดตั้ง HP Wolf Security คุณสมบัติ Threat Containment (การจำกัดพื้นที่ภัยคุกคาม) ที่จัดมาให้พร้อมกับ HP Sure Click จะไม่สามารถใช้งานได้ หากไม่แยกแอปพลิเคชัน คอมพิวเตอร์ของคุณจะมีช่องโหว่ต่อการถูกโจมตีด้วยเอกสารแนบของอีเมลและเว็บไซต์ที่มีอันตราย

ปิดใช้งานคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยบนการจำลองเสมือน (VBS) เพื่อใช้ HP Sure Click

หากคุณต้องการใช้คุณสมบัติความปลอดภัยที่มีอยู่ทั้งหมดของ HP Wolf Security และ HP Sure Click ให้ปิดใช้งานคุณสมบัติ VBS ทั้งหมดของระบบปฏิบัติการ Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSCประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย