ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

HP PC - ข้อผิดพลาด 500, 501 หรือ 502 ปรากฏขึ้นบนหน้าจอสีฟ้า

ระหว่างเริ่มทำงาน ระบบจะทำการตรวจสอบ BIOS คอมพิวเตอร์ (ระบบอินพุตเอาต์พุตพื้นฐาน) หลายครั้ง หากพบข้อผิดพลาดใน BIOS ระหว่างการตรวจสอบเหล่านี้ ข้อความแจ้งข้อผิดพลาดอาจปรากฏขึ้นบนหน้าจอ วิธีแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านี้ ให้ใช้ขั้นตอนและกระบวนการต่อไปนี้เพื่อกู้คืน BIOSประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย