ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ
หน้านี้ได้รับการแปลอัตโนมัติโดย Microsoft Translator

HP PC - การใช้ปากกาผ่านเมนูปากกาใน Windows

ใช้ปากกาที่รองรับเมนูปากกาใน Windows เพื่อเขียน วาดภาพ หรือสืบค้นข้อมูลระบบปฏิบัติการและโปรแกรมต่าง ๆ

เมนูปากกาของ Windows ช่วยให้คุณสามารถประสานงานกับ Whiteboard และถ่ายภาพหน้าจอ ใน Windows 11 คุณสามารถเลือกช็อตคัตแอพเพื่อเพิ่มไปยังเมนูปากกาของคุณ

หมายเหตุ:

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้เมนูปากกา Windows ผ่านเมาส์หรือแป้นพิมพ์ วิธีการที่แอพในเมนูปากกา Windows จะแตกต่างกันไปประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย