ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

Rewards (รางวัล)

คุณสมบัติ Rewards (รางวัล) ให้คุณทำภารกิจให้สำเร็จเพื่อรับรางวัล บริการนี้เป็นความร่วมมือกับ Versus Systems

หมายเหตุ:

Rewards (รางวัล) มีให้บริการเฉพาะในสหรัฐฯ และจีนเท่านั้น คุณสมบัติ Rewards (รางวัล) พร้อมให้บริการเฉพาะในคอมพิวเตอร์บางรุ่นเท่านั้นประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย