ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจาก HP - การทดสอบและการปรับเทียบแบตเตอรี่ (Windows)

ความจุสูงสุดของแบตเตอรี่จะลดลงไปตามเวลา ทดสอบและปรับเทียบแบตเตอรี่ตามความเหมาะสมเพื่อตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงความจุแบตเตอรี่ ไฟแสดงระดับประจุไฟที่ Windows อาจไม่แสดงการชาร์จไฟเต็ม 100% ทดสอบแบตเตอรี่และปรับเทียบตามความเหมาะสมเพื่อตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่ การปรับเทียบแบตเตอรี่เป็นการรีเซ็ตเกจวัดระดับแบตเตอรี่เพื่อแสดงระดับประจุไฟใน Windows เอกสารชุดนี้ระบุวิธีการทดสอบและปรับเทียบแบตเตอรี่สองวิธี รวมทั้งนำเสนอวิธีการปรับเทียบแบตเตอรี่ด้วยตัวเอง

หากสังเกตพบว่าแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กของคุณบวมหรือเสียรูปทรง ให้ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย