ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP - ไม่สามารถเชื่อมต่อ Web Services ได้

เครื่องพิมพ์ไม่เชื่อมต่อกับ Web Services และเครื่องพิมพ์หรือคอมพิวเตอร์แสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาดต่อไปนี้

 • Server Connection Error (ข้อผิดพลาดการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์) There was a problem connecting to the server (มีปัญหาในการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์) กดลองใหม่ หรือ ตกลง เพื่อออกจากรายการ

 • Web Services Problem. (มีปัญหากับ Web Services) Problem connecting to Web Services server (มีปัญหาการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Web Services)

 • Server Connection Error (ข้อผิดพลาดการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์) Unable to connect to Web Services (ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Web Services) Confirm internet access and try again (ยืนยันว่าสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและลองใหม่อีกครั้ง)

หมายเหตุ:

หากคุณมีเครื่องพิมพ์ HP+ บริการ Web Services จะเปิดใช้งานอัตโนมัติระหว่างการติดตั้งเครื่องพิมพ์ ไปที่ 123.hp.com เพื่อดาวน์โหลดแอพ HP Smart จากนั้นตั้งค่าเครื่องพิมพ์ของคุณ ลบ Web Services โดยรีเซ็ตเครื่องพิมพ์เพื่อคืนค่าจากโรงงาน

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ตามลำดับที่ให้ไว้ ลองใช้เครื่องพิมพ์หลังจากแต่ละงานเพื่อดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่

ตรวจดูให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ของคุณรองรับ Web Services

ตรวจหาไอคอน Web Services หรือ ePrint เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ของคุณรองรับ Web Services

 1. เปิดเครื่องพิมพ์

 2. มองหาไอคอน Web Services หรือ ePrint บนแผงควบคุม

  หากแผงควบคุมไม่มีไอคอนนี้ หรือไม่แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ของคุณรองรับการทำงานหรือไม่ ให้ไปที่ โซลูชันการพิมพ์แบบพกพา เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม

 3. หากเครื่องพิมพ์ไม่รองรับ ให้พิจารณาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ใหม่ที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ

ตรวจสอบการเชื่อมต่อ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เครือข่ายของคุณทำงานอยู่ และเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์แล้ว

รีสตาร์ทเครื่องพิมพ์ เราเตอร์ และคอมพิวเตอร์

แก้ไขสถานะข้อผิดพลาดใดๆ โดยการรีสตาร์ทอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย

 1. ปิดเครื่องพิมพ์

 2. ปลดสาย USB หรือ Ethernet ออกจากเครื่องพิมพ์ ประเภทการเชื่อมต่อเหล่านี้อาจทำให้เครื่องพิมพ์ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย

 3. ถอดสายไฟออกจากเราเตอร์ Wi-Fi รอประมาณสิบห้าวินาทีจากนั้นต่อสายไฟกลับเข้าไปใหม่ แล้วรอให้ไฟแสดงสถานะการเชื่อมต่อสำเร็จติดขึ้น

 4. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

 5. เปิดเครื่องพิมพ์

เปิดใช้ Web Services จาก Embedded Web Server (EWS)

เชื่อมต่อหน้าหลักของเครื่องพิมพ์ผ่านอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ และเปลี่ยนการตั้งค่า Web Services

 1. พิมพ์หน้า รายงานผลการทดสอบเครือข่ายไร้สาย หรือ การกำหนดค่าเครือข่าย

  • เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตที่มีเมนูแผงควบคุม: เปิดเมนู Wireless (เครือข่ายไร้สาย), Network Settings (การตั้งค่าเครือข่าย) หรือ Setup (ตั้งค่า) เพื่อค้นหารายการรายงานที่ใช้ได้

  • เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตส่วนใหญ่ที่ไม่มีเมนูแผงควบคุม: กดปุ่ม Wireless (เครือข่ายไร้สาย) และ Information (ข้อมูล) พร้อมกันหรือกดปุ่ม Wireless (เครือข่ายไร้สาย) และ Start Copy Black (เริ่มถ่ายสำเนาขาวดำ) พร้อมกัน

  • เครื่องพิมพ์เลเซอร์เจ็ต: กดค้างที่ปุ่ม Wireless (เครือข่ายไร้สาย) เป็นเวลา 10 วินาทีหรือจนกระทั่งไฟแสดงความพร้อมทำงานติดกะพริบหรือไปที่เมนู Wireless (ไร้สาย) จากนั้นเลือก Wireless Network Test (การทดสอบเครือข่ายไร้สาย)

  • เครื่องพิมพ์ Laser NS และ Neverstop Laser: กดค้างที่ปุ่ม ดำเนินการต่อ และ เครือข่ายไร้สาย เป็นเวลา 3 วินาที

  • เครื่องพิมพ์ DeskJet 6000 และ 6400, ENVY 6000 และ 6400 และ Tango: แตะค้างที่ปุ่ม Information (ข้อมูล) จนกว่าปุ่มแผงควบคุมจะเปิดขึ้นมา จากนั้นแตะปุ่ม Information (ข้อมูล) และ Resume (ดำเนินการต่อ) พร้อมๆ กัน

 2. จากหน้ากำหนดค่าเครือข่าย ให้ค้นหา URL สำหรับที่อยู่ Embedded Web Server

  หมายเหตุ:

  หาก URL สำหรับ EWS คือ http://0.0.0.0 แสดงว่าเครื่องพิมพ์ไม่ได้ต่ออยู่กับเครือข่าย เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครือข่ายใหม่ จากนั้นตรวจสอบ URL สำหรับ EWS อีกครั้ง

  ตัวอย่าง URL สำหรับ EWS ในหน้ากำหนดค่าเครือข่าย
 3. จากคอมพิวเตอร์ ให้เปิดอินเทอร์เน็ตเบราเซอร์

 4. พิมพ์ที่อยู่ URL สำหรับ EWS ในแถบที่อยู่ของเบราเซอร์ จากนั้นกด Enter

 5. หากหน้าต่างล็อกอินหรือใบรับรองปรากฏขึ้น ให้กรอกข้อมูลเพื่อสิ้นสุดการเปิด EWS

  • หากใบรับรองความปลอดภัยของเว็บไซต์ปรากฏขึ้น ให้คลิกที่ Continue (ดำเนินการต่อ) เพื่อเปิดหน้าหลักของเครื่องพิมพ์

  • หากหน้าต่างล็อกอินปรากฏขึ้นให้พิมพ์ admin เป็นชื่อผู้ใช้ จากนั้นพิมพ์ PIN ที่พบบนฉลากที่อยู่ด้านล่างหรือด้านหลังของเครื่องพิมพ์ หรือรหัสผ่านที่ตั้งไว้โดยผู้ดูแลระบบเครื่องพิมพ์

  ตัวอย่างสติกเกอร์ PIN บนเครื่องพิมพ์
 6. จากหน้าเว็บ EWS คลิกที่แท็บ Web Services

 7. คลิก Continue (ดำเนินการต่อ), Turn On (เปิด) หรือ Enable (เปิดใช้งาน) จากนั้นทำตามคำแนะนำเพื่อเปิด Web Services

  ตัวอย่างการคลิกดำเนินการต่อจากแท็บ Web Services ของ Embedded Web Server ของเครื่องพิมพ์

ตรวจสอบการตั้งค่าพรอกซี่อินเทอร์เน็ต

สำหรับเครือข่ายที่ใช้เซิร์ฟเวอร์พรอกซี่ ให้อัพเดตการตั้งค่า Web Services โดยใช้ข้อมูลพรอกซี่

อัพเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์

HP มีการเผยแพร่เฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นใหม่ๆ ที่มีการปรับปรุงประสิทธิภาพหรือแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์เป็นระยะๆ อัพเดตเฟิร์มแวร์เป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะสามารถใช้งานเครื่องพิมพ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด

 • อัพเดตจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์: เครื่องพิมพ์ HP หลายรุ่นมีจอระบบสัมผัสหรือเมนูที่สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับ HP เพื่อค้นหาและติดตั้งข้อมูลอัพเดต ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์เปิดทำงานอยู่ในเครือข่ายที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้ หากเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ผ่านสาย USB ให้ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้

  จากเครื่องพิมพ์ ให้ค้นหาเมนู Product Update (ข้อมูลอัพเดตผลิตภัณฑ์) หรือ Check for Updates (ตรวจหาข้อมูลอัพเดต) โดยกดที่ไอคอน HP ePrint หรือปุ่ม ( หรือ ) หรือเปิดเมนู Setup (ตั้งค่า), Service (บริการ) หรือ Settings (การตั้งค่า) เลือก Preferences (การกำหนดลักษณะ), Printer Maintenance (การบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์) หรือ Tools (เครื่องมือ) จากนั้นเลือก Web Services (บริการบนเว็บ), Printer Update (อัพเดตเครื่องพิมพ์) หรือ LaserJet Update (อัพเดต LaserJet )

 • ดาวน์โหลดข้อมูลอัพเดตจากเว็บไซต์ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP: ขณะที่เครื่องพิมพ์เปิดทำงานและเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย ให้ไปที่หัวข้อ การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ของ HP เพื่อตรวจหาและติดตั้งข้อมูลอัพเดตที่อยู่ในรายการ Firmware (เฟิร์มแวร์)

 • ติดตั้งข้อมูลอัพเดตผ่านแอพ HP Smart: เปิดแอพ HP Smart จากนั้นสร้างบัญชีผู้ใช้หรือลงชื่อเข้าใช้ หากคุณไม่มีแอพ HP Smart ให้ดาวน์โหลดจาก 123.hp.com หรือสโตร์แอพของคุณ หลังจากเพิ่มเครื่องพิมพ์ ให้คลิกที่รูปภาพเครื่องพิมพ์ จากนั้นคลิกที่ Printer Home Page (EWS) (หน้าหลักของเครื่องพิมพ์ (EWS))หรือ Advanced Settings (การตั้งค่าขั้นสูง) คลิกที่ Tools (เครื่องมือ) หรือ Web Services (บริการบนเว็บ) จากนั้นคลิกที่ Printer Updates (ข้อมูลอัพเดตเครื่องพิมพ์)

อัพเดตเฟิร์มแวร์เราเตอร์

เฟิร์มแวร์เราเตอร์ที่ล้าสมัยอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของเราเตอร์ ทำให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัย หรือทำให้เราเตอร์ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้

 1. เปิดอินเทอร์เน็ตเบราเซอร์ พิมพ์ที่อยู่ IP สำหรับเราเตอร์ของคุณในแถบที่อยู่ จากนั้นกด Enter

  หมายเหตุ:

  ที่อยู่ IP ชื่อและรหัสผ่านเหล่านี้แจ้งไว้เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น อาจไม่สามารถใช้ได้กับเราเตอร์รุ่นที่คุณใช้

  ที่อยู่ IP ของเราเตอร์, ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน

  แบรนด์เราเตอร์

  ที่อยู่ IP

  ชื่อผู้ใช้

  รหัสผ่าน

  3Com

  http://192.168.1.1

  admin

  ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน หรือใช้คำว่า admin

  Belkin

  http://192.168.2.1

  ไม่ต้องใช้ชื่อผู้ใช้ หรือใช้คำว่า admin

  ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน

  D-Link

  http://192.168.0.1

  admin หรือ user

  ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน หรือใช้คำว่า admin

  Linksys

  http://192.168.1.1

  admin ไม่จำเป็นต้องใช้ชื่อผู้ใช้ หรือ Comcast

  admin ไม่จำเป็นต้องใช้รหัสผ่าน หรือ 1234

  NETGEAR

  http://192.168.0.1

  admin

  password, 1234 หรือ setup

 2. กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในหน้าหลักของเราเตอร์

 3. คลิกที่เมนู Administration (ผู้ดูแลระบบ), Utilities (ยูทิลิตี้), Tools (เครื่องมือ) หรือ Maintenance (การดูแลและบำรุงรักษา) ตามที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อค้นหาคุณสมบัติการอัพเดต ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารคู่มือที่มาพร้อมกับเราเตอร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ผลิต

กู้คืนค่าเริ่มต้นจากโรงงานสําหรับเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ

รีเซ็ตเครื่องพิมพ์เพื่อลบการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ก่อนหน้าทั้งหมดและค่าปรับแต่ง

นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

ซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ HP หากยังคงมีปัญหาอยู่หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมดแล้ว

ไปที่ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก คุณจะต่อสายตรงไปยังศูนย์บริการท้องถิ่นในพื้นที่ของคุณ

ในการยืนยันสถานะการรับประกันของคุณ ให้ไปที่ การตรวจสอบการรับประกันผลิตภัณฑ์ของ HP อาจต้องเสียค่าซ่อมแซมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกันประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย