ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

PC โน้ตบุ๊ก HP - การปรับปรุงประสิทธิภาพแบตเตอรี่ (Windows)

เรียนรู้วิธีการใช้แบตเตอรี่โน้ตบุ๊ก HP ให้เต็มประสิทธิภาพที่สุดตามแนวทางในการใช้งานที่เหมาะสมที่เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายต่อไปนี้

หมายเหตุ:

หากพบว่าแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กของคุณบวมหรือเสียรูปทรง ให้ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ การบวมหรือการเสียรูปทรงของแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย