ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP 975 Dual-Mode Wireless Keyboard และ HP 970 Programmable Wireless Keyboard - การใช้แป้นพิมพ์

หัวข้อต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการใช้ตัวรับสัญญาณเดี่ยวเพื่อเชื่อมต่อ HP 975 Dual-Mode Wireless Keyboard หรือ HP 970 Programmable Wireless Keyboard พร้อมกับเมาส์เข้ากับคอมพิวเตอร์ โดยใช้ปุ่มปิดเสียง และการใช้แป้นพิมพ์กับคอมพิวเตอร์ Mac

การเชื่อมต่อแป้นพิมพ์และเมาส์ที่รองรับกับคอมพิวเตอร์โดยใช้เครื่องรับสัญญาณเดียว

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อจับคู่ HP 93x Creator Wireless Mouse, HP 635 Multi-Device Wireless Mouse หรือเมาส์อื่นๆ ที่รองรับ และ HP 975 Dual-Mode Wireless Keyboard หรือ HP 970 Programmable Wireless Keyboard กับคอมพิวเตอร์โดยใช้ตัวเครื่องรับสัญญาณแป้นพิมพ์ ใช้เครื่องรับสัญญาณที่ถูกต้อง

 1. เตรียมเมาส์โดยใช้ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

  • หากเมาส์ไม่ได้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ โปรดไปต่อในขั้นตอนที่ 2

  • หากเมาส์เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์อยู่ ให้ถอดเครื่องรับสัญญาณสําหรับเมาส์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ

   ถอดฝาครอบเมาส์ (1) วางเครื่องรับสัญญาณเมาส์ด้านในเมาส์ (2) จากนั้นใส่ฝาครอบเมาส์ (3) กลับเข้าที่

   หลังจากขั้นตอนนี้ เคอร์เซอร์จะไม่ปรากฏบนหน้าจอขณะเลื่อนเมาส์

   การใส่คืนเครื่องรับสัญญาณในเมาส์
 2. เตรียมเครื่องรับสัญญาณแป้นพิมพ์โดยใช้ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

  • หากแป้นพิมพ์เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์อยู่ ให้ถอดเครื่องรับสัญญาณแป้นพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ แป้นพิมพ์จะไม่ทํางานหลังจากขั้นตอนนี้

  • หากแป้นพิมพ์ไม่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์อยู่ ให้หาเครื่องรับสัญญาณแป้นพิมพ์ แต่ห้ามเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ

 3. หากไม่ได้ชาร์จแป้นพิมพ์ ให้ต่อแป้นพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB ที่มาพร้อมกับแป้นพิมพ์ และชาร์จเป็นเวลา 3 ชั่วโมง

  การชาร์จแป้นพิมพ์ไร้สาย
 4. เลื่อนสวิตช์แป้นพิมพ์ไปเป็น เปิด

  การเปิดใช้งานแป้นพิมพ์
 5. กดปุ่มจับคู่เมาส์ที่ด้านล่างหรือด้านข้างของเมาส์ค้างไว้จนกว่าไฟสัญญาณของเครื่องรับสัญญาณจะติดสว่าง จากนั้นกดปุ่มค้างไว้อีกครั้งเป็นเวลา 3-10 วินาทีจนกว่าไฟสัญญาณเครื่องรับสัญญาณจะติดกะพริบ

  การจับคู่เมาส์กับแป้นพิมพ์
 6. ต่อเครื่องรับสัญญาณแป้นพิมพ์กับอุปกรณ์ของคุณ

  หมายเหตุ:

  ในการระบุเครื่องรับสัญญาณแป้นพิมพ์ ให้ตรวจสอบว่าไอคอนแป้นพิมพ์และเมาส์ปรากฏขึ้นที่เครื่องรับสัญญาณหรือไม่

  การติดตั้งตัวเครื่องสัญญาณแป้นพิมพ์

  แป้นพิมพ์และเมาส์ที่รองรับจะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้เครื่องรับสัญญาณแป้นพิมพ์

ความเข้ากันได้ของปุ่มปิดเสียง

ปุ่มปิดเสียงบนแป้นพิมพ์อาจไม่รองรับในระบบและซอฟต์แวร์บางรายการ

การรองรับแป้นพิมพ์ใน macOS

ปุ่มบางปุ่มรองรับบน macOS โดยใช้แอป HP Accessory Center (HPAC) ไม่รองรับปุ่มฟังก์ชั่นบางอย่าง แต่สามารถกำหนดปุ่มให้กับฟังก์ชั่นอื่นๆ ได้โดยใช้ HPAC

ปุ่มที่รองรับในระบบ macOS ที่มี HPAC

ปุ่ม

การใช้งาน

การระบุปุ่มหน้าจอเครื่องพิมพ์

หน้าจอเครื่องพิมพ์

การระบุปุ่มค้นหาของ Windows

การค้นหาของ Window

การระบุปุ่มแสดง/ซ่อนเดสก์ท็อป

แสดง/ซ่อนเดสก์ท็อป

การระบุปุ่มล็อคเดสก์ท็อป

ล็อคเดสก์ท็อป

ปุ่มที่ไม่รองรับใน macOS (ทั้งแบบที่มีและไม่มีแอป HPAC)

ปุ่ม

การใช้งาน

การระบุปุ่มการตั้งค่า

เปิดการตั้งค่า

การระบุปุ่มสลับหน้าจอ

สลับหน้าจอ

การระบุปุ่มเครื่องคิดเลข

เปิดแอปเครื่องคิดเลข

การระบุปุ่ม Action Center

เปิด Action Centerประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย