ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP FutureSmart - เวอร์ชันเฟิร์มแวร์ล่าสุด

ดูข้อมูลเกี่ยวกับเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ล่าสุดที่มีสำหรับ HP FutureSmart เอกสารมีการปรับปรุงเนื้อหาหลังจากเปิดตัวเฟิร์มแวร์และมีการตรวจสอบล่าสุดเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2021

เอกสารชุดนี้ระบุเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นล่าสุดสำหรับเครื่องพิมพ์ระดับสูงในปัจจุบัน และมีจุดประสงค์ให้ผู้ดูแลระบบใช้ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเป็นหลัก รุ่นเครื่องพิมพ์ระดับสูงมีหมวดหมู่ต่อไปนี้:

หมายเหตุ:

สำหรับเครื่องพิมพ์ไม่อยู่ในรายการด้านล่าง โปรดไปที่ http://www.hp.com/support เพื่อค้นหาเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ที่มีให้ดาวน์โหลด

 • HP LaserJet Enterprise

 • HP LaserJet Managed

 • HP PageWide Enterprise และ

 • HP PageWide Managed

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

ก่อนที่จะอัปเกรดเฟิร์มแวร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โซลูชันที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP ดังกล่าวรองรับเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นใหม่ หากโซลูชันต้องทำการอัปเดตเพื่อรองรับการเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นใหม่ HP ขอแนะนำให้อัปเดตโซลูชันเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด ก่อนที่อัปเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์

การใช้คุณสมบัติและการตั้งค่าด้านความปลอดภัยที่ปรับปรุงในรีลีสเฟิร์มแวร์ล่าสุดร่วมกับการรีเซ็ตอุปกรณ์อาจบล็อคการติดตั้งโซลูชันบางอย่าง ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เอกสาร Overview of the Secure by Default settings for HP Solutions

หากทำการรีเซ็ตอุปกรณ์เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ โปรดทราบทราบว่าอาจต้องมีการติดตั้งหรือกำหนดค่าโซลูชันใหม่

ระดับ HP FutureSmart

เครื่องพิมพ์ Enterprise และ Managed หลายรุ่นมีเฟิร์มแวร์ให้เลือกหลายระดับ ได้แก่ HP FutureSmart 3, HP FutureSmart 4, และ HP FutureSmart 5. หน้าจอแผงควบคุมเครื่องพิมพ์จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระดับเฟิร์มแวร์

ข้อควรระวัง:

การดาวน์เกรดจาก FutureSmart 4 เป็น FutureSmart 3 จะทำให้เกิดการสูญเสียการตั้งค่าแบบกำหนดเอง ก่อนที่จะอัปเกรดเป็น FutureSmart 4 ให้ไปที่ FutureSmart Navigation Compass เพื่อตรวจสอบความแตกต่างของจอแสดงผลและการดัดแปลงคุณสมบัติใด ๆ ที่มี

แผงควบคุม HP FutureSmart 4 และ 5

แผงควบคุม HP FutureSmart 4 และ 5

แผงควบคุม FutureSmart 3

แผงควบคุม FutureSmart 3

ระดับเฟิร์มแวร์แต่ละระดับมีเฟิร์มแวร์หลายเวอร์ชันซึ่งรวมการแก้ไขและการปรับปรุงล่าสุด ชุดเฟิร์มแวร์ รุ่นและรหัสวันที่จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับซีรี่ส์เครื่องพิมพ์

ขยายส่วนต่อไปนี้เพื่อค้นหาข้อมูลเฟิร์มแวร์ล่าสุดสําหรับประเภทและรุ่นเครื่องพิมพ์ที่ต้องการ

HP LaserJet Managed

เวอร์ชัน HP FutureSmart ใช้สําหรับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Managed

หมายเหตุ:

สําหรับเครื่องพิมพ์ที่รองรับระดับเฟิร์มแวร์หลายระดับต่อไปนี้ HP FutureSmart 3 (FS3), HP FutureSmart 4 (FS4) และ/หรือ HP FutureSmart 5 (FS5) จะแสดงเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ล่าสุดทั้งสามระดับ หากรองรับเพียงระดับเดียว จะแสดงแต่ระดับดังกล่าวเท่านั้น

เวอร์ชันเฟิร์มแวร์ HP LaserJet Managed

HP LaserJet Managed series

เวอร์ชันระดับและชุด

การแก้ไขเฟิร์มแวร์

รหัสวันที่

ลิงก์ไปยังหน้าดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์

Managed E40040

5.1

2501232_004577

2021

HP.com

Managed MFP E42540

5.1

2501232_004597

2021

HP.com

Managed E45028

5.1

2501232_004576

2021

HP.com

Managed MFP E47528

5.1

2501232_004575

2021

HP.com

Managed E55040

5.1

4.10.0.1

2501124_004325

2410035_055367

20201209

20200205

http://www.hp.com/go/managed_colorljE55040_firmware

Managed E50045

5.1

4.10.0.1

2501124_004342

2410035_055383

20201209

20200205

http://www.hp.com/go/managed_ljE50045_firmware

Managed E50145

5.1

4.10.0.1

2501124_004336

2410035_055338

20201209

20200205

http://www.hp.com/go/ljE50145_firmware

Managed MFP E52545

5.1

4.10.0.1

2501124_004313

2410035_055366

20201209

20200205

http://www.hp.com/go/managed_ljE52545MFP_firmware

Managed MFP E52645

5.1

4.10.0.1

2501124_004323

2410035_055348

20201209

20200205

http://www.hp.com/go/ljE52645mfp_firmware

Managed MFP E57540

5.1

4.10.0.1

2501124_004337

2410042_000202

20201209

20200205

http://www.hp.com/go/managed_colorljE57540MFP_firmware

HP LaserJet Managed series

เวอร์ชันระดับและชุด

การแก้ไขเฟิร์มแวร์

รหัสวันที่

ลิงก์ไปยังหน้าดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์

Managed E60055

5.1

4.10.0.1

2501124_004315

2410035_055359

20201209

20200205

http://www.hp.com/go/ljE60055_firmware

Managed E60065

5.1

4.10.0.1

2501124_004315

2410035_055359

20201209

20200205

http://www.hp.com/go/ljE60065_firmware

Managed E60075

5.1

4.10.0.1

2501124_004315

2410035_055359

20201209

20200205

http://www.hp.com/go/ljE60075_firmware

Managed E60155

5.1

4.10.0.1

2501124_004315

2410035_055359

20201209

20200205

http://www.hp.com/go/ljE60155_firmware

Managed E60165

5.1

4.10.0.1

2501124_004315

2410035_055359

20201209

20200205

http://www.hp.com/go/ljE60165_firmware

Managed E60175

5.1

4.10.0.1

2501124_004315

2410035_055359

20201209

20200205

http://www.hp.com/go/ljE60175_firmware

Managed MFP E62555

5.1

4.10.0.1

2501124_004329

2410035_055385

20201209

20200206

http://www.hp.com/go/ljE62555mfp_firmware

Managed MFP E62565

5.1

4.10.0.1

2501124_004329

2410035_055385

20201209

20200206

http://www.hp.com/go/ljE62565mfp_firmware

Managed MFP E62575

5.1

4.10.0.1

2501124_004329

2410035_055385

20201209

20200206

http://www.hp.com/go/ljE62575mfp_firmware

Managed MFP E62655

5.1

4.10.0.1

2501124_004329

2410035_055385

20201209

20200206

http://www.hp.com/go/ljE62655_firmware

HP LaserJet Managed series

เวอร์ชันระดับและชุด

การแก้ไขเฟิร์มแวร์

รหัสวันที่

ลิงก์ไปยังหน้าดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์

Managed MFP E62665

5.1

4.10.0.1

2501124_004329

2410035_055385

20201209

20200206

http://www.hp.com/go/ljE62665_firmware

Managed MFP E62675

5.1

4.10.0.1

2501124_004329

2410035_055385

20201209

20200206

http://www.hp.com/go/ljE62675mfp_firmware

Managed MFP E65050

5.1

4.10.0.1

2501124_004340

2410035_055377

20201209

20200205

http://www.hp.com/go/ljE65050_firmware

Managed MFP E65060

4.10.0.1

5.1

2501124_004340

2410035_055377

20201209

20200205

http://www.hp.com/go/ljE65060_firmware

Managed E65150

5.1

4.10.0.1

2501124_004340

2410035_055377

20201209

20200205

http://www.hp.com/go/colorljE65150_firmware

Managed E65160

5.1

4.10.0.1

2501124_004340

2410035_055377

20201209

20200205

http://www.hp.com/go/colorljE65160_firmware

Managed MFP E67550

5.1

4.10.0.1

2501124_004322

2410035_055369

20201209

20200205

http://www.hp.com/go/ljE67550mfp_firmware

Managed MFP E67560

5.1

4.10.0.1

2501124_004322

2410035_055369

20201209

20200205

http://www.hp.com/go/ljE67560mfp_firmware

Managed MFP E67650

5.1

4.10.0.1

2501124_004322

2410035_055369

20201209

20200205

http://www.hp.com/go/colorljE67650_firmware

Managed MFP E67660

5.1

4.10.0.1

2501124_004322

2410035_055369

20201209

20200205

http://www.hp.com/go/colorljE67660mfp_firmware

Managed MFP E72425-E72430

5.1

4.10.0.1

2501124_004333

2410035_055379

20201209

20200205

http://www.hp.com/go/ljE72425mfp_firmware

HP LaserJet Managed series

เวอร์ชันระดับและชุด

การแก้ไขเฟิร์มแวร์

รหัสวันที่

ลิงก์ไปยังหน้าดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์

Managed MFP E72520-E72540

5.1

4.10.0.1

2501124_004328

2410035_055379

20201209

20200205

http://www.hp.com/go/ljE72500mfp_firmware

Managed E75245

5.1

4.10.0.1

2501124_004320

2410035_055362

20201209

20200205

http://www.hp.com/go/ljE75245_firmware

Managed MFP E77422-E77428

5.1

4.10.0.1

2501124_004311

2410035_055385

20201209

20200205

http://www.hp.com/go/colorljE77422mfp_firmware

Managed MFP E77822-E77830

5.1

4.10.0.1

2501124_004324

2410042_000206

20201209

20200205

http://www.hp.com/go/colorljE77800mfp_firmware

Managed MFP E78223-E78228

5.1

2501124_004311

20201209

HP.com

Managed MFP E78323-E78330

5.1

2501124_004324

20201209

HP.com

Managed MFP E82540-E82560

5.1

4.10.0.1

2501124_004341

2410041_000070

20201209

20200205

http://www.hp.com/go/ljE82500mfp_firmware

Managed E85055

5.1

4.10.0.1

2501124_004314

2410035_055337

20201209

20200205

http://www.hp.com/go/ljE85055_firmware

Managed MFP E87640-E87660

5.1

4.10.0.1

2501124_004327

2410042_000186

20201209

20200205

http://www.hp.com/go/colorljE87600mfp_firmware

Managed M506

3.9.6

2309025_582091

20191213

http://www.hp.com/go/managed_ljM506_firmware

Managed MFP M525

Managed Flow MFP M525

4.10.0.1

3.9.6

2410035_055361

2309025_582097

20200205

20191213

http://www.hp.com/go/managed_lj500mfpm525_firmware

HP LaserJet Managed series

เวอร์ชันระดับและชุด

การแก้ไขเฟิร์มแวร์

รหัสวันที่

ลิงก์ไปยังหน้าดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์

Managed MFP M527

5.1

4.10.0.1

3.9.6

2501124_004313

2410035_055366

2309025_582086

20201209

20200205

20191213

http://www.hp.com/go/managed_ljM527MFP_firmware

Managed M5531

3.9.6

2309025_582089

20191213

http://www.hp.com/go/managed_colorljM553_firmware

Managed MFP M575

Managed Flow MFP M575

4.10.0.1

3.9.6

2410035_055347

2309025_582106

20200205

20191213

http://www.hp.com/go/managed_lj500colorMFPM575_firmware

Managed MFP M5771

Managed Flow MFP M5771

5.1

4.10.1.2

2501124_004337

2410042_000202

2309025_582093

20201209

20200205

20191213

http://www.hp.com/go/managed_ljColorM577MFP_firmware

Managed M6051

3.9.6

2309025_582085

20191213

http://www.hp.com/go/managed_ljM605_firmware

Managed MFP M630

Managed Flow MFP M630

4.120.0.1

3.9.6

2410035_055342

2309025_582082

20200205

20191213

http://www.hp.com/go/managed_ljMFPM630_firmware

Managed M651

4.10.0.1

3.9.6

2410035_055355

2309025_582096

20200205

20191213

http://www.hp.com/go/managed_ljColorM651_firmware

Managed MFP M680

Managed Flow MFP M680

4.10.0.1

3.9.6

2410035_055336

2309025_582101

20200205

20191213

http://www.hp.com/go/managed_ljColorM680MFP_firmware

Managed MFP M725

4.10.0.1

3.9.6

2410035_055339

2309025_582103

20200205

20191213

http://www.hp.com/go/managed_ljMFPM725_firmware

Managed MFP M775

4.10.0.1

3.9.6

2410035_055356

2309025_582105

20200205

20191213

http://www.hp.com/go/managed_ljcolorMFPM775_firmware

Managed Flow MFP M830

4.10.0.1

3.9.6

2410035_055341

2309025_582112

20200205

20191213

http://www.hp.com/go/managed_ljflowM830MFP_firmware

Managed Flow MFP M880

4.10.0.1

3.9.6

2410035_055331

2309025_582098

20200205

20191213

http://www.hp.com/go/managed_colorljflowM880_firmware

1 คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยใหม่จะป้องกันการดาวน์เกรดเฟิร์มแวร์จากระยะไกลบนรุ่น HP SureStart ความพยายามในการดาวน์เกรดจากระยะไกลเป็นเวอร์ชันที่เก่ากว่า HP FutureSmart 3.8 จะล้มเหลว และจะแสดงข้อผิดพลาด 99.02.32 (แผงควบคุม) และ 33.05.09 (บันทึกการทํางาน) คุณสมบัตินี้ต้องมีคนอยู่ที่เครื่องพิมพ์เพื่อทําการดาวน์เกรดเฟิร์มแวร์บน HP Enterprise รุ่น M506, M552, M553, M577, M604, M605 และ M606 HP รุ่นอื่นจะไม่พบปัญหานี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ Embedded Security Features

1 HP ขอแนะนําให้ใช้เฟิร์มแวร์ล่าสุดที่มีอยู่ หากจําเป็นต้องดาวน์เกรดให้ใช้เมนู Preboot บนแผงควบคุม

HP LaserJet Enterprise

เวอร์ชัน HP FutureSmart ใช้สําหรับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Enterprise

หมายเหตุ:

สําหรับเครื่องพิมพ์ที่รองรับระดับเฟิร์มแวร์หลายระดับต่อไปนี้ HP FutureSmart 3 (FS3), HP FutureSmart 4 (FS4) และ/หรือ HP FutureSmart 5 (FS5) จะแสดงเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ล่าสุดทั้งสามระดับ หากรองรับเพียงระดับเดียว จะแสดงแต่ระดับดังกล่าวเท่านั้น

เวอร์ชันเฟิร์มแวร์ HP LaserJet Enterprise

HP LaserJet Enterprise series

เวอร์ชันระดับและชุด

การแก้ไขเฟิร์มแวร์

รหัสวันที่

ลิงก์ไปยังหน้าดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์

Enterprise M406

5.1

2501232_004577

2021

HP.com

Enterprise M407

5.1

2501232_004577

2021

HP.com

Enterprise MFP M430

5.1

2501232_004597

2021

HP.com

Enterprise MFP M431

5.1

2501232_004597

2021

HP.com

Enterprise M455

5.1

2501232_004576

2021

HP.com

Enterprise MFP M480

5.1

2501232_004575

2021

HP.com

Enterprise M5061

3.9.6

2309025_582091

20191213

http://www.hp.com/go/ljM506_firmware

Enterprise M507

5.1

4.10.0.1

2501124_004336

2410035_055338

20201209

20200205

http://www.hp.com/go/ljM507_firmware

Enterprise 500/M525 MFP

Enterprise 500/M525c flow MFP

4.10.0.1

3.9.6

2410035_055361

2309025_582097

20191213

20191213

http://www.hp.com/go/lj500mfpm525_firmware

Enterprise MFP M527

5.1

4.10.0.1

3.9.6

2501124_004313

2410035_055366

2309025_582086

20201209

20191213

20191213

http://www.hp.com/go/ljM527MFP_firmware

Enterprise MFP M528

5.1

4.10.0.1

2501124_004323

2410035_055348

20201209

20200205

http://www.hp.com/go/ljM528mfp_firmware

HP LaserJet Enterprise series

เวอร์ชันระดับและชุด

การแก้ไขเฟิร์มแวร์

รหัสวันที่

ลิงก์ไปยังหน้าดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์

Enterprise 500/M551

3.9.6

2309025_582108

20191213

http://www.hp.com/go/lj500colorM551_firmware

Enterprise 500/M5521

3.9.6

2309025_582089

20191213

http://www.hp.com/go/colorljM552_firmware

Enterprise 500/M5531

3.9.6

2309025_582089

20191213

http://www.hp.com/go/colorljM553_firmware

Enterprise 500/M554

5.1

2501124_004325

20201209

HP.com

Enterprise 500/M555

5.1

2501124_004325

20201209

HP.com

Enterprise 500/M575 MFP

Enterprise 500/M575c flow MFP

4.10.0.1

3.9.6

2410035_055347

2309025_582106

20200205

20191213

http://www.hp.com/go/lj500colorMFPM575_firmware

Enterprise MFP M5771

4.10.0.1

3.9.6

2501124_004337

2410042_000202

2309025_582093

20201209

20200205

20191213

http://www.hp.com/go/ljColorM577MFP_firmware

Enterprise MFP M578

5.1

2501124_004337

20201209

HP.com

Enterprise 600/M601

3.9.6

2309025_582113

20191213

http://www.hp.com/go/ljMFPM601_firmware

Enterprise 600/M602

3.9.6

2309025_582113

20191213

http://www.hp.com/go/ljMFPM602_firmware

Enterprise 600/M603

3.9.6

2309025_582113

20191213

http://www.hp.com/go/ljMFPM603_firmware

HP LaserJet Enterprise series

เวอร์ชันระดับและชุด

การแก้ไขเฟิร์มแวร์

รหัสวันที่

ลิงก์ไปยังหน้าดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์

Enterprise M6041

3.9.6

2309025_582085

20191213

http://www.hp.com/go/ljM604_firmware

Enterprise M6051

3.9.6

2309025_582085

20191213

http://www.hp.com/go/ljM605_firmware

Enterprise M6061

3.9.6

2309025_582085

20191213

http://www.hp.com/go/ljM606_firmware

Enterprise M607

3.9.6

2410035_055359

20191213

http://www.hp.com/go/ljM607_firmware

Enterprise M608

3.9.6

2410035_055359

20191213

http://www.hp.com/go/ljM608_firmware

Enterprise M609

3.9.6

2410035_055359

20191213

http://www.hp.com/go/ljM609_firmware

Enterprise M610

5.1

2501124_004315

20201209

HP.com

Enterprise M611

5.1

2501124_004315

20201209

HP.com

Enterprise M612

5.1

2501124_004315

20201209

HP.com

Enterprise MFP M630

4.10.0.1

3.9.6

2408067_049129

2309010_581400

20200205

20191213

http://www.hp.com/go/ljMFPM630_firmware

Enterprise MFP M631

5.1

4.10.0.1

2501124_004329

2410035_055385

20201209

20200206

http://www.hp.com/go/ljM631mfp_firmware

Enterprise MFP M632

5.1

4.10.0.1

2501124_004329

2410035_055385

20201209

20200206

http://www.hp.com/go/ljM632mfp_firmware

HP LaserJet Enterprise series

เวอร์ชันระดับและชุด

การแก้ไขเฟิร์มแวร์

รหัสวันที่

ลิงก์ไปยังหน้าดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์

Enterprise MFP M633

5.1

4.10.0.1

2501124_004329

2410035_055385

20201209

20200206

http://www.hp.com/go/ljM633mfp_firmware

Enterprise MFP M634

5.1

2501124_004329

20201209

HP.com

Enterprise MFP M635

5.1

2501124_004329

20201209

HP.com

Enterprise MFP M636

5.1

2501124_004329

20201209

HP.com

Enterprise M651

4.10.0.1

3.9.6

2410035_055355

2309025_582096

20200205

20191213

http://www.hp.com/go/ljColorM651_firmware

Enterprise M652

5.1

4.10.0.1

2501124_004340

2410035_055377

20201209

20200205

http://www.hp.com/go/colorljM652_firmware

Enterprise M653

5.1

4.10.0.1

2501124_004340

2410035_055377

20201209

20200205

http://www.hp.com/go/colorljM653_firmware

Enterprise M680 MFP

4.10.0.1

3.9.6

2410035_055336

2309025_582101

20200205

20191213

http://www.hp.com/go/ljColorM680MFP_firmware

Enterprise M681 MFP

5.1

4.10.0.1

2501124_004322

2410035_055369

20201209

20200205

http://www.hp.com/go/colorljM681mfp_firmware

Enterprise M682 MFP

5.1

4.10.0.1

2501124_004322

2410035_055369

20201209

20190701

http://www.hp.com/go/colorljM682mfp_firmware

Enterprise 700/M712

3.9.6

2309025_582104

20191213

http://www.hp.com/go/ljM712_firmware

Enterprise 700/M725

4.10.0.1

3.9.6

2410035_055339

2309025_582103

20200205

20191213

http://www.hp.com/go/ljMFPM725_firmware

HP LaserJet Enterprise series

เวอร์ชันระดับและชุด

การแก้ไขเฟิร์มแวร์

รหัสวันที่

ลิงก์ไปยังหน้าดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์

Enterprise M750

3.9.6

2309025_582102

20191213

http://www.hp.com/go/colorljM750_firmware

Enterprise M751

5.1

4.10.0.1

2501124_004320

2410035_055362

20201209

20200205

http://www.hp.com/go/colorljM751_firmware

Enterprise 700/M775 MFP

4.10.0.1

3.9.6

2410035_055356

2309025_582105

20200205

20191213

http://www.hp.com/go/ljcolorMFPM775_firmware

Enterprise M776 MFP

5.1

4.10.0.1

2501124_004319

2410035_055374

20201209

20200205

http://www.hp.com/go/ljM776_firmware

Enterprise M806

4.10.0.1

3.9.6

2410035_055363

2309025_582110

20200205

20191213

http://www.hp.com/go/ljM806_firmware

Enterprise M830 flow MFP

4.10.0.1

3.9.6

2410035_055341

2309025_582112

20200205

20191213

http://www.hp.com/go/ljflowM830MFP_firmware

Enterprise M855

4.10.0.1

3.9.6

2410035_055334

2309025_582099

20200205

20191213

http://www.hp.com/go/colorljM855_firmware

Enterprise M856

5.1

4.10.0.1

2501124_004314

2410035_055337

20201209

20200205

http://www.hp.com/go/ljM856_firmware

Enterprise M880 flow MFP

4.10.0.1

3.9.6

2410035_055331

2309025_582098

20200205

20191213

http://www.hp.com/go/colorljflowM880_firmware

Enterprise CM4540 MFP

3.9.6

2309025_582081

20191213

http://www.hp.com/go/cljcm4540mfp_firmware

Enterprise M4555 MFP

3.9.6

2309025_582088

20191213

http://www.hp.com/go/ljm4555mfp_firmware

Enterprise CP5520/CP5525

3.9.6

2309025_582084

20191213

http://www.hp.com/go/cljcp5525_firmware

1 คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยใหม่จะป้องกันการดาวน์เกรดเฟิร์มแวร์จากระยะไกลบนรุ่น HP SureStart ความพยายามในการดาวน์เกรดจากระยะไกลเป็นเวอร์ชันที่เก่ากว่า HP FutureSmart 3.8 จะล้มเหลว และจะแสดงข้อผิดพลาด 99.02.32 (แผงควบคุม) และ 33.05.09 (บันทึกการทํางาน) คุณสมบัตินี้ต้องมีคนอยู่ที่เครื่องพิมพ์เพื่อทําการดาวน์เกรดเฟิร์มแวร์บน HP Enterprise รุ่น M506, M552, M553, M577, M604, M605 และ M606 HP รุ่นอื่นจะไม่พบปัญหานี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ Embedded Security Features

1 HP ขอแนะนําให้ใช้เฟิร์มแวร์ล่าสุดที่มีอยู่ หากจําเป็นต้องดาวน์เกรดให้ใช้เมนู Preboot บนแผงควบคุม

HP OfficeJet Enterprise

เวอร์ชัน HP FutureSmart ใช้สําหรับเครื่องพิมพ์ HP OfficeJet Enterprise

หมายเหตุ:

สําหรับเครื่องพิมพ์ที่รองรับระดับเฟิร์มแวร์หลายระดับต่อไปนี้ HP FutureSmart 3 (FS3), HP FutureSmart 4 (FS4) และ/หรือ HP FutureSmart 5 (FS5) จะแสดงเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ล่าสุดทั้งสามระดับ หากรองรับเพียงระดับเดียว จะแสดงแต่ระดับดังกล่าวเท่านั้น

HP OfficeJet Enterprise series

เวอร์ชันระดับและชุด

การแก้ไขเฟิร์มแวร์

รหัสวันที่

ลิงก์ไปยังหน้าดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์

Enterprise X555

4.10.0.1

3.9.6

2410035_055353

2309025_582114

20200205

20191213

www.hp.com/go/colorojX555_firmware

Enterprise MFP X585

4.10.0.1

3.9.6

2410035_055328

2309025_582083

20200205

20191213

www.hp.com/go/colorojMFPX585_firmware

Managed MFP X585

Managed Flow MFP X585

4.10.0.1

3.9.6

2410035_055328

2309025_582083

20200205

20191213

http://www.hp.com/go/managed_colorojMFPX585_firmware

HP PageWide

เวอร์ชัน HP FutureSmart ใช้สําหรับเครื่องพิมพ์ HP PageWide Enterprise และ Managed

หมายเหตุ:

สําหรับเครื่องพิมพ์ที่รองรับระดับเฟิร์มแวร์หลายระดับต่อไปนี้ HP FutureSmart 3 (FS3), HP FutureSmart 4 (FS4) และ/หรือ HP FutureSmart 5 (FS5) จะแสดงเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ล่าสุดทั้งสามระดับ หากรองรับเพียงระดับเดียว จะแสดงแต่ระดับดังกล่าวเท่านั้น

HP PageWide series

เวอร์ชันระดับและชุด

การแก้ไขเฟิร์มแวร์

รหัสวันที่

ลิงก์ไปยังหน้าดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์

Enterprise Color 556

5.1

4.10.0.1

3.9.6

2501124_004330

2410035_055386

2309025_582092

20201209

20200206

20191213

www.hp.com/go/colorpw556_firmware

Managed Color E55650

5.1

4.10.0.1

3.9.6

2501124_004330

2410035_055386

2309025_582092

20201209

20200206

20191213

www.hp.com/go/managed_colorE55650_firmware

Enterprise Color MFP 586

5.1

4.10.0.1

3.9.6

2501124_004320

2410035_055370

2309025_582095

20201209

20200206

20191213

www.hp.com/go/colorpwMFP586_firmware

Managed Color MFP E58650

5.1

4.10.0.1

3.9.6

2501124_004320

2410035_055370

2309025_582095

20201209

20200206

20191213

http://www.hp.com/go/managed_MFPcolorE58650_firmware

Enterprise 755

5.1

4.10.0.1

2501124_004331

2410035_055375

20201209

20200205

http://www.hp.com/go/colorpw755_firmware

Enterprise 765

5.1

4.10.0.1

2501124_004331

2410035_055375

20201209

20200205

www.hp.com/go/pw765_firmware

Enterprise MFP 780

Enterprise MFP 785

5.1

4.10.0.1

2501124_004338

2410035_055368

20201209

20200205

www.hp.com/go/pw780MFP_firmware

Managed E75160

5.1

4.10.0.1

2501124_004331

2410035_055375

20201209

20200205

www.hp.com/go/pwE75160_firmware

Managed P75250

5.1

4.10.0.1

2501124_004331

2410035_055375

20201209

20200205

www.hp.com/go/colorpwP75250_firmware

Managed P77440

5.1

4.10.0.1

2501124_004326

2410035_055376

20201209

20200205

www.hp.com/go/pwP77440_firmware

Managed MFP E77650

5.1

4.10.0.1

2501124_004338

2410035_055368

20201209

20200205

www.hp.com/go/pwE77650_firmware

Managed MFP E77660

5.1

4.10.0.1

2501124_004338

2410035_055368

20201209

20200205

www.hp.com/go/pwE77660_firmware

Managed MFP P77940

5.1

4.10.0.1

2501124_004326

2410035_055376

20201209

20200205

www.hp.com/go/colorpwP77940mfp_firmware

Managed MFP P77950

5.1

4.10.0.1

2501124_004326

2410035_055376

20201209

20200205

www.hp.com/go/colorpwP77950mfp_firmware

Managed MFP P77960

5.1

4.10.0.1

2501124_004326

2410035_055376

20201209

20200205

www.hp.com/go/colorpwP77960mfp_firmware

วิธีอัปเดตเฟิร์มแวร์

สำหรับวิธีการอัปเกรดที่รองรับ โปรดดูไฟล์ ReadMe สำหรับเครื่องพิมพ์แต่ละตัว

หมายเหตุ:

การแก้ไขและคุณสมบัติใหม่จากเฟิร์มแวร์รุ่นก่อนหน้ายังมีอยู่ในเฟิร์มแวร์เวอร์ชันใหม่ล่าสุดด้วย (เช่น เวอร์ชัน 4.8 มีคุณสมบัติ/การแก้ไขใหม่ ๆ ที่ให้มาตั้งแต่เวอร์ชัน 4.8, 4.7, 4.6 เป็นต้น)

วิธีการอัพเดตส่วนใหญ่จะถือว่าเครื่องพิมพ์เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายโดยเฟิร์มแวร์จะถูกอัพเดตจากระยะไกล ยกเว้นในกรณีที่แฟลชไดร์ฟ USB ปรากฏอยู่ในวิธีอัปเกรดที่มีให้เลือก อัพเดตเครื่องพิมพ์หลายเครื่องพิมพ์กันโดยใช้ HP Web Jetadmin

วิธีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ HP FutureSmart

หมายเหตุ:

การดาวน์เกรดจาก FutureSmart 4 เป็น FutureSmart 3 จะทำให้เกิดการสูญเสียการตั้งค่าแบบกำหนดเอง ก่อนที่จะอัปเกรดเป็น FutureSmart 4 ให้ไปที่ FutureSmart Navigation Compass เพื่อตรวจสอบความแตกต่างของจอแสดงผลและการดัดแปลงคุณสมบัติใดๆ ที่มี

เครื่องพิมพ์ HP Enterprise จะมีไฟล์บีบอัด .zip สำหรับระบบปฏิบัติการทั้งหมดที่ประกอบไปด้วยเฟิร์มแวร์ .bdl ที่สามารถติดตั้งได้ตามวิธีการต่อไปนี้

 • Embedded Web Server (EWS) โดยใช้ไฟล์ .bdl

 • ใช้แฟลชไดร์ฟ USB ผ่านไฟล์ .bdl

 • Web Jetadmin (อัพเดตเครื่องพิมพ์หลายเครื่องพร้อม ๆ กัน) โดยใช้ไฟล์ .bdl

สำหรับคำแนะนำ โปรดไปที่ Update the printer firmwareประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย