ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

ชุดหูฟัง HP Reverb G2 Omnicept Virtual Reality - วิธีเปลี่ยนสายคาดศีรษะ

หลังจากได้รับอะไหล่สายคาดศีรษะแล้ว คุณจะสามารถติดตั้งไว้ที่หูฟังของคุณได้

เครื่องมือที่จำเป็นในการเปลี่ยนสายคาดหูฟัง

คุณต้องมีเครื่องมือดังต่อไปนี้เพื่อทำกระบวนการเหล่านี้ให้เสร็จเรียบร้อย

 • ไขควง #1 ของ Philips

 • เครื่องมืองัดแงะแบบบาง

เปลี่ยนสายคาดหูฟัง

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อถอดสายคาดหูฟังอันเก่าออกและติดตั้งสายคาดหูฟังอันใหม่แทน

 1. วางผ้าป้องกันบนบนพื้นที่คุณจะทำงานเพื่อป้องกันเลนส์ระหว่างกระบวนการเปลี่ยนใหม่

 2. ค้นหาปะเก็นส่วนหน้า

  การค้นหาปะเก็นส่วน
 3. นำคลิปสายเคเบิลออก

  การถอดคลิปสายและส่วนบนของสายคาด
 4. นำสายคาดส่วนบนออกจากด้านหน้าของหูฟัง

  การถอดส่วนบนของสายคาด
 5. ถอดปะเก็นด้านหลังออก

  1. ปรับตำแหน่งสายคาดส่วนหลังไปยังตำแหน่ง MAX

   การปรับตำแหน่งสายคาดไปยังตำแหน่ง MAX
  2. ดึงแผ่นรองออกจากด้านซ้ายและด้านขวาจนกระทั่งเปิดและแยกออกจากปะเก็นส่วนหลัง

   ดึงแผ่นรองออกจากแต่ละด้าน
  3. ดึงแผ่นรองด้านหนึ่งจนกระทั่งหลุดออกจากปะเก็นส่วนหลัง

   ดึงแผ่นรองด้านหนึ่งออก
  4. หูฟังที่ถอดปะเก็นส่วนหลังออกแล้ว

   นำปะเก็นส่วนหลังออกแล้ว
 6. ขันสกรูที่แต่ละด้านของลำโพงหูฟัง จากนั้นจึงถอดออกจากลำโพงแต่ละข้าง โปรดทราบว่าทอร์คของสกรูหูฟังมีค่าอยู่ที่ 3.0±0.1 kgf/cm

  ขันสกรูลำโพงของหูฟังเพื่อถอดออก
 7. วางหูฟังของลำโพงแต่ละชิ้นไว้บนแผ่นกันกระแทกเพื่อป้องกันความเสียหาย

  การป้องกันความเสียหายของลำโพงแต่ละข้างด้วยแผ่นกันกระแทก
 8. การใช้เครื่องมืองัดแงะแบบบางเพื่องัดขาหูฟังด้านข้างออกบางส่วน

  หมายเหตุ:

  นำขาหูฟังด้านข้างส่วนนอกออกอย่างระมัดระวัง หูฟังมีการเดินสายสัญญาณเสียงด้านในขาหูฟัง และจะต้องแปะยึดกลับเข้าไปใหม่หากดึงสายออกมา

  1. ดันล็อคแนวนอนทั้ง 6 ชุดออก

  2. ดันล็อคแนวตั้งทั้งสอง

   การเปิดขาหูฟังแต่ละข้างออกบางส่วน
 9. ดึงสายคาดลงมาผ่านรูในขาหูฟัง จากนั้นจึงนำออกจากขาหูฟัง ค่อยๆ ดึงคลิปออกเพื่อไม่ให้แตกหัก

  1. ถอดสายคาดออกจากขาหูฟัง

   การถอดสายคาดออกจากขาหูฟัง
  2. ดึงขาพลาสติกออกจนกระทั่งมีช่องว่างระหว่างชิ้นส่วนทั้งสองส่วน จากนั้นแยกชิ้นส่วนออก

  การดึงขาหูฟังและแยกออก

  ระมัดระวังอย่าทำให้สายสัญญาณเสียงมีความเสียหายในขั้นตอนดังต่อไปนี้ หากสายสัญญาณเสียหายอาจทำให้ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ทั้งชุด ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมอยู่ในประกัน

  ค่อยๆ ดึงสายคาดออกมาเพื่อไม่ให้คลิปแตกหัก การดึงสายคาดออกอย่างไม่ระมัดระวังอาจทำให้คลิปเสียหายได้ พยายามอย่าทำให้เกิดความเสียหายกับสายสัญญาณเสียงเมื่อคุณแยกสายออกจากขาหูฟังส่วนนอก หากสายสัญญาณเสียงห้อยออกมา คุณต้องแปะยึดกลับเข้าไปอย่างระมัดระวัง

 10. แยกส่วนขาหูฟังส่วนนอก

  การแยกส่วนขาหูฟังส่วนนอก
  หมายเหตุ:

  ขาหูฟังจะยังอยู่บน HMD เนื่องจากมีสายไมโครโฟน

 11. ถอดสกรูสองตัวที่ยึดชุดสายรัดด้านบนออก หากชุดสายรัดด้านบนมีปัญหา จะต้องเปลี่ยนชุดสายรัดด้านบนแยกต่างหากโดยใช้ชุดชิ้นส่วนอะไหล่เท่านั้น

  การถอดชุดสายรัดด้านบน
 12. วางสายคาดที่ถอดออกแล้วไว้ด้านข้าง จากนั้นจึงเตรียมติดตั้งสายคาดอันใหม่ หากสายสัญญาณเสียงหลุดออก ให้เดินสายใหม่แล้วแปะยึดเข้ากับขาหูฟัง อย่าแปะเทปที่ขอบของหูฟัง แปะเทปในพื้นที่ที่กําหนดโดยวงแหวนสีเหลือง ต้องเสียบสายในช่องตามลูกศรสีแดง

  เดินสายสัญญาณแล้วยึดด้วยเทป
 13. ในการประกอบหูฟังใหม่ ให้ดึงสายคาดผ่านช่องในขาหูฟังด้านนอก โปรดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นกับสายสัญญาณเสียงในขั้นตอนดังต่อไปนี้ หากสายสัญญาณเสียหายอาจทำให้ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ทั้งชุด ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมอยู่ในประกัน

  การประกอบสายคาดเข้ากับขาหูฟัง
 14. กดขาหูฟังด้านในและด้านนอกเข้าด้วยกัน ตรวจสอบว่าแถบสายรัดจะต้องไม่หลุดออกมาจากตัวขาหูฟัง

  ประกอบขาหูฟังด้านในและด้านนอก
 15. ใส่หมุดโปโกของลำโพงให้ตรงรูของแต่ละด้านของหูฟัง จากนั้นจึงขันสกรูให้แน่น

  หมายเหตุ:

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งลำโพงถูกด้านแล้ว ทอร์คของสกรูหูฟังมีค่าอยู่ที่ 3.0±0.1 kgf/cm

  การติดตั้งสกรูของหูฟัง
  การติดตั้งสกรูของหูฟังบนด้านที่ถูกต้อง
 16. จัดตําแหน่งขาและรูของ POGO

  การจัดตําแหน่งขาและรูของ POGO
 17. หาล็อคด้านหน้าและด้านข้างบนสายคาดส่วนหลัง

  การหาล็อคของปะเก็นส่วนหลัง
 18. เพื่อป้องกันความเสียหาย ให้ค่อยๆ ดันคลิปปะเก็นส่วนหลังไปที่ล็อคสายรัดด้านหลัง โดยเริ่มจากล็อคตรงกลางและเลื่อนไปด้านข้าง คุณจะได้ยินเสียงคลิกเมื่อตัวล็อกเชื่อมต่อกัน

  ดันคลิปเข้าไป
 19. ต่อคลิปสายสัญญาณเข้ากับส่วนบนของสายคาดใหม่

  การติดตั้งด้านบนของสายรัด
  หมายเหตุ:

  คลิปสายสัญญาณไม่ใช่แบบสองทิศทาง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าล็อคเข้ากับหูฟังแล้ว

  ต้องไม่ติดตั้งคลิปสายสัญญาณกลับด้าน มิฉะนั้นคลิปจะไม่สามารถยึดสายสัญญาณเอาไว้ได้

  การติดตั้งคลิปสายสัญญาณ
 20. ตรวจสอบว่าจุดสามเหลี่ยมจะต้องหันขึ้นและคลิปหนีบสายปิดได้ถูกต้อง

  การจัดแนวของคลิปสายสัญญาณ
 21. การติดตั้งปะเก็นส่วนหน้าใหม่ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดรอยนิ้วมือที่เลนส์ ให้สวมถุงมือในขณะติดตั้งปะเก็นส่วนหน้าเข้าไปใหม่

  การติดตั้งปะเก็นส่วนหน้า


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย