ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP PC - ไดรฟ์ CD หรือ DVD ไม่สามารถเขียนแผ่นดิสก์ได้

หากคุณไม่สามารถเขียนเพลงหรือข้อมูลลงบน CD หรือ DVD เปล่าได้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแก้ไขปัญหา

สำหรับ คอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจ ข้อจำกัดด้านความปลอดภัยอาจทำให้ไม่สามารถใช้ออพติคอลไดร์ฟเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่อ่านดิสก์ โปรดติดต่อแผนกไอทีบริษัทของคุณ หรือฝ่ายบริการไอทีในท้องถิ่นของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ:

เอกสารนี้สันนิษฐานว่าไดรฟ์ CD หรือ DVD ของคุณใช้ระบบปฏิบัติการ Windows และสามารถอ่านข้อมูลบนแผ่นดิสก์ได้ หากซอฟต์แวร์ที่ใช้เขียนแผ่นดิสก์ของคุณแสดงข้อความ No burner is currently available (เครื่องเขียนไม่สามารถใช้งานได้ในขณะนี้) (หรือข้อความในลักษณะนี้) หรือไดรฟ์ไม่สามารถ เล่น CD และ DVD ได้ แสดงว่าเอกสารนี้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ แต่ให้ดู HP PC - ไม่พบไดรฟ์ CD/DVD (Windows 10)

ใช้แผ่นดิสก์ประเภทอื่น

หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่สามารถเขียนแผ่นดิสก์ ลองใช้แผ่นดิสก์ประเภทอื่น ประเภทดิสก์ที่คุณใช้เขียนข้อมูลต้องใช้ร่วมกับประเภทของดิสก์ไดรฟ์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณจะไม่สามารถเขียนข้อมูลบนแผ่นดิสก์ DVD-R ในไดรฟ์ที่ไม่สนับสนุนเทคโนโลยี DVD-R ได้

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบ ให้ลองใช้คอมแพคดิสก์ที่สามารถบันทึกข้อมูลได้ (CD-R) ยี่ห้ออื่นๆ ดิสก์ไดรฟ์ที่สามารถบันทึกข้อมูลได้ทั้งหมดสนับสนุนแผ่น CD-R

ทำไมถึงต้องลองใช้ดิสก์แผ่นอื่น แผ่นดิสก์ที่เขียนได้ซึ่งมาพร้อมคุณสมบัติการเขียนข้อมูลแบบเฉพาะต่างๆ มีหลากหลายยี่ห้อและประเภท ประสิทธิภาพการทำงานจึงอาจแตกต่างกันไป ดิสก์ไดรฟ์ของคุณสามารถปรับคุณสมบัติต่างๆ ของเลเซอร์และการหมุนแผ่นดิสก์ให้เข้ากับคุณสมบัติของแผ่นดิสก์ได้ แต่อาจไม่สามารถปรับให้เข้ากับสื่อที่ใช้บันทึกข้อมูลบางรุ่นได้

หากไดรฟ์ไม่สามารถเขียนแผ่นดิสก์ยี่ห้ออื่น ให้ลดความเร็วในการเขียนดิสก์

ลดความเร็วในการเขียนแผ่นดิสก์

หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่สามารถเขียนแผ่นดิสก์ ลองเขียนแผ่นดิสก์โดยใช้ความเร็วในการเขียนช้าลง

ลดความเร็วในการเขียนข้อมูลในซอฟต์แวร์ที่ใช้เขียนข้อมูลบนแผ่นดิสก์ เมื่อลดความเร็วในการเขียนข้อมูลลง เวลาที่ใช้ในการดำเนินการจะมากขึ้น แต่กระบวนการเขียนข้อมูลมีแนวโน้มที่จะสำเร็จมากกว่า และแผ่นดิสก์ที่เขียนเสร็จสมบูรณ์จะมีแนวโน้มที่จะใช้งานในอุปกรณ์อื่นๆ ได้ดีกว่า

ลดความเร็วในการเขียนแผ่นดิสก์ใน CyberLink Power2Go

ถอดไดรฟ์ CD/DVD ออกจากตัวจัดการอุปกรณ์

หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่สามารถเขียนแผ่นดิสก์ ลองถอดไดร์ฟ CD/DVD โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เมื่อลบไดรฟ์ออกจากตัวจัดการอุปกรณ์:

 1. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ์)

  การค้นหา Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ์)
 2. ดับเบิลคลิกที่ DVD/CD-ROM drives (ไดร์ฟ DVD/CD-ROM) เพื่อขยายหมวดรายการ

  หน้าต่าง Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ์) แสดงตำแหน่งไดร์ฟ DVD/CD-ROM
 3. คลิกขวาที่ชื่อไดรฟ์และเลือก Uninstall (ถอนการติดตั้ง)

  หน้าต่างตัวจัดการอุปกรณ์, ถอนการติดตั้งไดรฟ์ DVD/CD-ROM

  หากหน้าต่างยืนยันเปิดขึ้น ให้คลิก OK (ตกลง) ชื่อไดรฟ์ควรถูกลบออกจากรายการ (และหมวดหมู่ไดรฟ์ DVD/CD-ROM จะถูกลบ หากมีเพียงไดรฟ์เดียว) อย่ารีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ และอย่ารีเฟรชรายการฮาร์ดแวร์

 4. ปิดตัวจัดการอุปกรณ์

  หมายเหตุ:

  คุณต้องล้างตัวกรองรีจิสทรีก่อนพยายามเขียนดิสก์แผ่นอื่น

ล้างตัวกรองรีจิสทรี

หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่สามารถเขียนแผ่นดิสก์ ลองการล้างตัวกรองรีจิสทรี หากต้องการล้างตัวกรองรีจิสทรีบนและล่าง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. ลบซอฟต์แวร์ที่ใช้เขียน CD/DVD ทั้งหมด (เช่น Cyberlink Power2Go) โดยใช้หน้าต่างโปรแกรมและคุณลักษณะในแผงควบคุม สำหรับวิธีใช้เพิ่มเติม โปรดดู HP PC - การถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ (Windows 10, 8)

  หมายเหตุ:

  โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ใช้เขียนแผ่นดิสก์ใหม่ได้ ก่อนถอนการติดตั้ง สำหรับการค้นหาซอฟต์แวร์หลังจากคุณถอนการติดตั้งแล้ว ให้ใช้ HP Recovery Manager ในกรณีที่ซอฟต์แวร์ที่ใช้เขียนข้อมูลมาจาก HP หรือจะเป็นการถอนการติดตั้งจากไฟล์การติดตั้ง ในกรณีที่ซอฟต์แวร์ที่ใช้เขียนข้อมูลมาจากบริษัทอื่น

 2. ถอดสายของอุปกรณ์ Plug and Play ภายนอกที่ไม่จำเป็นทั้งหมดออก โดยเฉพาะกล้องถ่ายรูป

 3. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด regedit (แก้ไขรีจิสทรี)

  หากคุณได้รับแจ้งให้ใส่รหัสผ่านผู้ดูแลระบบหรือยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือยืนยัน

  ค้นหา regedit
 4. เลือก Computer (คอมพิวเตอร์) ในหน้าต่างหลัก

  Registry Editor (ตัวแก้ไขรีจิสทรี)
 5. คลิก File > Export พิมพ์ชื่อไฟล์ที่จำง่าย แล้วคลิก Save (บันทึก)

  สำเนาของรีจิสทรีจะถูกบันทึกในโฟลเดอร์เอกสารเพื่อสำรองไว้ใช้ หากมีปัญหาเกิดขึ้นหลังจากทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ให้เรียกดูไฟล์และดับเบิลคลิกเพื่อเรียกคืนรีจิสทรี

 6. คลิกลูกศรที่อยู่ติดกับรายการต่อไปนี้ในรายการเพื่อขยายรายการ:

  • HKEY_LOCAL_MACHINE

  • SYSTEM

  • CurrentControlSet

  • Control

  • Class

 7. เลือก 4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318 ตรวจสอบว่าคุณได้เลือกชื่อคีย์นี้แล้ว

 8. หากค่า LowerFilters ปรากฏที่ด้านขวาของหน้าต่างแก้ไขรีจิสทรี ให้เลือกค่า LowerFilters และกดปุ่ม delete ยืนยันการลบโดยการคลิก Yes (ใช่)

  Registry Editor ที่เลือก LowerFilters ไว้
 9. หากมีค่า UpperFilters ปรากฏด้วย ให้เลือก UpperFilters ในด้านขวาของหน้าต่างและกดปุ่ม delete ยืนยันการลบโดยการคลิก Yes (ใช่)

 10. ลบค่า UpperFilters และ LowerFilters อื่นทั้งหมดภายในคีย์ 4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318 ออก หากมี

 11. เลือก Registry Editor รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ และรอให้ Windows กำหนดค่าไดรเวอร์ที่จำเป็นสำหรับฮาร์ดแวร์ใหม่

 12. หลังจากลบซอฟต์แวร์ที่ใช้เขียนข้อมูลบน CD/DVD ทั้งหมดออก ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ คุณสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ได้จาก Microsoft, HP หรือเว็บไซต์ของผู้ผลิต โดยขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์

  • ตรวจสอบจาก Microsoft Store แอพหลายแอพที่ติดตั้งมาให้แล้วในคอมพิวเตอร์ของคุณจะสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีในแอพ Microsoft Store

  • ไปที่หน้า ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ หากหน้า Let's identify your product to get started (ระบุผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อเริ่ม) ปรากฏขึ้น เลือกประเภทของคอมพิวเตอร์ของคุณ พิมพ์ชื่อรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วจากนั้น คลิก Submit (ส่ง) จากรายการหมวดหมู่ของซอฟต์แวร์และไดร์เวอร์ที่มี ค้นหาซอฟต์แวร์หรือไดร์เวอร์ที่คุณกำลังค้นหา คลิกที่ชื่อหมวดหมู่ และจากนั้น คลิก Download (ดาวน์โหลด)

  • ไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตซอฟต์แวร์

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการสนับสนุน ให้ไปที่ HP PC - ปัญหากับแอพใน Windows 10

 13. ลองสร้างแผ่นดิสก์อีกครั้ง หากคุณยังไม่สามารถสร้างแผ่นที่สามารถอ่านในไดรฟ์อื่นได้ ให้ใช้ Microsoft System Restore

ทดสอบเพื่อค้นหาความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์ของไดรฟ์ออปติคอล

การจัดแนวเลเซอร์และฮาร์ดแวร์ที่สนับสนุนต้องมีความแม่นยำในระดับสูง เมื่อไดรฟ์ CD/DVD ในคอมพิวเตอร์ของคุณใช้งานมานาน จะได้รับผลกระทบจากการสั่น ฝุ่นละออง การสึกหรอทางกล และปัจจัยอื่นๆ หากไดรฟ์ CD/DVD ยังไม่ทำงานและคุณสงสัยว่าไดรฟ์ CD/DVD อาจสภาพไม่ดีหลังจากทำตามขั้นตอนก่อนหน้า ให้ทดสอบไดรฟ์เพื่อดูว่าฮาร์ดแวร์ขัดข้องหรือไม่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบเพื่อหาความผิดพลาดทางด้านฮาร์ดแวร์ของไดรฟ์ CD/DVD ที่ HP PC - การทดสอบเพื่อหาความผิดพลาดทางด้านฮาร์ดแวร์ใน Windows 10

หากการทดสอบไดรฟ์ CD/DVD ล้มเหลว จะต้องเปลี่ยนไดรฟ์ใหม่ หรือส่งคอมพิวเตอร์ซ่อม

การกู้ข้อมูลระบบเพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows

หากเพิ่งพบปัญหานี้ ให้กู้คืนระบบคอมพิวเตอร์ไปยังจุดก่อนที่จะเกิดปัญหา ซึ่งมักสามารถแก้ไขปัญหาได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน HP PC - การใช้ Microsoft System Restore

ทำการรีเซ็ตระบบ Windows 10

หากยังพบปัญหาอยู่ ให้กู้คืนระบบคอมพิวเตอร์กลับสู่การกำหนดค่าดั้งเดิม

Microsoft มีระบบรีเซ็ตเพื่อให้คุณแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์โดยการติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ ก่อนใช้ตัวเลือกนี้ ตรวจสอบว่าคุณได้สำรองข้อมูลไฟล์สำคัญทั้งหมดเอาไว้แล้ว

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ HP PCs - Reset the computer (HP PC - การรีเซ็ตคอมพิวเตอร์)ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย