ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

ยกเลิกงานพิมพ์บนเครื่องพิมพ์ HP

ยกเลิกงานพิมพ์ที่รอดำเนินการหรือที่กำลังดำเนินการจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ หรือยกเลิกงานพิมพ์จากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาที่ส่งงานพิมพ์ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย