ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

ยกเลิกงานพิมพ์บนเครื่องพิมพ์ HP

ยกเลิกงานพิมพ์ที่รอดำเนินการหรือที่กำลังดำเนินการจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ หรือยกเลิกงานพิมพ์จากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาที่ส่งงานพิมพ์

ยกเลิกงานพิมพ์จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

ยกเลิกงานพิมพ์ปัจจุบันจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ:

การยกเลิกจากแผงควบคุมจะหยุดเฉพาะงานปัจจุบันเท่านั้น แต่จะไม่ยกเลิกงานพิมพ์อื่นที่รออยู่ในคิว

 • สำหรับเครื่องพิมพ์พร้อมปุ่มกด ให้กดปุ่ม Cancel (ยกเลิก)

 • สำหรับเครื่องพิมพ์จอสัมผัส ให้แตะ X, Stop หรือ Cancel

ตัวอย่างการยกเลิกงานพิมพ์จากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์

หากคุณไม่สามารถยกเลิกงานพิมพ์จากแผงควบคุม ให้ยกเลิกจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาที่คุณใช้ส่งงาน

ยกเลิกงานพิมพ์จากคอมพิวเตอร์

ยกเลิกงานพิมพ์ในคอมพิวเตอร์ Windows หรือ Mac

หมายเหตุ:

คุณสามารถยกเลิกงานพิมพ์ได้เฉพาะจากคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้เพื่อส่งงานพิมพ์

ยกเลิกงานพิมพ์ (Windows)

ยกเลิกงานพิมพ์จากคิวพิมพ์ใน Windows

 1. เปิดคิวการพิมพ์

  • หากไอคอนเครื่องพิมพ์ปรากฏขึ้นในส่วนการแจ้งเตือน ให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอนเพื่อเปิดคิวพิมพ์

   ตัวอย่างไอคอนเครื่องพิมพ์ในส่วนการแจ้งเตือน
  • หากไอคอนเครื่องพิมพ์ไม่ปรากฏขึ้น ให้ค้นหาและเปิด เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์ เลือกเครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นคลิก เปิดคิว

   ตัวอย่างเครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์ การคลิกเลือกเครื่องพิมพ์ เปิดคิว
 2. คลิกชวาเลือกงานพิมพ์ที่ต้องการยกเลิก จากนั้นคลิก ยกเลิก

  ตัวอย่างการคลิกขวาที่งานพิมพ์ และนั้นคลิก ยกเลิก

หากงานพิมพ์ยังค้างอยู่ในคิวพิมพ์หลังยกเลิกแล้ว ให้ไปที่ เครื่องพิมพ์ HP - งานพิมพ์ติดค้างในคิวพิมพ์ เพื่อดูการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม

ยกเลิกงานพิมพ์ (Mac)

ยกเลิกงานพิมพ์จากคิวพิมพ์ใน macOS

 1. เปิดคิวการพิมพ์

  • หากไอคอนเครื่องพิมพ์ปรากฏขึ้นใน Dock ให้คลิกที่ไอคอนเพื่อเปิดคิวพิมพ์

   ตัวอย่างไอคอนเครื่องพิมพ์ใน Dock
  • หากไอคอนเครื่องพิมพ์ไม่ปรากฏขึ้น ให้ค้นหาและเปิด เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์ เลือกเครื่องพิมพ์ของคุณจากรายการ จากนั้นคลิก เปิดคิวพิมพ์

   ตัวอย่างการคลิก เปิดคิวพิมพ์ ใน เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์
 2. คลิกที่ไอคอน ยกเลิก ถัดจากงานพิมพ์ที่ต้องการยกเลิก

  ตัวอย่างการคลิก ยกเลิก

หากงานพิมพ์ยังค้างอยู่ในคิวพิมพ์หลังยกเลิกแล้ว ให้ไปที่ เครื่องพิมพ์ HP - งานพิมพ์ติดค้างในคิวพิมพ์ เพื่อดูการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม

ยกเลิกงานพิมพ์จากอุปกรณ์พกพา

ยกเลิกงานพิมพ์ปัจจุบันผ่านอุปกรณ์ Android หรือ Apple iOS

หมายเหตุ:

คุณสามารถยกเลิกงานพิมพ์ได้เฉพาะจากอุปกรณ์พกพาที่คุณใช้เพื่อส่งงานพิมพ์

ยกเลิกงานพิมพ์ (Android)

ยกเลิกงานพิมพ์จากคิวพิมพ์ใน Android

 1. กวาดนิ้วลงจากด้านบนของหน้าจอเพื่อเปิดส่วนการแจ้งเตือน

 2. เลือกงานพิมพ์ที่ต้องการยกเลิก

 3. แตะ ยกเลิก เพื่อยกเลิกงานพิมพ์

  ตัวอย่างการแตะ ยกเลิก ใน Android

ยกเลิกงานพิมพ์ (Apple iOS)

ยกเลิกงานพิมพ์จากคิวพิมพ์ใน iPhone หรือ iPad

 1. เปิด App Switcher (ตัวสลับแอพ)

  • หากอุปกรณ์มีปุ่ม หน้าหลัก ให้กดปุ่ม หน้าหลัก สองครั้ง

  • หากอุปกรณ์ไม่มีปุ่ม หน้าหลัก ให้กวาดนิ้วจากด้านล่างของหน้าจอ

 2. กวาดนิ้วไปทางซ้าย จากนั้นแตะแอพ Print Center

  หมายเหตุ:

  แอพ Print Center จะปรากฏขึ้นใน App Switcher เฉพาะในกรณีที่เครื่องพิมพ์กำลังประมวลผลงานพิมพ์

 3. เลือกงานพิมพ์ที่ต้องการยกเลิก จากนั้นแตะ ยกเลิกการพิมพ์

  ตัวอย่างการแตะ ยกเลิกการพิมพ์ ใน iOS


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย