ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ
หน้านี้ได้รับการแปลอัตโนมัติโดย Microsoft Translator

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจาก HP - ข้อผิดพลาด 'We can't find your camera' (ไม่สามารถค้นพบกล้องของคุณ) ปรากฏขึ้นที่แอพ Camera ใน Windows 10

มีอยู่หลายสาเหตุที่จอแสดงผลคอมพิวเตอร์แจ้งข้อความแจ้งข้อผิดพลาดนี้ขณะเปิดแอพ Camera (กล้อง)

หากข้อความแจ้งข้อผิดพลาด We can't find your camera. (ไม่สามารถค้นพบกล้องของคุณ) รหัสข้อผิดพลาด: 0xa00f4244<NoCamerasAreAttached> ปรากฏขึ้นเมื่อเปิดแอพ Camera (ไม่สามารถค้นพบกล้องของคุณ) ให้ใช้ขั้นตอนในเอกสารชุดนี้เพื่อแก้ไขปัญหา

ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด 'We can't find your camera' (ไม่สามารถค้นพบกล้องของคุณ)

ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์มีกล้องติดตั้งไว้แล้ว

ใช้เวลาครู่หนึ่งตรวจสอบด้านบนของจอแสดงผลคอมพิวเตอร์ด้วยสายตา หากติดตั้งเว็บแคมไว้ ให้สังเกตดูเลนส์เล็กๆ ที่ตรงกลางด้านบนของคอมพิวเตอร์เหนือหน้าจอ ผลิตภัณฑ์บางรุ่นไม่ได้ติดตั้งเว็บแคมมา และส่วนที่ติดตั้งเว็บแคมมักจะมีพลาสติกปิดทับแทน

นอกจากนี้ คุณอาจต้องไปที่ ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP เพื่อตรวจสอบเว็บแคมในข้อมูลจําเพาะของผลิตภัณฑ์สําหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ:

โดยส่วนใหญ่จะมีช่องเล็กๆ บริเวณตรงกลางด้านบนของจอแสดงผลของคุณ ช่องนี้เป็นช่องสำหรับไมโครโฟนหรือเซ็นเซอร์อื่น ๆ แต่ไม่ได้ติดตั้งเว็บแคมไว้

 • หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีเว็บแคมในตัว ให้ใช้เว็บแคม USB ต่อพ่วง

 • หากคอมพิวเตอร์มีเว็บแคมในตัวแต่ไม่สามารถใช้การได้ ให้ค้นหาและใช้ซอฟต์แวร์เว็บแคมที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

  ตำแหน่งของเว็บแคมถูกปลั๊กปิดทับไว้
 • ตรวจสอบเว็บแคมในข้อมูลจําเพาะของผลิตภัณฑ์สําหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ ไปที่ ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP และป้อนข้อมูลผลิตภัณฑ์ของคุณ หากต้องการความช่วยเหลือในการค้นหาชื่อผลิตภัณฑ์ของคุณ ให้ไปที่คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจาก HP - คอมพิวเตอร์ไม่เริ่มทํางาน (Windows 10, 8)

ค้นหาและสลับสวิตช์ควบคุมความเป็นส่วนตัวของเว็บแคมหรือกดปุ่มชัตเตอร์เว็บแคม

โน้ตบุ๊ก HP บางรุ่นมาพร้อมกับสวิตช์ควบคุมความเป็นส่วนตัวของเว็บแคมหรือปุ่มชัตเตอร์เว็บแคมที่ใช้เพื่อปิดและเปิดเว็บแคม ตามค่าเริ่มต้น เว็บแคมจะเปิดทํางาน อาจต้องเปิดเว็บแคมหากถูกปิดอยู่

หมายเหตุ:

โน้ตบุ๊ก HP ของคุณอาจมีฝาครอบความเป็นส่วนตัวของเว็บแคมอยู่ด้วย เลื่อนฝาครอบไปทางขวาเพื่อเปิดเว็บแคมออก

รีเซ็ตคอมพิวเตอร์

หากข้อผิดพลาดยังคงมีอยู่ ให้ทําการรีเซ็ตระบบ (หรือฮาร์ดรีเซ็ต) เพื่อล้างข้อมูลออกจากหน่วยความจําของคอมพิวเตอร์โดยไม่ลบข้อมูลส่วนบุคคล

ไปที่คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจาก HP - รีเซ็ตคอมพิวเตอร์

ติดตั้งกล้อง USB ตัวใหม่

หากกล้องยังไม่อยู่ในรายการ ให้ติดตั้งและเชื่อมต่อกล้อง USB ตัวใหม่ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย