ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

คอมพิวเตอร์ส่วบุคคลจาก HP - ไดรฟ์ CD/DVD ไม่สามารถอ่านดิสก์ใน Windows 10

หลังจากใส่แผ่นเข้าไปในไดรฟ์ CD/DVD ดิสก์ไม่ยอมเปิดเล่น พื้นผิวแผ่นดิสก์ที่สกปรกหรือเป็นรอยขีดข่วนคือเหตุผลหลักที่อาจทำให้เกิดปัญหากับแผ่น CD/DVD เมื่อใส่เข้าไปในคอมพิวเตอร์ หากออปติคอลไดรฟ์ไม่สามารถอ่านไฟล์ที่จัดเก็บบนแผ่น CD/DVD คุณจําเป็นต้องแก้ไขปัญหาไดรฟ์ CD/DVD ไม่ใช่แก้ไขปัญหาแผ่นและซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ คุณอาจต้องติดตั้งไดรเวอร์อุปกรณ์ใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดหรือเปิดใช้งานค่า AutoPlay (เปิดเล่นอัตโนมัติ) เพื่อให้เริ่มการทำงานของดิสก์อัตโนมัติเมื่อใส่แผ่นเข้าไป

ตรวจยืนยันว่าดิสก์เป็นสาเหตุของปัญหาหรือไม่

พื้นผิวแผ่นดิสก์ที่สกปรกหรือเป็นรอยขีดข่วนคือเหตุผลหลักที่อาจทำให้เกิดปัญหากับแผ่น CD/DVD เมื่อใส่เข้าไปในคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบดิสก์ว่าเสียหายหรือไม่ และยืนยันว่าดิสก์ใช้งานได้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ

 • ทำความสะอาดแผ่นดิสก์และตรวจสอบความเสียหาย: ปัดฝุ่นหรือขจัดคราบต่าง ๆ จากแผ่นดิสก์ด้วยน้ำกรองและผ้าที่ไม่เป็นขุย หากพบความเสียหายอย่างมากที่พื้นผิวสำหรับอ่านข้อมูล ให้เปลี่ยนแผ่นดิสก์

 • ทดสอบแผ่นดิสก์หลาย ๆ แบบ: ใส่แผ่น CD และ DVD ที่แน่ใจว่าใช้งานได้กับเครื่องเล่นดิสก์เครื่องอื่น หากดิสก์ประเภทเดียวกันทั้งหมดไม่ยอมเปิดเล่น ตรวจสอบว่าไดรฟ์รองรับดิสก์ประเภทดังกล่าวหรือไม่

 • แผ่นภาพยนตร์ Blu-ray หรือ DVD ไม่ยอมเปิดเล่น: ไดร์ฟจะต้องรองรับแผ่นประเภทที่ใช้ หากรองรับ ให้ติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับเปิดเล่นภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้อง ไปที่ ตัวเลือกการเปิดเล่นแผ่น DVD สำหรับ Windows (ภาษาอังกฤษ) เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม

 • แผ่นดิสก์ที่เขียนจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นไม่สามารถเปิดเล่นได้: เขียนแผ่นดิสก์อีกครั้งโดยใช้ดิสก์เปล่าแบรนด์อื่น ใช้ความเร็วในการเขียนที่ต่ำลง (4x) และตรวจสอบว่าเซสชันการเขียนปิดเมื่อเสร็จสิ้น

ทดสอบไดรฟ์เพื่อหาข้อผิดพลาดกับฮาร์ดแวร์

หากออปติคอลดิสก์ไดรฟ์ไม่สามารถอ่านไฟล์ที่จัดเก็บบนแผ่น CD/DVD คุณจําเป็นต้องแก้ไขปัญหาไดรฟ์ CD/DVD ไม่ใช่แก้ไขปัญหาแผ่นและซอฟต์แวร์

ในระยะยาว การสั่นสะเทือน ฝุ่นและการสึกหรอของชิ้นส่วนอาจส่งผลต่อการทำงานของไดรฟ์ CD/DVD ใช้ชุดเครื่องมือ HP PC Hardware Diagnostics เพื่อทดสอบปัญหาชิ้นส่วนของไดรฟ์

 1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

 2. กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดคอมพิวเตอร์ จากนั้นกดปุ่ม Esc ซ้ำๆ กันจนกว่า Startup Menu (เมนูเริ่มต้น) จะเปิดขึ้นมา

  การเปิด Startup Menu (เมนูเริ่มต้น)
 3. กดปุ่ม f2 เพื่อเปิด HP PC Hardware Diagnostics UEFI

 4. คลิกที่ Component Tests (การทดสอบส่วนประกอบ)

  การเลือก Component tests (การทดสอบส่วนประกอบ) จากเมนูหลัก
 5. คลิก Optical Drive (ออพติคอลไดรฟ์) จากนั้นเรียกใช้การทดสอบที่มีอยู่ทั้งหมด เตรียมแผ่น CD หรือ DVD ที่ใช้การได้ไว้เพื่อทำการทดสอบ แต่ละขั้นตอนการทดสอบจะใช้เวลา 1 - 2 นาที

  การเลือก Optical Drive (ออพติคอลไดรฟ์) ในเมนู Compoent Tests (การทดสอบส่วนประกอบ)
 6. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อแก้ไขปัญหาที่พบ จากนั้นทดสอบดิสก์ในไดรฟ์

ตรวจยืนยันสถานะไดรฟ์ใน Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ์)

หากออพติคอลไดร์ฟไม่สามารถอ่านไฟล์ที่จัดเก็บบนแผ่น CD/DVD คุณจะต้องยืนยันว่ามีไดรฟ์อยู่ในรายการของ Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ์)

ตรวจสอบว่าไดรฟ์ปรากฏขึ้นใน Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ์) จากนั้นติดตั้งไดรเวอร์อุปกรณ์ใหม่เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่มี

 1. ตรวจยืนยันว่าไม่มีแผ่นดิสก์อยู่ในไดรฟ์

 2. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ์)

 3. ดับเบิลคลิกที่ DVD/CD-ROM drives (ไดรฟ์ DVD/CD-ROM) เพื่อขยายหมวดรายการ

  ไดรฟ์ DVD/CD-ROM ใน Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ์)
 4. คลิกขวาชื่อไดรฟ์ จากนั้นเลือก Uninstall device (ถอนการติดตั้งอุปกรณ์) หรือUninstall (ถอนการติดตั้ง)

  หน้าต่างตัวจัดการอุปกรณ์, ถอนการติดตั้งไดรฟ์ DVD/CD-ROM
 5. คลิก Uninstall (ถอนการติดตั้ง) หรือปุ่มชื่อคล้ายกันเพื่อยืนยันการถอนการติดตั้ง

 6. ปิดโปรแกรมที่เปิดอยู่ทั้งหมด จากนั้นรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ Windows จะกำหนดค่าอุปกรณ์อัตโนมัติ

 7. ทดสอบดิสก์ในไดรฟ์

เปิดใช้งาน AutoPlay (เปิดเล่นอัตโนมัติ)

เปิดใช้งาน AutoPlay (เปิดเล่นอัตโนมัติ) เพื่อให้เริ่มการทำงานของดิสก์อัตโนมัติเมื่อใส่แผ่นเข้าไป

 1. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด Control Panel (แผงควบคุม)

 2. คลิก Hardware and Sound (ฮาร์ดแวร์และเสียง) > AutoPlay (เปิดเล่นอัตโนมัติ)

 3. เลือกค่า Use AutoPlay for all media and devices (ใช้ AutoPlay สำหรับสื่อข้อมูลและอุปกรณ์ทั้งหมด)

  หน้าต่าง Autoplay (เปิดเล่นอัตโนมัติ) ที่เลือก Use AutoPlay for all media and devices (ใช้การเปิดเล่นอัตโนมัติสำหรับสื่อและอุปกรณ์ทั้งหมด) ไว้
 4. ติดกับ DVD, Blu-ray และ CD แต่ละประเภท ให้คลิกที่เมนูแสดงรายการ เลือกAsk me every time (ถามทุกครั้ง) จากนั้นคลิกที่ Save (บันทึก)

  เลือก Ask me every time (ถามทุกครั้ง) ในค่าปรับตั้งสำหรับ AutoPlay
 5. ทดสอบดิสก์ในไดรฟ์

การกู้ข้อมูลระบบเพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows

หากเพิ่งพบปัญหานี้ ให้กู้คืนระบบคอมพิวเตอร์ไปยังจุดก่อนที่จะเกิดปัญหา ซึ่งมักสามารถแก้ไขปัญหาได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน HP PC - การใช้ Microsoft System Restoreประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย