ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP Ink Tank 310, 410 - มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด 'Incompatible' (ไม่รองรับ) หรือ 'Ink Cartridges Missing' (ไม่มีตลับหมึก)

หลังจากติดตั้งหัวพิมพ์ เครื่องพิมพ์ไม่ยอมปั๊มหมึก และข้อความแจ้งข้อผิดพลาด Incompatible (ไม่รองรับ) หรือ Ink Cartridges Missing (ไม่มีตลับหมึก) ปรากฏขึ้นที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ จากแผงควบคุม ไอคอนหัวพิมพ์หนึ่งตัวหรือทั้งสองตัว ไอคอนข้อผิดพลาด และไฟสถานะแจ้งเตือนหัวพิมพ์ ติดกะพริบ

ตรวจสอบหัวพิมพ์ที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาด

ดูที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์เพื่อพิจารณาว่าหัวพิมพ์ใดที่เป็นสาเหตุของข้อผิดพลาด

 • หากตัวระบุปรากฏเหนือไอคอนตลับหมึกสามสี แสดงว่าตลับหมึกสามสีเป็นสาเหตุของข้อผิดพลาด

  ตัวระบุปรากฏเหนือไอคอนตลับหมึกสามสี
 • หากตัวระบุปรากฏเหนือไอคอนตลับหมึกสีดำ แสดงว่าตลับหมึกสีดำเป็นสาเหตุของข้อผิดพลาด

  ตัวระบุปรากฏเหนือไอคอนตลับหมึกสีดำ
 • หากตัวระบุปรากฏเหนือไอคอนตลับหมึกทั้งสอง แสดงว่าตลับหมึกทั้งสองเป็นสาเหตุของข้อผิดพลาด

  ตัวระบุปรากฏเหนือไอคอนตลับหมึกสามสีและสีดำ

ตรวจสอบหัวพิมพ์

เครื่องพิมพ์อาจแสดงข้อผิดพลาดหากติดตั้งหัวพิมพ์ไม่ถูกต้อง ติดตั้งหัวพิมพ์ให้ถูกต้อง

 1. ปิดแกนเลื่อนของถาดกระดาษขาออก จากนั้นดันถาดกระดาษขาออกกลับเข้าไปในเครื่องพิมพ์

 2. เปิดฝาครอบด้านนอก จากนั้นฝาครอบหัวพิมพ์

 3. หากไม่สามารถมองเห็นแคร่ตลับหมึก ให้กดปุ่ม Black Color Copy (ถ่ายสำเนาขาวดำ) ค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที

  แคร่ตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ตรงกลางของเครื่องพิมพ์

  แคร่ตลับหมึกเครื่องพิมพ์เลื่อนไปอยู่ตรงกลางเครื่องพิมพ์
 4. ค่อยๆ กดลงที่สลักแคร่ตลับหมึกสีน้ำเงิน

  สลักแคร่ตลับหมึกสีน้ำเงินจะเปิดออก

  กดสลักสีน้ำเงินลง
 5. กดหัวพิมพ์ลงเล็กน้อยเพื่อปลดล็อค จากนั้นดึงหัวพิมพ์ออกจากช่อง

  การนำหัวพิมพ์ออก
 6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ปลั๊กด้านบนของหัวพิมพ์ถูกดึงออกแล้ว

  การถอดปลั๊ก
 7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ลอกเทปจากหน้าสัมผัสหัวพิมพ์ออกแล้ว

  ข้อควรระวัง:

  อย่าแตะที่หน้าสัมผัสสีทองแดงหรือหัวฉีดหมึก อย่าเปลี่ยนเทปป้องกันที่หน้าสัมผัส การสัมผัสส่วนต่าง ๆ ดังกล่าวอาจทำให้เกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า

  การดึงเทปออก
 8. เลื่อนหัวพิมพ์ใหม่ให้เอียงขึ้นเล็กน้อยเข้าไปในช่องที่ว่าง แล้วค่อยๆ ดันเข้าเข้าจนล็อคเข้าที่

  • ใส่หัวพิมพ์หมึกสามสีลงในช่องด้านซ้าย

  • ใส่หัวพิมพ์หมึกดำลงในช่องด้านขวา

  การใส่หัวพิมพ์
 9. ปิดขาล็อคแคร่หัวพิมพ์โดยกดลงให้แน่นจนกระทั่งล็อคเข้า

  การปิดสลักสีน้ำเงิน
 10. ปิดฝาช่องเปิดหัวพิมพ์

 11. ปิดฝาด้านนอก

กระบวนการล้างหัวพิมพ์ควรดำเนินต่อไป

หากยังเกิดข้อผิดพลาด และเครื่องพิมพ์ไม่เตรียมระบบ ให้ไปขั้นตอนต่อไป

รีเซ็ตเครื่องพิมพ์

รีเซ็ตเครื่องพิมพ์เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดหรือปัญหาของเครื่องพิมพ์

 1. ขณะเปิดเครื่องพิมพ์ ให้ปลดสายไฟออกจากเครื่องพิมพ์

 2. ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ

 3. รอ 60 วินาที

 4. เสียบสายไฟกลับเข้าไปที่เต้ารับที่ผนังและเครื่องพิมพ์

  หมายเหตุ:

  HP แนะนำให้เสียบต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้ารับที่ผนังโดยตรง

 5. เปิดเครื่องพิมพ์เพื่อสิ้นสุดการรีเซ็ต

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP

หากขั้นตอนก่อนหน้านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

 1. ป้อนหมายเลขซีเรียลผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อดูสถานะการรับประกัน และเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของคุณตามความเหมาะสม

 2. เลือกตัวเลือกบริการสนับสนุน หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ระบบจะนำทางคุณไปยังศูนย์บริการท้องถิ่นในพื้นที่ของคุณประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย