ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

HP LaserJet, OfficeJet, PageWide MFP - การแยกโทรสารแบบเครือข่ายแบบอะนาล็อก

เรียนรู้ว่าโทรสารเครือข่ายและอะนาล็อกแยกจากกันในเครื่องพิมพ์แบบมัลติฟังก์ชั่นของ HP (MFP) ได้อย่างไร

ภาพรวม

เอกสารนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับระบบและโปรโตคอลต่างๆ ที่ขัดขวางการสื่อสารระหว่างการรับส่งข้อมูลเครือข่ายและโทรสารแบบอะนาล็อกในเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นของ HP (MFP) การออกแบบนี้รับประกันการแยกทรัพยากรโทรสารแบบอะนาล็อกและเครือข่าย และการสื่อสาร

การแยกแหล่งข้อมูลโทรสารเครือข่ายและอะนาล็อก

สถาปัตยกรรมและการออกแบบ HP MFP ให้การแยกระหว่างบอร์ดประมวลผลโทรสารอะนาล็อกและตัวควบคุมเครือข่าย ส่วนประกอบของระบบที่ควบคุมฮาร์ดแวร์โทรสารอะนาล็อกไม่มีฟังก์ชันในการเข้าถึงฮาร์ดแวร์เครือข่าย ไม่สามารถส่งแฟกซ์จากสายโทรศัพท์ไปยังเครือข่ายได้ หรือมีอิทธิพลต่อทรัพยากรอื่นๆ ในเครือข่าย

หมายเหตุ:

สำหรับผลิตภัณฑ์ HP Enterprise LaserJet การแยกข้อมูลเครือข่ายและโทรสารอะนาล็อกจะได้รับการทดสอบและรับรองตาม Common Criteria Certification (CCC) IEEE P2600.1/2 และโปรไฟล์การป้องกัน Hard Copy Device (HCD)

ข้อจำกัดการเข้าถึงโมเด็มโทรสารซีเรียล

ฟังก์ชันโทรสารอะนาล็อกของ MFP ออกแบบมาเพื่อส่งและรับข้อมูลโทรสารแบบอะนาล็อกสำหรับ MFP เท่านั้น ลักษณะปิดของเฟิร์มแวร์โทรสารแบบอะนาล็อกที่มีฟังก์ชันที่จำกัดไม่ได้ให้เส้นทางหรือการสนับสนุนสำหรับคำสั่งที่จำเป็นในการเข้าถึงเครือข่าย

ข้อจำกัดของโปรโตคอล T.30 ของการส่งโทรสาร

การส่งและรับข้อมูลผ่านโมเด็มโทรสารซีเรียลสามารถเกิดขึ้นได้ในระหว่างเซสชันโทรสารที่ใช้งานอยู่เท่านั้น เซสชั่นโทรสารสามารถสร้างขึ้นได้ระหว่างโมเด็มโทรสารสองโมเด็มเท่านั้นที่ประสบความสำเร็จในการเจรจาความสามารถทั่วไป เช่น ความละเอียดของโทรสาร ความเร็วในการส่ง การบีบอัด และรูปแบบ

การเจรจาต่อรองและการสื่อสารโทรสารใช้โปรโตคอล T.30 ซึ่งจำกัดไว้สำหรับการสื่อสารทางโทรสาร เซสชั่นโทรสารไม่สามารถต่อรองเพื่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากการโอนโทรสาร ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่ส่วนประกอบอื่นๆ เข้าหรือออกจากระบบจะใช้โมเด็มสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลโทรสาร

รุ่นที่รองรับ MFP และอุปกรณ์เสริมโทรสาร

ดูรายการเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น HP (MFP) และ All-in-one-Printers (AIO) ที่ใช้งานร่วมกันได้ซึ่งใช้การออกแบบโดยละเอียดสำหรับการแยกโทรสารแบบอะนาล็อกและเครือข่ายประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย