ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ
หน้านี้ได้รับการแปลอัตโนมัติโดย Microsoft Translator

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจาก HP - ข้อมูลการตั้งค่า BIOS และตัวเลือกเมนู

อ่านคู่มือนี้เพื่อเปิดและนำทางเมนูและการตั้งค่า BIOS ทั่วไป เมนูและฟังก์ชันที่เฉพาะเจาะจงจะแตกต่างกันไปตามรุ่นคอมพิวเตอร์

BIOS (Basic Input Output System) ควบคุมการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ระบบ เช่น ดิสก์ไดรฟ์ จอแสดงผล และแป้นพิมพ์ นอกจากนั้นยังจัดเก็บข้อมูลการกำหนดค่าสำหรับประเภทอุปกรณ์ต่อพ่วง ลำดับการเริ่มต้น จำนวนหน่วยความจำระบบและหน่วยความจำส่วนขยาย และอื่นๆ BIOS แต่ละเวอร์ชันได้รับการปรับแต่งตามการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ของรุ่นคอมพิวเตอร์ และรวมยูทิลิตี้การตั้งค่าในตัวเพื่อเข้าถึงและเปลี่ยนการตั้งค่าคอมพิวเตอร์บางอย่างได้.

หมายเหตุ:

หากคุณจําเป็นต้องอัพเดต BIOS เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะ ปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือเพื่อสนับสนุนส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ใหม่หรือการอัพเกรด Windows ให้ไปที่ PC โน้ตบุ๊กสําหรับผู้บริโภคของ HP - การอัพเดต BIOS (Basic Input Output System) (Windows)

เมนู BIOS Setup (การตั้งค่า BIOS)

เปิดยูทิลิตี้การตั้งค่า BIOS

วิธีการเปิดการตั้งค่า BIOS จะขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ CPU, BIOS และวันที่ผลิตโน้ตบุ๊ก

หากขั้นตอนล้มเหลวและ Windows เปิดขึ้นมา ให้ปิดit[[คอมพิวเตอร์และทำกระบวนการอีกครั้ง

ปิดระบบคอมพิวเตอร์ กดปุ่มเปิด/ปิด จากนั้นกดปุ่ม esc ซ้ำๆ กันจนเมนู Startup (การเริ่มทํางาน) เปิดขึ้นมา กดปุ่ม f10 เพื่อเปิดยูทิลิตี้การตั้งค่า BIOS

ใช้เมนูและการตั้งค่ายูทิลิตี้การตั้งค่า BIOS

ใช้แถบเมนูด้านบนเพื่อเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ การตั้งค่าความปลอดภัย และตัวเลือกการกำหนดค่าระบบ ค่าที่ใช้ได้จะแตกต่างกันไปตามรุ่นคอมพิวเตอร์

ข้อควรระวัง:

ข้อมูลที่จัดเก็บโดยยูทิลิตี้การตั้งค่า BIOS เป็นข้อมูลที่สำคัญ ใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการปรับเปลี่ยนค่าใน BIOS ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นอาจทำให้คอมพิวเตอร์ไม่ทำงานตามที่คาดหวัง

แถบเมนูด้านบนในยูทิลิตี้การตั้งค่า BIOS
 • เมนู Main (หลัก): แสดงข้อมูลระบบที่เกี่ยวข้องกับ BIOS รุ่นคอมพิวเตอร์และหมายเลขซีเรียล รวมถึงบันทึกระบบ

  • System Time (เวลาของระบบ)

  • System Date (วันที่ของระบบ)

  • Product Name (ชื่อผลิตภัณฑ์)

  • Product Number (หมายเลขผลิตภัณฑ์)

  • System Board ID (ID เมนบอร์ด)

  • Born on Date (วันที่ผลิต)

  • Processor Type (ประเภทตัวประมวลผล)

  • Total Memory (หน่วยความจําทั้งหมด)

  • BIOS Version (เวอร์ชัน BIOS)

  • BIOS Vendor (ผู้ผลิต BIOS)

  • Serial Number (หมายเลขประจำเครื่อง)

  • UUID Number (หมายเลข UUID)

  • System Board CT Number (หมายเลข CT เมนบอร์ด)

  • Factory Installed OS (ระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งจากโรงงาน)

  • Primary Battery SN (หมายเลขซีเรียลแบตเตอรี่หลัก)

  • System Log (บันทึกระบบ)

  • Build ID (ID ของรุ่น)

  • Feature Byte (ชุดรหัสคุณสมบัติ)

 • เมนู Security (ความปลอดภัย): ตั้งค่ารหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ ตรวจสอบการตั้งค่า Trusted Platform Module (TPM) และคืนค่าความปลอดภัยเริ่มต้น

  • Administrator Password (รหัสผ่านผู้ดูแลระบบ)

  • Power-On Password (รหัสผ่านการเปิดเครื่อง)

  • Intel Software Guard Extensions (SGX)

  • TPM Device (อุปกรณ์ TPM)

  • TPM State (สถานะ TPM)

  • Clear TPM (ล้าง TPM)

  • Restore Security settings to Factory Defaults (คืนค่าการตั้งค่าความปลอดภัยเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน)

 • เมนู System Configuration (การกำหนดค่าทางระบบ): เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการบูตคอมพิวเตอร์และการตั้งค่า BIOS รวมถึงการปิดใช้งานปุ่ม fn ตัวเลือกการบู๊ตแบบปลอดภัย และเปิดใช้ Virtualization Technology (เทคโนโลยีเสมือนจริง

  • Language (ภาษา)

  • Virtualization Technology (เทคโนโลยีเสมือนจริง)

  • Fan Always On (พัดลมเปิดตลอดเวลา)

  • Action Keys Mode (โหมดปุ่มสั่งการ)

  • USB Charging (การชาร์จผ่าน USB)

  • Battery Remaining Time (เวลาที่เหลืออยู่ของแบตเตอรี่)

  • F5 LED (ไฟ LED F5)

  • Audio DSP (DSP ระบบเสียง)

  • Boot Options (ตัวเลือกการบู๊ต)

   • Post Hotkey Delay (Sec) (การหน่วงเวลาเมื่อกดแป้นพิมพ์ลัด (วินาที))

   • USB Boot (บูตด้วย USB)

   • Network Boot (บูตเครือข่าย)

   • Network Boot Protocol (โปรโตคอลบูตเครือข่าย)

   • Legacy Support (รองรับเวอร์ชันเก่า)

   • Secure Boot (บูตแบบปลอดภัย)

   • Platform Key (คีย์แพลตฟอร์ม)

   • Pending Action (การดําเนินการที่ค้างอยู่)

   • Clear All Secure Boot Keys (ล้างคีย์การบูตแบบปลอดภัยทั้งหมด)

   • UEFI Boot Order (ลำดับการบูต UEFI)

    • OS Boot Manager (ตัวจัดการการบูตระบบปฏิบัติการ)

    • USB Diskette on Key/USB Hard Disk (บูตจากแท่ง USB/ฮาร์ดดิสก์ USB)

    • USB CD/DVD ROM Drive (ไดรฟ์ USB CD/DVD ROM)

    • Network Adapter (อะแดปเตอร์เครือข่าย)

   • Legacy Boot Order (ลำดับการบู๊ตแบบเก่า)

    • OS Boot Manager (ตัวจัดการการบูตระบบปฏิบัติการ)

    • Notebook Hard Drive (ฮาร์ดไดรฟ์โน้ตบุ๊ก)

    • USB Diskette on Key/USB Hard Disk (บูตจากแท่ง USB/ฮาร์ดดิสก์ USB)

    • USB CD/DVD ROM Drive (ไดรฟ์ USB CD/DVD ROM)

    • USB Network Adapter (อะแดปเตอร์เครือข่าย USB)

    • Network Adapter (อะแดปเตอร์เครือข่าย)

 • เมนู Exit (ออก): เลือกวิธีการบันทึกหรือยกเลิกการกําหนดค่าที่เปลี่ยนแปลง หรือโหลดค่าของการตั้งค่าเริ่มต้น

  • Exit Saving Changes (ออกโดยบันทึกการเปลี่ยนแปลง)

  • Exit Discarding Changes (ออกโดยไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลง)

  • Load Setup Defaults (โหลดการตั้งค่าเริ่มต้น)

การนำทางในเมนูยูทิลิตี้การตั้งค่า BIOS

ระบุปุ่มแป้นพิมพ์ที่ใช้นำทางและเลือกเมนูรวมถึงการตั้งค่าในยูทิลิตี้การตั้งค่า

ปุ่มบนแป้นพิมพ์เพื่อนำทางไปยังเมนูยูทิลิตี้การตั้งค่า BIOS

ปุ่ม

การดำเนินการ

f10

เข้าสู่ส่วนตั้งค่าเมื่อโลโก้ Compaq สีแดงหรือโลโก้ HP สีน้ำเงินปรากฏขึ้น

f1

คำแนะนำในการตั้งค่า

esc

ออกจากส่วนการตั้งค่า

ปุ่มลูกศรขึ้น หรือ ลง

เลือกรายการ (เลื่อนเคอร์เซอร์ขึ้นหรือลง)

ปุ่มลูกศรซ้าย หรือ ขวา

เลือกหน้าจอเมนูอื่น (เลื่อนเคอร์เซอร์ไปซ้ายหรือขวา)

f5 หรือ f6

เปลี่ยนค่าสำหรับรายการที่เลือก

enter

เลือกเมนูย่อย

f9

โหลดค่าเริ่มต้นของส่วนตั้งค่า

f10

บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากรายการ

กู้คืนการตั้งค่าเริ่มต้นของการตั้งค่า BIOS

ใช้ยูทิลิตี้การตั้งค่า BIOS เพื่อเรียกคืนการตั้งค่า BIOS ที่ติดตั้งจากโรงงาน

 1. ในยูทิลิตี้การตั้งค่า BIOS เลือกแท็บ Exit (ออก)

 2. เลือก Load Setup Defaults (โหลดค่าเริ่มต้น)

 3. เลือก Save Changes and Exit (บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออก) (กดปุ่ม f9 และ enterจะโหลดค่าเริ่มต้นของการตั้งค่าด้วย)

 4. กด esc จากนั้นกด enter เพื่อออกจากส่วนตั้งค่า

กู้คืนรหัสผ่านสําหรับเปิด BIOS ที่ลืมหรือไม่ทํางาน

โน้ตบุ๊ก HP จะสร้างรหัสหลังจากคุณกรอกรหัสผ่านไม่ถูกต้องสามครั้ง

ติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP เพื่อปลดล็อกคอมพิวเตอร์โดยใช้รหัสที่สร้างขึ้น

อัปเดต BIOS

คุณสามารถอัพเดต BIOS ไม่ว่าจะเริ่มต้นหรือไม่ได้เริ่มต้น Windows

หากคุณจําเป็นต้องอัพเดต BIOS เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะ ปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือเพื่อสนับสนุนส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ใหม่หรือการอัพเกรด Windows ให้ไปที่ PC โน้ตบุ๊กสําหรับผู้บริโภคของ HP - การอัพเดต BIOS (Basic Input Output System) (Windows)

แก้ไขปัญหาระหว่างการอัพเดต BIOS

หากเกิดปัญหาขณะอัพเดต BIOS เช่น ระบบหยุดทำงานหรือข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้น ระบบจะกู้คืน BIOS โดยอัตโนมัติ

ระบบจะไม่เสียหายหากสามารถบูต Windows ได้ หากมีกรณีนี้เกิดขึ้น ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งอัพเดต BIOS ล่าสุดจาก ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ HP

ระหว่างการรีบูตอัพเดต BIOS หน้าจอสีดำจะปรากฏขึ้นและการกู้คืนอัตโนมัติล้มเหลว

หากระหว่างการรีบูตอัพเดต BIOS หน้าจอสีดำจะปรากฏขึ้นและการกู้คืนอัตโนมัติล้มเหลว มีอยู่สองสามวิธีในการกู้คืน BIOS ด้วยตนเอง

 • ใช้ไฟล์สำรองที่จัดเก็บอยู่ในฮาร์ดไดรฟ์: เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วกดปุ่ม Windows และปุ่ม B พร้อมกันทันทีค้างไว้จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงบี๊บ 8 ครั้ง ยูทิลิตี้การอัพเดต BIOS จะเปิดขึ้นเพื่อทำการกู้คืน BIOS

 • ดาวน์โหลดไฟล์ BIOS เดิมหรือใหม่กว่า: ไปที่ PC โน้ตบุ๊ก HP - การกู้ BIOS (Basic Input Output System) จากนั้นทําตามคําแนะนําเพื่อจัดทําคีย์ USB กู้ข้อมูล BIOS สําหรับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น เสียบคีย์ USB ในคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา BIOS เพื่อเริ่มการกู้คืน หากไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากเสียบคีย์ ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ แล้วกดปุ่ม Windows และปุ่ม B พร้อมกันทันทีค้างไว้เพื่อเริ่มการกู้คืนประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย