ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

หูฟัง HP Reverb G2 Virtual Reality - วิธีเปลี่ยนสายคาดศีรษะ

หลังจากได้รับอะไหล่สายคาดศีรษะแล้ว คุณจะสามารถติดตั้งไว้ที่หูฟังของคุณได้

เครื่องมือที่จำเป็นในการเปลี่ยนสายคาดหูฟัง

คุณต้องมีเครื่องมือดังต่อไปนี้เพื่อทำกระบวนการเหล่านี้ให้เสร็จเรียบร้อย

 • ไขควง #1 ของ Philips

 • เครื่องมืองัดแงะแบบบาง

เปลี่ยนสายคาดหูฟัง

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อถอดสายคาดหูฟังอันเก่าออกและติดตั้งสายคาดหูฟังอันใหม่แทน

 1. วางผ้าป้องกันบนบนพื้นที่คุณจะทำงานเพื่อป้องกันเลนส์ระหว่างกระบวนการเปลี่ยนใหม่

 2. นำปะเก็นส่วนหน้าออก

  การนำปะเก็นส่วนหน้าออก
 3. นำคลิปสายเคเบิลออก

  การถอดคลิปสายและส่วนบนของสายคาด
 4. นำสายคาดส่วนบนออกจากด้านหน้าของหูฟัง

  การถอดส่วนบนของสายคาด
 5. ถอดปะเก็นด้านหลังออก

  1. ปรับตำแหน่งสายคาดส่วนหลังไปยังตำแหน่ง MAX

   การปรับตำแหน่งสายคาดไปยังตำแหน่ง MAX
  2. ดันล็อคทั้ง 2 ด้านที่ด้านหลังของสายคาดจนกว่าจะเปิดออกแล้วแยกออกมาจากปะเก็นส่วนหลัง

   ดันล็อคออกแต่ละด้าน
  3. ดันล็อคทั้ง 6 ที่ด้านหน้าของส่วนหลังของสายคาดจนกว่าจะเปิดออก และหลุดออกมาจากปะเก็นส่วนหลัง

   การดันล็อคด้านหน้า
  4. ดึงปะเก็นส่วนหลังออก

   การดึงปะเก็นส่วนหลังออก
  5. หูฟังที่ถอดปะเก็นส่วนหลังออกแล้ว

   นำปะเก็นส่วนหลังออกแล้ว
 6. ขันสกรูที่แต่ละด้านของลำโพงหูฟัง จากนั้นจึงถอดออกจากลำโพงแต่ละข้าง โปรดทราบว่าทอร์คของสกรูหูฟังมีค่าอยู่ที่ 3.0±0.1 kgf/cm

  ขันสกรูลำโพงของหูฟังเพื่อถอดออก

 7. วางหูฟังของลำโพงแต่ละชิ้นไว้บนแผ่นกันกระแทกเพื่อป้องกันความเสียหาย

  การป้องกันความเสียหายของลำโพงแต่ละข้างด้วยแผ่นกันกระแทก
 8. การใช้เครื่องมืองัดแงะแบบบางเพื่องัดขาหูฟังด้านข้างออกบางส่วน

  หมายเหตุ:

  นำขาหูฟังด้านข้างส่วนนอกออกอย่างระมัดระวัง หูฟังมีการเดินสายสัญญาณเสียงด้านในขาหูฟัง และจะต้องแปะยึดกลับเข้าไปใหม่หากดึงสายออกมา

  1. ดันล็อคแนวนอนทั้ง 6 ชุดออก

  2. ดันล็อคแนวตั้งทั้งสอง

   การเปิดขาหูฟังแต่ละข้างออกบางส่วน
 9. ดึงสายคาดลงมาผ่านรูในขาหูฟัง จากนั้นจึงนำออกจากขาหูฟัง ค่อยๆ ดึงคลิปออกเพื่อไม่ให้แตกหัก

  ระมัดระวังอย่าทำให้สายสัญญาณเสียงมีความเสียหายในขั้นตอนดังต่อไปนี้ หากสายสัญญาณเสียหายอาจทำให้ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ทั้งชุด ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมอยู่ในประกัน

  ค่อยๆ ดึงสายคาดออกมาเพื่อไม่ให้คลิปแตกหัก การดึงสายคาดออกอย่างไม่ระมัดระวังอาจทำให้คลิปเสียหายได้ พยายามอย่าทำให้เกิดความเสียหายกับสายสัญญาณเสียงเมื่อคุณแยกสายออกจากขาหูฟังส่วนนอก หากสายสัญญาณเสียงห้อยออกมา คุณต้องแปะยึดกลับเข้าไปอย่างระมัดระวัง

  การถอดสายคาดออกจากขาหูฟัง
 10. แยกส่วนขาหูฟังส่วนนอก

  การแยกส่วนขาหูฟังส่วนนอก
  หมายเหตุ:

  ชุดสายคาดด้านบนต้องเปลี่ยนโดยใช้ชุดชิ้นส่วนอะไหล่แยกต่างหาก

 11. วางสายคาดที่ถอดออกแล้วไว้ด้านข้าง จากนั้นจึงเตรียมติดตั้งสายคาดอันใหม่ หากสายสัญญาณเสียงหลุดออก ให้เดินสายใหม่แล้วแปะยึดเข้ากับขาหูฟัง อย่าแปะเทปที่ขอบของหูฟัง

  เดินสายสัญญาณแล้วยึดด้วยเทป
 12. หากต้องการประกอบหูฟังขึ้นใหม่ ให้ดึงสายคาดผ่านช่องในขาหูฟัง โปรดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นกับสายสัญญาณเสียงในขั้นตอนดังต่อไปนี้ หากสายสัญญาณเสียหายอาจทำให้ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ทั้งชุด ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมอยู่ในประกัน

  การประกอบสายคาดเข้ากับขาหูฟัง
 13. ใช้นิ้วโป้งในการเดินสายสัญญาณให้ถูกต้อง การเดินสายสัญญาณ

 14. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเทปไม่หลุดล่อน ระหว่างอย่าจิกสาย

 15. ยึดเทปให้เข้าที่จัดตำแหน่งของขาหูฟังส่วนนอกกับส่วนในเข้าด้วยกัน

  หมายเหตุ:

  โปรดระวังอย่าให้ขาหูฟังส่วนนอกกับส่วนในบีบสายสัญญาณ

  จัดตำแหน่งแถบด้านข้างส่วนในและส่วนนอกเข้าด้วยกัน
  1. กดล็อคแนวตั้งแต่ละด้านลงจนกว่าจะเข้าล็อค

   กดล็อคแนวตั้ง
  2. กดล็อคแนวตั้งแต่ละชิ้นทั้งหมด 12 ชิ้น จนกว่าจะเข้าล็อค

   การกดล็อคแนวนอน
 16. ใส่หมุดโปโกของลำโพงให้ตรงรูของแต่ละด้านของหูฟัง จากนั้นจึงขันสกรูให้แน่น

  หมายเหตุ:

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งลำโพงถูกด้านแล้ว ทอร์คของสกรูหูฟังมีค่าอยู่ที่ 3.0±0.1 kgf/cm

  การติดตั้งสกรูของหูฟัง

  การติดตั้งสกรูของหูฟังบนด้านที่ถูกต้อง
 17. ใส่หมุด POGO ให้ตรงกับรู ใส่หมุด POGO ให้ตรงกับรู

 18. หาล็อคด้านหน้าและด้านข้างบนสายคาดส่วนหลัง

  การหาล็อคของปะเก็นส่วนหลัง
 19. เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหาย ให้ค่อยๆ ดันคลิปของปะเก็นด้านหลังไปบนล็อคของสายคาดส่วนหลัง

  ดันคลิปเข้าไป
 20. ต่อคลิปสายสัญญาณเข้ากับส่วนบนของสายคาดใหม่

  การติดตั้งคลิปสายสัญญาณเข้ากับส่วนบนของสายคาด
  หมายเหตุ:

  คลิปสายสัญญาณไม่ใช่แบบสองทิศทาง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าล็อคเข้ากับหูฟังแล้ว

  ต้องไม่ติดตั้งคลิปสายสัญญาณกลับด้าน มิฉะนั้นคลิปจะไม่สามารถยึดสายสัญญาณเอาไว้ได้

  การติดตั้งคลิปสายสัญญาณ
 21. การติดตั้งปะเก็นส่วนหน้าใหม่ การติดตั้งปะเก็นส่วนหน้า

  หมายเหตุ:

  เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดรอยนิ้วมือที่เลนส์ ให้สวมถุงมือในขณะติดตั้งปะเก็นส่วนหน้าเข้าไปใหม่ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย