ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP - Web Services หยุดทำงาน

Web Services อาจหยุดทำงานและไม่รองรับในเครื่องพิมพ์ HP บางรุ่นอีกต่อไป คุณอาจพบข้อความแจ้งข้อผิดพลาดแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้ที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์หรือที่คอมพิวเตอร์

  • Server Connection Error (ข้อผิดพลาดการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์) There was a problem connecting to the server (มีปัญหาในการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์) Press retry, or OK to exit (กดลองใหม่ หรือตกลงเพื่อออกจากรายการ)

  • Web Services Problem. (มีปัญหากับ Web Services) Problem connecting to Web Services server (มีปัญหาการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Web Services)

  • Server Connection Error (ข้อผิดพลาดการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์) Unable to connect to Web Services (ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Web Services) Confirm internet access and try again (ยืนยันว่าสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและลองใหม่อีกครั้ง)ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย