ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

บริการการพิมพ์ระยะไกลไม่มีอยู่ในแอพ HP Smart (iOS)

บริการการพิมพ์ระยะไกลในแอพ HP Smart (iOS) หยุดให้บริการตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2020 และจะไม่แสดงเป็นตัวเลือกการพิมพ์อีกต่อไป คุณสามารถพิมพ์งานได้จากระยะไกลต่อไปผ่าน Print Anywhere หรือ HP ePrint

บริการการพิมพ์ระยะไกลในแอพ HP Smart

หากวิธีการใดไม่ได้ผล ให้ใช้วิธีการอื่นประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย