ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP - คุณสมบัติ Print Anywhere กับแอพ HP Smart

Print Anywhere เป็นคุณสมบัติของแอป HP Smart ที่คุณสามารถส่งงานพิมพ์จากระยะไกลเพื่อตรวจสอบสถานะของเครื่องพิมพ์ได้

เปิดใช้งาน Print Anywhere

คุณสมบัติ Print Anywhere ใช้ได้สำหรับเครื่องพิมพ์บางรุ่น เปิดแอพ HP Smart เพื่อดูว่าเครื่องพิมพ์ของคุณรองรับหรือไม่และตั้งค่าบริการ

 1. ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์หรืออุปกรณ์พกพาของคุณและเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย

 2. เปิดแอป HP Smart จากนั้นสร้างบัญชีผู้ใช้หรือลงชื่อเข้าใช้ หากคุณไม่มีแอป HP Smart ให้ดาวน์โหลดจาก 123.hp.com หรือแอปสโตร์ของคุณ

 3. จากหน้าจอหลัก ให้คลิกที่เครื่องพิมพ์ของคุณเพื่อเปิดหน้าจอข้อมูล

  • หาก Print Anywhere หรือ Enable Print Anywhere (เปิดใช้ Print Anywhere) แสดงอยู่ใน Options (ตัวเลือก) หรือ Settings (การตั้งค่า) หมายความว่าเครื่องพิมพ์ของคุณรองรับ ทำตามขั้นตอนต่อไป

  • หากไม่มีตัวเลือก Print Anywhere ในรายการ หมายความว่าเครื่องพิมพ์ของคุณไม่รองรับ

  เมนู Print Anywhere ใน HP Smart
 4. เปิดใช้งาน Print Anywhere

  หมายเหตุ:

  Print Anywhere จะถูกเปิดใช้งานอัตโนมัติในเครื่องพิมพ์ HP+ ทั้งหมด หรือเครื่องพิมพ์ HP อื่นๆ ที่มีแผนการพิมพ์

  • iOS และ Android: แตะ Enable Print Anywhere (เปิดใช้ Print Anywhere) จากนั้นทำตามข้อความเพื่อลงชื่อเข้าใช้บัญชี HP ของคุณหรือสร้างบัญชีใหม่

  • Windows และ macOS: คลิกที่ไอคอน Account (บัญชี) เพื่อลงชื่อเข้าใช้บัญชี HP ของคุณหรือเพื่อสร้างบัญชีใหม่ จากนั้นไปที่การตั้งค่า Print Anywhere จากนั้นคลิก Enable (เปิดใช้งาน)

   หมายเหตุ:

   หากการยืนยันไม่แสดง ให้ไปยัง HP Smart และลงชื่อเข้าใช้ เพิ่มเครื่องพิมพ์ของคุณโดยใช้รหัสเครื่องพิมพ์เดิมที่ใช้เพื่อตั้งค่าเครื่องพิมพ์ จากนั้นกลับไปที่แอพ HP Smart เพื่อยืนยันว่าเปิดใช้ Print Anywhere อยู่

การใช้ Print Anywhere

Print Anywhere ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์จากระยะไกล ตรวจสอบสถานะของเครื่องพิมพ์ และแชร์สิทธิ์เข้าใช้เครื่องพิมพ์กับบุคคลอื่น

หมายเหตุ:

คุณสมบัติของแอป HP Smart บางตัวอาจไม่สามารถใช้งานได้กับ Print Anywhere

 1. เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพากับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือหรือเครือข่ายไร้สายที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

 2. ใช้เครื่องพิมพ์ด้วย Print Anywhere

  • พิมพ์จาก HP Smart: เลือกเครื่องพิมพ์ของคุณที่มีไอคอนคลาวด์ จากนั้นเลือกไทล์ Print (พิมพ์)

  • พิมพ์จากแอป Windows และ Android: พิมพ์จากแอปที่มีเมนู Print (พิมพ์) เครื่องพิมพ์ทางไกลแสดงอีเมลแอดเดรสของเครื่องพิมพ์

  • ทำสำเนา (Android, iOS และเครื่องพิมพ์บางรุ่น): จาก HP Smart แตะไทล์ Copy (สำเนา) เพื่อใช้กล้องของอุปกรณ์เพื่อถ่ายภาพเอกสารหรือรูปภาพที่คุณสามารถแก้ไขและพิมพ์

  • แชร์เครื่องพิมพ์ของคุณ: ผู้อื่นสามารถส่งงานพิมพ์ระยะไกลไปยังเครื่องพิมพ์ Print Anywhere ของคุณได้ เปิดใช้ Private Pickup (เฉพาะเครื่องพิมพ์ HP+) เพื่อพักงานพิมพ์จนกว่าคนที่ส่งเข้าใกล้เครื่องพิมพ์

  • จัดการเครื่องพิมพ์ของคุณ: เลือกไอคอนเครื่องพิมพ์ของคุณเพื่อเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าของเครื่องพิมพ์ ดูข้อมูลและรายงานของเครื่องพิมพ์ และอื่นๆ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ยังมีคำถามอยู่ใช่หรือไม่ ค้นหาคำตอบและวิธีใช้เพิ่มเติมประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย