ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP Color LaserJet Pro - การแก้ไขปัญหาคุณภาพการพิมพ์

ใช้ข้อมูลที่ด้านล่างเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพการพิมพ์ คุณภาพของภาพ และคุณภาพสีในเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet Pro

สำหรับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro โมโน (ขาวดำ) ให้ไปที่ HP LaserJet Pro - การแก้ไขปัญหาคุณภาพการพิมพ์ขาวดำ

ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาสามารถช่วยแก้ไขข้อบกพร่องต่อไปนี้:

 • หน้าว่าง

 • หน้าว่าง

 • สีที่ไม่ได้ปรับให้ตรงกัน

 • กระดาษม้วนงอ

 • แถบที่เข้มหรือจาง

 • รอยทางที่เข้มหรือจาง

 • งานพิมพ์ไม่ชัด

 • พื้นหลังเป็นสีเทาหรืองานพิมพ์เข้มเกินไป

 • งานพิมพ์ที่จาง

 • หมึกเลอะเทอะ

 • ผงหมึกขาดหาย

 • ผงหมึกเป็นจุดกระจัดกระจาย

 • ภาพบิดเบี้ยว

 • รอยเปื้อน

 • รอยทางประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย