ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

HP LaserJet Pro - แก้ปัญหาการพิมพ์ USB ที่เครื่อง

หากปัญหาเกิดขึ้นขณะพยายามพิมพ์จากแฟลชไดรฟ์ USB ให้ใช้ข้อมูลในเอกสารนี้เพื่อแก้ไขปัญหา

คลิกที่ส่วนด้านล่างเพื่อขยายส่วน แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่ให้มาเพื่อแก้ไขปัญหาประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย